Kiểm tra 1 tiết Môn Sinh học 7 - Đề 2

docx 3 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1008Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết Môn Sinh học 7 - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết Môn Sinh học 7 - Đề 2
Họ và tên:. Kiểm tra 1 tiết
Điểm
Lời phê của cô giáo
Lớp: 7.. Môn sinh học 
Đề số 2
Phần trắc nghiệm: Khoanh trũn vào đỏp ỏn đỳng
Cõu 1. Thõn cỏ chộp hỡnh thoi đầu thuụn nhọn gắn chặt vào thõn cú ý nghĩa gỡ?
A. Để giỳp cỏ chộp đẻ nhiều trứng	 B. Giỳp thõn cỏ cử động dễ dàng theo chiều ngang
C. Dễ phỏt hiện con mồi và kẻ thự	 D. Vỡ cỏ chộp là động vật biến nhiệt ở nước
Cõu 2. Tim của ếch đồng cú
A. 3 ngăn	B. 4 ngăn	C. 2 ngăn	 D. 3 ngăn cú vỏch ngăn hụt tõm thất
Cõu 3. Cơ quan hụ hấp của thằn lằn búng đuụi dài
A. Tim và phổi	B. Phổi và da 	C. Phổi và mang	D. Phổi
Cõu 4. Đõu khụng phải đặc điểm bộ xương Ếch đồng
A. Xương sọ bảo vệ bộ nóo	B. Xương nhẹ , xốp
C. Xương chi sau cú 5 ngún	D. Xương cột sống cổ cú 1 đốt
Cõu 5. Đặc điểm thõn nhiệt của Thỏ
A. Rất thấp khi trời lạnh 	C. Khụng phụ thuộc vào mụi trường
B. Rất cao khi trời núng	D. Phụ thuộc vào mụi trường
Cõu 6. Bộ răng của chú súi
A. Bộ răng phỏt triển răng cửa dài
B. Răng nanh nhọn sắc, răng hàm khỏe,nhiều mấu dẹp, răng cửa ngắn và sắc
C. Mừm kộo dài, răng nhọn, răng hàm cú 3,4 mấu nhọn 
D. Thiếu răng nanh, răng hàm khỏe,nhiều mấu dẹp, răng cửa ngắn và sắc
Phần tự luận 
Cõu 1. (1,5đ) Trỡnh bày đặc điểm chung của Lớp Lưỡng cư?
Cõu 2. (3,5 đ) Phõn tớch đặc điểm cấu tạo của thỏ để thấy rằng Thỳ là lớp động vật cú tổ chức cơ thể tiến húa nhất ?
Cõu 3. (2đ) Nờu đặc điểm về hỡnh thức sinh sản của cỏc lớp thuộc Ngành Động vật cú xương sống? Theo em hỡnh thức sinh sản nào tiến húa nhất, vỡ sao?
Bài làm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxde 2.docx