Kiểm tra chung lần 3 – Vật lý 10 30 câu trắc nghiệm ( 45 phút )

doc 7 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1294Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chung lần 3 – Vật lý 10 30 câu trắc nghiệm ( 45 phút )", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chung lần 3 – Vật lý 10 30 câu trắc nghiệm ( 45 phút )
Trường THPT Phan Thanh Giản
Họ tên:.Lớp 10A.
KIỂM TRA CHUNG LẦN 3 – VẬT LÝ 10
30 câu trắc nghiệm ( 45 phút )
Đề 1 
Câu 1. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 15 m. Tại độ cao nào thì động năng gấp 4 thế năng?
A.12 m.
B.5 m.
C.3 m.
D.3,75 m.
Câu 2. Lò xo có độ cứng k = 200 N/m , một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ . Khi lò xo bị nén một đoạn thì nó có thế năng 0,04 J. Chọn gốc thế năng là vị trí của vật nhỏ khi lò xo chưa bị biến dạng.Tính .
A.2 cm.
B.cm.
C.4 cm.
D.cm.
Câu 3 .Trên mặt sàn nằm ngang không ma sát, vật khối lượng m1 = m chuyển động với vận tốc 6 m/s đến va chạm mềm vào vật có khối lượng m2 = 2m. Tốc độ của vật nặng khối lượng m1 sau va chạm là
A.3 m/s. 
B.2 m/s.
C.1 m/s. 
D.6 m/s.
Câu 4 . Khẩu súng đại bác nặng 4 tấn nằm yên trên mặt sàn ngang không ma sát, nòng súng nằm ngang. Khi súng bắn, đạn khối lượng 10 kg bay ra khỏi nòng súng với tốc độ 400 ms. Tốc độ giật lùi của súng là
A.100 m/s. 
B. 2,5 m/s.
C. 1 km/h. 
D. 3,6 km/h.
Câu 5 .Xét một vật khối lượng m chuyển động với tốc độ v. Gọi p và Wđ lần lượt là động lượng và động năng của vật. Mối liên hệ giữa các đại lượng trên là
A. 
B.
C. 
D. 
Câu 6.Tính độ chênh lệch thế năng của hòn đá nặng 2 kg ở độ cao 5 m và độ sâu 2 m. Lấy g = 10 m/s2.
A.60 J.
B.140 J.
C.100 J.
D.-40 J.
Câu 7 .Trong hệ SI, đơn vị của động lượng là
A. B. N.s. C.N.m. D.
Câu 8 .Một quả bóng đang bay ngang với động lượng thì đập vuông góc vào bức tường thẳng đứng, bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là
A. 
B. 
C. -2. 
D. 2.
Câu 9.Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn ( < 0 ) thì thế năng đàn hồi là ( chọn thế năng tại vị trí của vật khi mà lò xo chưa bị nén )
A..
B. .
C. .
D. .
Câu 10. Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình từ M N thì
A.động năng tăng.
B.thế năng giảm.
C.cơ năng cực đại tại N.
D.cơ năng không đổi.
Câu 11 .Động lượng là đại lượng
A.vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng 0.
B. vectơ, có giá trị phụ thuộc vào hệ qui chiếu.
C. vô hướng, có giá trị phụ thuộc vào hệ qui chiếu.
D. vectơ, có giá trị không phụ thuộc vào hệ qui chiếu.
Câu 12 . Trường hợp nào sau đây cơ năng không bảo toàn?
A.Hòn đá đang rơi tự do.
B.Con lắc lò xo đang dao động bỏ qua ma sát.
C.Xe buýt đang chạy từ Ba Tri lên Bến Tre.
D.Vật lăn từ đỉnh dốc xuống chân dốc không ma sát.
Câu 13 .Một vật ban đầu đứng yên, sau đó vỡ thành hai mảnh có khối lượng là m1 và m2 = 3m1. Tổng động năng của hai mảnh là Wđ. Động năng của mảnh khối lượng m1 là
A.
B.
C.
D.
Câu 14 .Một lực không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc theo hướng của . Công suất của là
A.
B.
C.
D.
Câu 15 .Xét một vật đang chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang. Công của trọng lực khi vật đi được quãng đường S là 
A.AP = 0.
B.AP > 0.
C.AP < 0.
D.AP = mgS.
Câu 16 .Con lắc lò xo gồm vật nặng 2 kg và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m đặt trên sàn nằm ngang không ma sát. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng, sao cho lò xo dãn ra một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc thế năng là vị trí của vật nhỏ khi lò xo chưa bị biến dạng. Cơ năng của con lắc tại vị trí lò xo dãn 3 cm là bao nhiêu? 
A. W = 0,045 J.
B. W = 0,125 J.
C. W = 0,08 J.
D. Không tính được cơ năng do đề không cho tốc độ vật nặng.
Câu 17 .Bắn một viên đạn có khối lượng 10 g vào một mẫu gỗ khối lượng 390 g đặt trên một mặt nhẵn. Đạn mắc vào gỗ và cùng chuyển động với vận tốc 10 m/s. Tính vận tốc của đạn trước khi mắc vào mẫu gỗ.
A.400 m/s.
B.390 m/s.
D.0,25 m/s.
D.0,26 m/s.
Câu 18 .Một khẩu súng đồ chơi có một lò xo dài 20 cm, lúc bị nén chỉ còn dài 8 cm thì có thể bắn thẳng đứng một viên đạn có khối lượng 30 g lên cao 5 m.Bỏ qua mọi ma sát. Tìm độ cứng của lò xo. Lấy g = 10 m/s2.
A.980,50 N/m.
B.490,25 N/m.
C.468,75 N/m.
D.208,33 N/m.
Câu 19 . Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây có phương hợp 600 so với sàn nhà. Lực tác dụng lên dây là F = 150 N. Tính công của lực F khi hòm trượt được 20 m.
A.2595 J.
B.1500 J.
C.8000 J.
D.13856 J.
Câu 20. Đơn vị nào không phải là đơn vị công suất?
A.J.s.
B.J/s.
C.kW.
D.HP.
Câu 21 . Vật đang rơi tự do thì
A.động năng tăng.
B.động năng giảm.
C. thế năng tăng.
D. tổng động năng và thế năng giảm.
Câu 22.Một người nhấc một vật khối lượng 5kg lên cao 1,5 m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30 m. Lấy g = 10 m/s2.Công tổng cộng mà người đó thực hiện là
A.60 J.
B.1860 J.
C.75 J.
D.1575 J.
Câu 23 .Công suất được xác định bằng
A.giá trị của công có khả năng thực hiện.
B.công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
C.công thực hiện trên một đơn vị độ dài.
D.tích của công và thời gian thực hiện.
Câu 24 . Một ô tô khối lượng 1 tấn, chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang có hệ số ma sát là 0,2. Tính công của lực ma sát khi ô tô chuyển dời được 250 m. Lấy g = 10 m/s2.
A.5.105 J.
B.2,5.106 J.
C.-5. 105 J.
D.- 2,5.106 J.
Câu 25 . Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 1500 kg lên cao 15 m. Lấy g = 10 m/s2.Thời gian tối thiểu để thực hiện công đó là
A.15 s.
B.20 s.
C.10 s.
D.7,5 s.
Câu 26 .Hòn đá được thả rơi tự do từ độ cao 80 m. Tính tốc độ của hòn đá khi vừa chạm đất? 
Lấy g = 10 m/s2.
A.40 m/s.
B.m/s.
C.m/s.
D.80 m/s.
Câu 27 .Động năng của vật tăng khi
A.gia tốc của vật có giá trị dương.
B.vận tốc của vật có giá trị dương.
C.các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
D.gia tốc của vật tăng.
Câu 28 .Câu nào sau đây sai khi nói về động năng?
A.Viên đạn khối lượng 10 g bay ra từ nòng súng với tốc độ 200 m/s thì có động năng là 200 J.
B.Hòn đá đang rơi tự do thì động năng tăng.
C.Hai vật cùng khối lượng, trong cùng một hệ qui chiếu vật nào có tốc độ lớn hơn thì có động năng lớn hơn.
D.Máy bay đang bay với tốc độ 720 km/h, người phi công nặng 65 kg có động năng đối với máy bay là 1300 kJ.
Câu 29 .Trong nguyên tử Hidro, hạt electron chuyển động tròn đều xung quanh hạt nhân , động năng của electron là 2,23.10-19 J. Cho biết khối lượng của electron là m = 9,1.10-31 kg. Tính tốc độ của electron.
A.7.105 m/s.
B.9,9.105 m/s.
C.4,95.105 m/s.
D.3.108 m/s.
Câu 30 .Vật nặng khối lượng 1 kg được thả rơi tự do. Tính động năng của vật tại thời điểm t = 4 s. Lấy g = 10 m/s2.
A.800 J.
B.1600 J.
C.8 J.
D.16 J.
.Hết
Trường THPT Phan Thanh Giản
Họ tên:.Lớp 10A.
KIỂM TRA CHUNG LẦN 3 – VẬT LÝ 10
30 câu trắc nghiệm ( 45 phút )
Đề 2
Câu 1. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 15 m. Tại độ cao nào thì động năng gấp 4 thế năng?
A.12 m.
B.5 m.
C.3 m.
D.3,75 m.
Câu 2. Lò xo có độ cứng k = 200 N/m , một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ . Khi lò xo bị nén một đoạn thì nó có thế năng 0,04 J. Chọn gốc thế năng là vị trí của vật nhỏ khi lò xo chưa bị biến dạng.Tính .
A.2 cm.
B.cm.
C.4 cm.
D.cm.
Câu 3 .Trên mặt sàn nằm ngang không ma sát, vật khối lượng m1 = m chuyển động với vận tốc 6 m/s đến va chạm mềm vào vật có khối lượng m2 = 2m. Tốc độ của vật nặng khối lượng m1 sau va chạm là
A.3 m/s. 
B.2 m/s.
C.1 m/s. 
D.6 m/s.
Câu 4. Một vật nhỏ được ném lên từ một điểm M phía trên mặt đất; vật lên tới điểm N thì dừng và rơi xuống. Bỏ qua sức cản của không khí. Trong quá trình từ M N thì
A.động năng tăng.
B.thế năng giảm.
C.cơ năng cực đại tại N.
D.cơ năng không đổi.
Câu 5 .Động lượng là đại lượng
A.vô hướng, có thể dương, âm hoặc bằng 0.
B. vectơ, có giá trị phụ thuộc vào hệ qui chiếu.
C. vô hướng, có giá trị phụ thuộc vào hệ qui chiếu.
D. vectơ, có giá trị không phụ thuộc vào hệ qui chiếu.
Câu 6. Trường hợp nào sau đây cơ năng không bảo toàn?
A.Hòn đá đang rơi tự do.
B.Con lắc lò xo đang dao động bỏ qua ma sát.
C.Xe buýt đang chạy từ Ba Tri lên Bến Tre.
D.Vật lăn từ đỉnh dốc xuống chân dốc không ma sát.
Câu 7.Một vật ban đầu đứng yên, sau đó vỡ thành hai mảnh có khối lượng là m1 và m2 = 3m1. Tổng động năng của hai mảnh là Wđ. Động năng của mảnh khối lượng m1 là
A.
B.
C.
D.
Câu 8.Một lực không đổi liên tục kéo một vật chuyển động với vận tốc theo hướng của . Công suất của là
A.
B.
C.
D.
Câu 9.Hòn đá được thả rơi tự do từ độ cao 80 m. Tính tốc độ của hòn đá khi vừa chạm đất? Lấy g = 10 m/s2.
A.40 m/s.
B.m/s.
C.m/s.
D.80 m/s
Câu 10.Câu nào sau đây sai khi nói về động năng?
A.Viên đạn khối lượng 10 g bay ra từ nòng súng với tốc độ 200 m/s thì có động năng là 200 J.
B.Hòn đá đang rơi tự do thì động năng tăng.
C.Hai vật cùng khối lượng, trong cùng một hệ qui chiếu vật nào có tốc độ lớn hơn thì có động năng lớn hơn.
D.Máy bay đang bay với tốc độ 720 km/h, người phi công nặng 65 kg có động năng đối với máy bay là 1300 kJ.
Câu 11.Tính độ chênh lệch thế năng của hòn đá nặng 2 kg ở độ cao 5 m và độ sâu 2 m. Lấy g = 10 m/s2.
A.60 J.
B.140 J.
C.100 J.
D.-40 J.
Câu 12 .Trong hệ SI, đơn vị của động lượng là
A. 
B. N.s.
C.N.m. 
D.
Câu 13 .Một quả bóng đang bay ngang với động lượng thì đập vuông góc vào bức tường thẳng đứng, bay ngược trở lại theo phương vuông góc với bức tường với cùng độ lớn vận tốc. Độ biến thiên động lượng của quả bóng là
A. 
B. 
C. -2. 
D. 2.
Câu 14. Đơn vị nào không phải là đơn vị công suất?
A.J.s.
B.J/s.
C.kW.
D.HP.
Câu 15. Vật đang rơi tự do thì
A.động năng tăng.
B.động năng giảm.
C. thế năng tăng.
D. tổng động năng và thế năng giảm.
Câu 16 .Một người nhấc một vật khối lượng 5kg lên cao 1,5 m rồi mang vật đi ngang được một độ dời 30 m. Lấy g = 10 m/s2.Công tổng cộng mà người đó thực hiện là
A.60 J.
B.1860 J.
C.75 J.
D.1575 J.
Câu 17. Khẩu súng đại bác nặng 4 tấn nằm yên trên mặt sàn ngang không ma sát, nòng súng nằm ngang. Khi súng bắn, đạn khối lượng 10 kg bay ra khỏi nòng súng với tốc độ 400 ms. Tốc độ giật lùi của súng là
A.100 m/s. 
B. 2,5 m/s.
C. 1 km/h. 
D. 3,6 km/h.
Câu 18 .Xét một vật khối lượng m chuyển động với tốc độ v. Gọi p và Wđ lần lượt là động lượng và động năng của vật. Mối liên hệ giữa các đại lượng trên là
A. 
B.
C. 
D. 
Câu 19. Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 1500 kg lên cao 15 m. Lấy g = 10 m/s2.Thời gian tối thiểu để thực hiện công đó là
A.15 s.
B.20 s.
C.10 s.
D.7,5 s.
Câu 20.Trong nguyên tử Hidro, hạt electron chuyển động tròn đều xung quanh hạt nhân , động năng của electron là 2,23.10-19 J. Cho biết khối lượng của electron là m = 9,1.10-31 kg. Tính tốc độ của electron.
A.7.105 m/s.
B.9,9.105 m/s.
C.4,95.105 m/s.
D.3.108 m/s.
Câu 21 .Vật nặng khối lượng 1 kg được thả rơi tự do. Tính động năng của vật tại thời điểm t = 4 s. Lấy g = 10 m/s2.
A.800 J.
B.1600 J.
C.8 J.
D.16 J.
Câu 22 .Con lắc lò xo gồm vật nặng 2 kg và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m đặt trên sàn nằm ngang không ma sát. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng, sao cho lò xo dãn ra một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc thế năng là vị trí của vật nhỏ khi lò xo chưa bị biến dạng. Cơ năng của con lắc tại vị trí lò xo dãn 3 cm là bao nhiêu? 
A. W = 0,045 J.
B. W = 0,125 J.
C. W = 0,08 J.
D. Không tính được cơ năng do đề không cho tốc độ vật nặng.
Câu 23 .Bắn một viên đạn có khối lượng 10 g vào một mẫu gỗ khối lượng 390 g đặt trên một mặt nhẵn. Đạn mắc vào gỗ và cùng chuyển động với vận tốc 10 m/s. Tính vận tốc của đạn trước khi mắc vào mẫu gỗ.
A.400 m/s.
B.390 m/s.
D.0,25 m/s.
D.0,26 m/s.
Câu 24 .Xét một vật đang chuyển động thẳng nhanh dần đều trên mặt phẳng nằm ngang. Công của trọng lực khi vật đi được quãng đường S là 
A.AP = 0.
B.AP > 0.
C.AP < 0.
D.AP = mgS.
Câu 25 .Một khẩu súng đồ chơi có một lò xo dài 20 cm, lúc bị nén chỉ còn dài 8 cm thì có thể bắn thẳng đứng một viên đạn có khối lượng 30 g lên cao 5 m.Bỏ qua mọi ma sát. Tìm độ cứng của lò xo. Lấy g = 10 m/s2.
A.980,50 N/m.
B.490,25 N/m.
C.468,75 N/m.
D.208,33 N/m.
Câu 26 . Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây có phương hợp 600 so với sàn nhà. Lực tác dụng lên dây là F = 150 N. Tính công của lực F khi hòm trượt được 20 m.
A.2595 J.
B.1500 J.
C.8000 J.
D.13856 J.
Câu 27 .Công suất được xác định bằng
A.giá trị của công có khả năng thực hiện.
B.công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
C.công thực hiện trên một đơn vị độ dài.
D.tích của công và thời gian thực hiện.
Câu 28 . Một ô tô khối lượng 1 tấn, chuyển động đều trên mặt đường nằm ngang có hệ số ma sát là 0,2. Tính công của lực ma sát khi ô tô chuyển dời được 250 m. Lấy g = 10 m/s2.
A.5.105 J.
B.2,5.106 J.
C.-5. 105 J.
D.- 2,5.106 J.
Câu 29.Động năng của vật tăng khi
A.gia tốc của vật có giá trị dương.
B.vận tốc của vật có giá trị dương.
C.các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
D.gia tốc của vật tăng.
Câu 30 .Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lò xo đàn hồi có độ cứng k, đầu kia của lò xo cố định. Khi lò xo bị nén lại một đoạn ( < 0 ) thì thế năng đàn hồi là ( chọn thế năng tại vị trí của vật khi mà lò xo chưa bị nén )
A..
B. .
C. .
D. .
..Hết.
Đáp án đề kiểm tra môn LÝ 10
Đề 1
Đề 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tài liệu đính kèm:

  • docktra_10.doc