Tiểu luận Chương 5: Các dạng ăn mòn

ppt 11 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 509Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Tiểu luận Chương 5: Các dạng ăn mòn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Chương 5: Các dạng ăn mòn
www.themegallery.comĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌCKHOA HÓA HỌC	Giáo viên hướng dẫn : TRƯƠNG THỊ THU THẢO	Sinh viên thực hiện 	: NHÓM 9	 Lớp	:HÓA K7NHÓM 9 TRẦN THỊ NHÀN VŨ THỊ CHU NGỌC HOÀNG THỊ HỒNG NHUNG TRẦN THỊ NGÀ VŨ THỊ NGÂNChương 5: CÁC DẠNG ĂN MÒN5.1. Ăn mòn trong môi trường đất.5.2. Ăn mòn nứt do ứng suất. Là dạng ăn mòn do tác dụng đồng thời của môi trường ăn mòn và ứng suất cơ học.5.3. Ăn mòn do dòng ngoài. ăn mòn điện hoá do tác dụng của dòng điện 1 chiều bên ngoài.5.4. Ăn mòn do vi sinh vật.Ăn mòn do sinh vật: trong một số môi trường do một số vi sinh vật hoạt động tiết ra những chất làm tăng quá trình ăn mòn.

Tài liệu đính kèm:

  • pptBUOI 5.ppt