Kiểm tra chất lượng chuyên môn giáo viên năm học 2015 - 2016 môn vật lý cấp thcs thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

doc 6 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1034Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra chất lượng chuyên môn giáo viên năm học 2015 - 2016 môn vật lý cấp thcs thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra chất lượng chuyên môn giáo viên năm học 2015 - 2016 môn vật lý cấp thcs thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề
SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN VẬT LÝ CẤP THCS
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề.
Câu 1 (2 điểm). Trộn lẫn rượu và nước người ta thu được hỗn hợp nặng 140g ở nhiệt độ 360C. Tính khối lượng của rượu và khối lượng của nước đã trộn. Biết: ban đầu rượu có nhiệt độ 190C và nước có nhiệt độ 1000C; nhiệt dung riêng của rượu là 2500J/Kg.K, của nước là 4200J/Kg.K.
Câu 2 (2 điểm). Lúc 7h một người đi bộ khởi hành từ A đến B với vận tốc 4km/h. Lúc 9h một người đi xe đạp cũng khởi hành từ A đến B với vận tốc 12km/h.
a. Hai người gặp nhau lúc mấy giờ? Địa điểm gặp nhau cách A bao xa?
b. Lúc mấy giờ hai người cách nhau 2km?
Câu 3 (1 điểm). Bình thông nhau gồm hai nhánh hình trụ tiết 
diện lần lượt là S1, S2 có chứa nước (như hình vẽ). Trên mặt nước 
có đặt các pittông mỏng có khối lượng m1, m2. Mực nước hai nhánh chênh nhau một đoạn h = 10cm.
	a. Tính khối lượng m của quả cân cần đặt lên pittông lớn để mực nước ở hai nhánh ngang nhau. 
	b. Nếu đặt quả cân khối lượng m sang pittông nhỏ thì mực nước hai nhánh lúc này chênh nhau một đoạn H bằng bao nhiêu? 
	Cho khối lượng riêng của nước D = 1000kg/m3, S1 = 200cm2, S2 = 100cm2.
Câu 4 (2 điểm). Có hai loại bóng đèn dây tóc, loại đèn Đ1 có ghi 110V – 100W, loại đèn Đ2 có ghi 110V – 40W.
	a. Tính tỉ số điện trở của bóng đèn Đ2 và Đ1.
	b. Nếu mắc nối tiếp hai đèn này rồi mắc vào hiệu điện thế 220V thì hai đèn có sáng bình thường không? Nếu sử dụng ở hiệu điện thế 220V với hai loại đèn này thì có mấy cách mắc thích hợp để các đèn sáng bình thường khi số đèn cả hai loại được đưa vào mạch không quá 14 chiếc (giải thích có tính toán)?
Câu 5 (2 điểm). Cho hai điểm M và N ở trên trục chính của một thấu kính hội tụ, một vật phẳng nhỏ có chiều cao h = 1cm đặt vuông góc với trục chính. Nếu đặt vật ở M thì thấu kính cho ảnh thật cao cm; nếu đặt vật ở N thì thấu kính cho ảnh thật cao h2 = 4cm. Không sử dụng công thức thấu kính, hãy cho biết:
	a. M hay N ở gần thấu kính hơn? Vì sao?
	b. Nếu đặt vật đó ở tại I là trung điểm của MN thì thấu kính cho ảnh cao bao nhiêu?
Câu 6 (1 điểm). Cho một hộp kín với hai đầu dây dẫn ra ngoài, bên trong hộp có chứa ba điện trở loại 1W, 2W, 3W mắc với nhau. Với các dụng cụ là: một nguồn điện, một vôn kế lí tưởng, một ampe kế lí tưởng và các dây dẫn. Trình bày một phương án xác định sơ đồ của mạch điện trong hộp kín với các dụng cụ đã cho.
------------ HẾT ------------
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!
Họ và tên thí sinh..................................................................Số báo danh......................................
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN VẬT LÝ; CẤP THCS
Câu
Nội dung
Điểm
1
(2đ)
- Theo bài ra ta biết tổng khối lượng của nước và rượu là 140g
m1 + m2 = m =0,14 (1)
- Nhiệt lượng do nước tỏa ra: Q1 = m1. c1 (t1 - t)
- Nhiệt lượng rượu thu vào: Q2 = m2. c2 (t - t2)
- Theo PTCB nhiệt: Q1 = Q2
m1. c1 (t1 - t) = m2. c2 (t - t2)
m1.4200(100 - 36) = m2.2500 (36 - 19)
m1.2688= m2.425 (2)
- Từ (1) và (2) ta được:
Vậy ta phải pha trộn là 19,1g nước vào 120,1g rượu để thu được hỗn hợp nặng 140g ở 360C.
0,25
 0,25
0.25
0,5
0,75
2a
(1,5đ)
a/ Thời điểm và vị trí lúc hai người gặp nhau:
- Gọi t là khoảng thời gian từ khi người đi bộ khởi hành đến khi hai người gặp nhau tại C.
- Quãng đường người đi bộ đi được: S1 = v1t = 4t 	(1)
- Quãng đường người đi xe đạp đi được: S2 = v2(t-2) = 12(t - 2) 	(2)
- Vì cùng xuất phát tại A đến lúc gặp nhau tại C nên: S1 = S2
- Từ (1) và (2) ta có:
4t = 12(t - 2) 4t = 12t - 24 t = 3(h)
- Thay t vào (1) hoặc (2) ta có: S1 = S2= 4.3 =12 (km)
Vậy: Hai người gặp nhau lúc 10h tại điểm cách A một khoảng 12km.
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
2b
(0,5đ)
b/ Thời điểm hai người cách nhau 2km.
- Nếu S1 > S2 thì: 
 S1 - S2 = 2 4t - 12(t - 2) = 2 4t - 12t +24 =2 t = 2,75 h = 2h45ph 
- Nếu S1 < S2 thì: 
 S2 - S1 = 2 12(t - 2) - 4t = 2 12t -24 - 4t =2 t = 3,25h = 3h15ph.
Vậy khoảng cách là 2 km lúc 9 giờ 45 phút hoặc 10 giờ 15 phút.
0,25
0,25
3a
(0,5đ)
a. -Áp suất ở mặt dưới pittông nhỏ là :(*)( p0 là áp suất khí quyển).
 (1)
- Khi đặt quả cân m lên pittông lớn mực nước ở hai bên ngang nhau nên:
 (2)
 Từ (1) và (2) ta có : ó => m = DS1h = 2kg
Chú ý : Khi viết phương trình (*) nếu thí sinh không viết p0 thì vẫn xem là đúng.
0,25
0,25
3b
(0,5đ)
b. Khi chuyển quả cân sang pittông nhỏ thì ta có :
 ó(3)
Từ (1) và (3) : H = h + H = 0,3m
0,25
0,25
4a
(0,5đ)
a)	
- Từ công thức : P =U2/ R =>R = U2/P	
- Nên : R1 = U12/P1 = 1102/100 = 121 (W)	
- Tương tự : R2 = U22/P2 = 1102/40 = 302,5 (W)	
- Vậy ta có : 2,5 (lần)
0,25
0,25
4b (1,5đ)
b) * Không sáng bình thường vì :	
- Mắc nối tiếp hiệu điện thế đặt vào mỗi đèn tỷ lệ với điện trở mỗi đèn nên 
U2 = I. R2 = 157,14(V)> 110V 	
nên đèn Đ2 sáng quá mức bình thường (dễ bị cháy).	
U1 = 220 -157,14 = 62,86(V)<110V nên đèn Đ2 sáng dưới mức bình thường.	
* Tìm cách mắc thích hợp :	
Vì hiệu điện thế là 220V nên không thể mắc song song các đèn mà phải mắc thành hai đoạn mạch nối tiếp, mỗi đoạn mạch gồm một số đèn mỗi loại mắc song song sao cho hiệu điện thế chia đều cho mỗi đoạn mạch UAB = UBC = 110V.
Đ1
Đ1
Đ2
Đ2
A
B
C
Khi đó điện trở của mỗi đoạn mạch nối tiếp có giá trị là : RAB = RBC	
Hay trong đó x, y là số đèn Đ1 và Đ2 với x, y là số nguyên dương và 
x + y ≤ 14 (đề bài). 
Vậy y nguyên nên x = 2,4,6,..
x
2
4
y
5
10
x + y
7
14
Vậy có hai cách mắc: x=2, y=5 và x=4, y=10
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
5a
(1đ)
Vẽ hình với hai vị trị của vật cho ảnh thật và dùng hai tia
 -Song song với trục chính.
 -Đi qua quang tâm.
Vật gần thấu kính hơn cho ảnh thật lớn hơn.
 -Vật khi ở N cho ảnh lớn hơn khi vật ở M. Vậy N gần thấu kính hơn M
0,5
0,25
0,25
5b
(1đ)
(1) với xM là khoảng cách từ M đến F.
 Tương tự (2) với xN là khoảng cách từ Nđến F.
 Tương tự (3) với xI là khoảng cách từ I đến F.
Từ (1) và (2) 
Từ (2) và (3) 
0,25
0,25
0,25
0,25
6
(1đ)
- Các cách mắc điện trở (1)
Với 3 điện trở trong hộp được mắc với nhau và có 2 đầu dây dẫn ra ngoài thì ta có 8 cách mắc và điện trở tđ của mạch trong mỗi cách mắc như sau:
R= 
- Cách đo điện trở hộp kín (2)
Mắc mạch điện như hình vẽ:
Hộp kín
- Đọc số chỉ I của ampe kế và số chỉ U của vôn kế.
- Điện trở tương đương của mạch trong hộp là:
So sánh giá trị điện trở tương đương vừa tính với giá trị điện trở tương đương trong 8 cách mắc ta sẽ xác định được mạch điện trong hộp
Chú ý: 
Nếu thí sinh chỉ nêu cách đo điện trở hộp kín (2) được 0,5 điểm.
 Các cách mắc điện trở (1):
-Nêu đủ 8 cách được 0,5đ.
-Nêu được từ 4 đến 7 cách được 0,25 điểm.
0,5
0, 5
Thí sinh có thể làm theo phương pháp khác mà vẫn đúng thì cho điểm tối đa.
Bài làm kết quả thiếu hoặc sai đơn vị hai lần thì trừ 0,25 điểm.
--- Hết ---

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_KSCL_GVTHCS_mon_Vat_Ly_Vinh_Phuc_2015.doc