Thi học kì I năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 43Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thi học kì I năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thi học kì I năm học 2014 - 2015 môn: Tin học 6 thời gian: 45 phút
1
Trường THCS BÔNG SAO A	THI HKI 2014-2015
Họ và tên:	Môn: Tin Học 6
Lớp:	Thời gian: 45 phút
Phần 1
Phần 2
Tổng
Nhận xét của giáo viên
Phần 1: Trắc nghiệm( Chọn câu đúng nhất và điền dấu X vào phiếu điền ở dưới)
óPhiếu điền dành cho phần trắc nghiệm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
B
C
D
Câu 1: Một thư mục có thể chứa?:
Chỉ chứa các tập tin. 
Chỉ chứa một thư mục con và nhiều tập tin. 
Chỉ chứa các thư mục con. 
Chứa các thư mục con và tập tin với số lượng không hạn chế tuỳ theo dung lượng lưu trữ.
Câu 2: 1GB bằng bao nhiêu MB ?
A. 1000	 C. 100
B. 1024	 D. 10240
Câu 3: Để có thể hoạt động, máy tính cần được:
A. Cài đặt phần mềm soạn thảo văn bản; 	 C. Nối với một máy in;
B. Cài đặt hệ điều hành. 	 D. Cài đặt một chương trình quét và diệt vi-rút.
Câu 4: Các thiết bị vào của máy tính gồm:
Máy in, màn hình	 C. Bàn phím, con chuột
Cả hai câu trên đều đúng D. Cả hai câu trên đều sai 
Câu 5: Các thiết bị lưu trữ thông tin là :
Đĩa mềm.	 C. Thẻ nhớ, USB
Đĩa cứng. 	 D.Tất cả các thiết bị trên.
Câu 6: Phần mềm nào là phần mềm hệ điều hành? 
Microsoft Word 	 C. Microsoft Excel
Microsoft Windows XP	 D. Microsoft Access
Câu 7: Phần mềm luyện tập với chuột có tên là phần mềm:
Mario	 C. Mouse Skills 	
Solar System	 D. Đáp án khác 
Câu 8: Ba dạng thông tin cơ bản trong tin học đó là:
A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói;	 C. Các con số, hình ảnh, văn bản;
	B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;	 	 D. Âm thanh, chữ viết, tiếng đàn;
Câu 9: Nhiệm vụ của hệ điều hành máy tính là gì?
A. Điều khiển các thiết bị phần cứng.
B. Tổ chức việc thực hiện các chương trình
C. Điều khiển các thiết bị phần cứng, tổ chức việc thực hiện các chương trình, cung cấp giao diện cho người dùng làm việc
D. Không có vai trò gì
Câu 10: Nút dùng để làm gì?
Đóng cửa sổ chương trình	 	 C. Phóng to màn hình làm việc
Không làm gì cả	 	 D. Thu nhỏ màn hình chương trình
Câu 11: Thông tin được biểu diễn trong máy tính dưới dạng?
A. Thập phân. C. Bát phân 
B. Nhị phân (hay dãy bit) D. Thập lục phân (hệ 16) 
Câu 12: Sân trường đang trong giờ chơi, bỗng có “tiếng Sấm chớp vang” em tiếp nhận được những dạng thông tin nào? 
 A. Dạng âm thanh	 	 C. Dạng văn bản
 B. Dạng hình ảnh 	 D. Cả A, B,C đều đúng.
Câu 13: Khu vực chính của bàn phím bao gồm mấy hàng phím?
3 hàng	 C. 4 hàng
5 hàng 	 D. 6 hàng 
Câu 14: Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào:
Nguồn điện	 	 C. Cỡ máy	 
Loại máy	 D. Con ngừơi
Phần 2: 	Tự luận
	Câu 1: Cho cấu trúc cây như sau:
Vẽ (ghi) đường dẫn đến thư mục THỰC HÀNH
Cho biết thư mục nào là thư mục gốc, và ỗ đĩa
Để có đường dẫn là D:\THƯ VIỆN\TRUYỆN TRANH\ĐÔRAEMON. Chúng ta phải làm gì. Nêu các bước cụ thể
	Câu 2: Cho biết hệ điều hành làm được gì?(Nêu luôn định nghĩa về giao diện). 
Bài làm
................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................ ...............................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN:
PHẦN 1: Mỗi câu đúng được 0.5 điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
D
B
B
C
D
B
C
B
C
A
B
A
B
B
PHẦN 2:
Câu 1: 
a) D:\THƯ VIỆN\SÁCH THAM KHẢO\LỚP 6\TIN HỌC\THỰC HÀNH(0.5 điểm)
b) THƯ VIỆN là thư mục gốc, ổ đĩa D(0.5 điểm)
c) Làm hết tròn 1 điểm( Sai cho nào trừ điểm tùy giáo viên)
b1: Vào thư mục TRUYỆN TRANH
 b2: Right click vào phần trống và chọn newsàfolder
 b3: Sửa tên thành ĐORAEMON
Cau 2: Mỗi dòng 0.25đ
	-Quản lý phần cứng, phần mềm.
	-Cung cấp giao diện cho người sử dụng
	(Định nghĩa giao diện)
	-Tổ chức thông tin trong máy tính

Tài liệu đính kèm:

  • doctin hoc 6 De 1.doc