Kiểm tra định kỳ HK II môn: Vật lí – lớp 10 – chương trình chuẩn

doc 1 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1610Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra định kỳ HK II môn: Vật lí – lớp 10 – chương trình chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra định kỳ HK II môn: Vật lí – lớp 10 – chương trình chuẩn
 TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN
TỔ: VẬT LÍ – CNCN
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ-HKII-NH 14-15
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 10 – CTC
Thời gian làm bài:45 phút
 Họ tên HS: .................................................... SBD: .............. Lớp: ..........
I- LÝ THUYẾT
Câu 1 (1,5 điểm) 
	Viết công thức tính và nêu đơn vị của công và công suất. 
Câu 2 (1,5 điểm) 
	Nêu những nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.
Câu 3 (1,0 điểm) 
Thế nào là đường đẳng tích? Vẽ đồ thị của đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p,T).
II- BÀI TẬP
Bài 1 (1,5 điểm) 
	Một viên bi có khối lượng m1 = 0,5 kg đang chuyển động trên mặt phẳng ngang không ma sát với vận tốc v1 = 4 m/s đến va chạm với viên bi thứ hai có khối lượng m2 = 0,3 kg đang đứng yên. Sau va chạm, chúng dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc v. Tính vận tốc v của hai viên bi sau va chạm. 
Bài 2 (2,5điểm) 
	Từ độ cao 5 m so với mặt đất, người ta ném thẳng đứng lên cao một vật có khối lượng 1 kg với vận tốc đầu là 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Tính
a) Cơ năng ban đầu và độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất.
b) Vận tốc của vật mà tại đó động năng bằng bốn lần thế năng.
Bài 3 (2,0 điểm) 
	Một lượng khí lý tưởng có thể tích 10 lít, nhiệt độ 270C, áp suất 3.105 Pa biến đổi qua hai giai đoạn:
a) Biến đổi đẳng nhiệt, đến áp suất 6.105 Pa. Thể tích của khí lúc này là bao nhiêu?
b) Sau đó người ta biến đổi đẳng tích đến nhiệt độ 570C. Tính áp suất sau cùng của khí.
-----------------HẾT----------------
 TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN
TỔ: VẬT LÍ – CNCN
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ-HKII-NH 14-15
MÔN: VẬT LÍ – LỚP 10 – CTC
Thời gian làm bài:45 phút
 Họ tên HS: .................................................... SBD: .............. Lớp: ..........
I- LÝ THUYẾT
Câu 1 (1,5 điểm) 
	Viết công thức tính và nêu đơn vị của công và công suất. 
Câu 2 (1,5 điểm) 
	Nêu những nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.
Câu 3 (1,0 điểm) 
Thế nào là đường đẳng tích? Vẽ đồ thị của đường đẳng tích trong hệ tọa độ (p,T).
II- BÀI TẬP
Bài 1 (1,5 điểm) 
	Một viên bi có khối lượng m1 = 0,5 kg đang chuyển động trên mặt phẳng ngang không ma sát với vận tốc v1 = 4 m/s đến va chạm với viên bi thứ hai có khối lượng m2 = 0,3 kg đang đứng yên. Sau va chạm, chúng dính vào nhau và chuyển động cùng vận tốc v. Tính vận tốc v của hai viên bi sau va chạm. 
Bài 2 (2,5điểm) 
	Từ độ cao 5 m so với mặt đất, người ta ném thẳng đứng lên cao một vật có khối lượng 1 kg với vận tốc đầu là 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m/s2. Tính
a) Cơ năng ban đầu và độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất.
b) Vận tốc của vật mà tại đó động năng bằng bốn lần thế năng.
Bài 3 (2,0 điểm) 
	Một lượng khí lý tưởng có thể tích 10 lít, nhiệt độ 270C, áp suất 3.105 Pa biến đổi qua hai giai đoạn:
a) Biến đổi đẳng nhiệt, đến áp suất 6.105 Pa. Thể tích của khí lúc này là bao nhiêu?
b) Sau đó người ta biến đổi đẳng tích đến nhiệt độ 570C. Tính áp suất sau cùng của khí.
-----------------HẾT----------------

Tài liệu đính kèm:

  • docvat_li.doc