Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì II môn Công nghệ Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Minh Tân (Có đáp án)

doc 5 trang Người đăng Trịnh Bảo Kiên Ngày đăng 15/09/2023 Lượt xem 339Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì II môn Công nghệ Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Minh Tân (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ma trận và đề kiểm tra cuối học kì II môn Công nghệ Lớp 7 - Năm học 2022-2023 - Trường THCS Minh Tân (Có đáp án)
MA TRẬN KIỂM TRA CUỐI KÌ II- NH: 2022 - 2023
MÔN: Công nghệ -Lớp:7
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
Tổng
Ngành thủy sản ở Việt Nam
Biết vai trò, nguồn lợi thủy sản Việt Nam
Nắm được một số thủy sản có giá trị cao
Số câu:1
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ:
Số câu: 5
Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 6
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 
Quy trình kĩ thuật nuôi thủy sản
Biết một số thức ăn cho thủy sản
Thực hành đo nhiệt độ, độ trong của nước nuôi thủy sản
Số câu: 3
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 
Số câu:5
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 
Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản
Nắm được biện pháp bảo vệ môi trường và quản lí thủy sản
Vận dụng bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 3
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
Số câu: 4
Số điểm: 3,5
Tỉ lệ: 
Tổng
Số câu: 4
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 
Số câu: 8
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 
Số câu: 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 
Số câu: 14
Số điểm: 10
Tỉ lệ: 
PGD&ĐT DẦU TIẾNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II-NH:2022-2023
TR.THCS MINH TÂN MÔN CÔNG NGHỆ -LỚP:7
Họ & tên: THỜI GIAN: 45 PHÚT
Lớp:7
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm -20 phút )
Hãy chọn đáp án đúng nhất. (Mỗi câu đúng 0,5 điểm)
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về vai trò của ngành thủy sản:
A. Cung cấp thực phẩm cho con người.
B. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
C. Xuất khẩu thủy sản
D. Làm vật nuôi cảnh.
Câu 2: Trong các loài cá sau, loài nào có giá trị kinh tế cao ở nước ta?
A. Cá rô và cá basa
B. Cá basa và cá tra
C. Cá Lăng và cá ngừ
D. Tất cả đều sai.
Câu 3: Nên cho tôm cá ăn vào thời gian nào trong ngày?
A. 6 – 8h sáng.
B. 7 – 8h tối.
C. 9 – 11h sáng.
D. 10 – 12h sáng.
Câu 4: Qui trình công nghệ nuôi thủy sản gồm mấy bước chính
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Câu 5: Khi chuẩn bị ao nuôi và xử lí nguồn nước gồm các biện pháp nào?
Thiết kế ao hợp lí
Xử lí đáy ao
Xử lí nước
Tất cả đều đúng
Câu 6: Khi thực hiện thả con giống nên ngâm túi đựng tôm, cá vào trong ao khoảng bao nhiêu phút để nhiệt độ trong túi cân bằng với nhiệt độ môi trường nước ao nuôi?
A. 10 – 15 phút
B. 15 – 25 phút
C. 20 – 30 phút
D. Từ 30 phút trở lên.
Câu 7: Khi chọn con giông nuôi cần đảm bảo các yếu tố nào?
A. Kích thước đồng đều
B. Thân hình không bị dị dang hay trầy xước, màu sắc đẹp
C. Hoạt động nhanh nhẹn
D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Biện pháp xử lí ao nuôi đối với loại đất nhiều phèn cần
A. Lót bạt dưới đáy
B. Bón nhiều vôi ở đáy
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai
Câu 9: Các biện pháp bảo vệ môi trường nuôi thủy sản là
A. Xử lí nguồn nước
B. Quản lí nguồn nước
C. Cả A và B đều đúng
D. Cả A và B đều sai.
Câu 10: Khi xử lí nguồn nước bằng phương pháp dùng hóa chất clorua vôi ( CaOCl2) nên dùng với nồng độ bao nhiêu để diệt khuẩn
A. 2%.
B. 3%.
C. 4%.
D. 10%.
Câu 11: Đâu là hậu quả cho thủy sản và nguồn nước nuôi thủy sản khi sử dụng thức ăn không đúng lượng
A. Tạo điều kiện cho tảo phát triển
B. Làm nước ô nhiễm
C. Thiếu oxygen dẫn đến tôm, cá nuôi dễ bị nhiễm bệnh
D. Tất cả đều đúng.
Câu 12: Yếu tố nào không quan trọng trong quá trình nuôi thủy sản?
A. Nhiệt độ. B. Độ trong. C. Độ pH. D. Đáp án khác.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm- 25 phút )
Câu 1: Độ trong của nước cho biết gì? ( 1 điểm)
Câu 2: Những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi thủy sản? ( 3 điểm)
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ 7
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm )
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
Câu 11
Câu 12
D
C
A
B
D
A
D
C
C
A
D
D
B. PHẦN TỰ LUẬN: (4điểm)
1. - Độ trong của nước là một trong những tiêu chí để đánh giá độ tốt, xấu của nước nuôi thủy sản. (1đ) 
2.
+ Những việc nên làm: (2đ)
- Xử lí nước thải. (0,25đ)
- Dọn rác, làm sạch môi trường nước. (0,25đ)
- Tăng cường nghiên cứu khoa học trong nuôi thủy sản. (0,5 đ)
- Tái tạo nguồn lợi thủy sản. (0,25đ )
- Tuyên truyền về bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản. (0,5đ)
- Bảo tồn hệ sinh thái và nguồn lợi biển. (0,25đ)
+ Những việc không nên làm: (1đ)
- Không nên xả rác ra môi trường. (0,25đ)
- Đánh bắt bằng xung điện. (0,25đ)
 - Đánh bắt bằng chất nổ. (0,25đ)
- Tàn phá rừng ngập mặn. (0,25đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docma_tran_va_de_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_cong_nghe_lop_7_na.doc