Kế hoạch giáo dục môn Vật lý Lớp 7, 8, 9 - Năm học 2021-2022

doc 7 trang Người đăng hoaian2 Ngày đăng 07/01/2023 Lượt xem 231Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục môn Vật lý Lớp 7, 8, 9 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch giáo dục môn Vật lý Lớp 7, 8, 9 - Năm học 2021-2022
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN: VẬT LÍ 7 
Cả năm học: 35 tiết
Học kì I: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết
Học kì II: 17 tuần x 1tiết/tuần = 17 tiết
HỌC KÌ I 
Tiết
Bài
Tên bài
Nội dung giảm tải, tinh giản
Tích hợp
(Nếu có)
Tên chủ đề (Nếu gộp các bài lại)
CHƯƠNG I. QUANG HỌC
1
Bài 1
Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng
- Tích hợp GDMT.
2
Bài 2
Sự truyền ánh sáng
Mục III : Vận dụng HS tự đọc
Nội dung còn lại của bài 2, bài 3: Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
3
Bài 3
Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
Mục III : Vận dụng HS tự đọc
- Tích hợp GDMT.
4
Bài 4
Định luật phản xạ ánh sáng
5
Bài 5
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 
- Tích hợp GDMT.
6
Bài tập
7
Bài 7
Gương cầu lồi
- Tích hợp GDMT.
8
Bài 8
Gương cầu lõm
- Tích hợp GDMT.
9
Bài 9
Ôn tập và tổng kết chương I: Quang học
10
Kiểm tra giữa kỳ I
CHƯƠNG II. ÂM HỌC
11
Bài 10
Nguồn âm
Bỏ C9, Mục III. Vận dụng HS tự đọc
- Tích hợp GDMT.
Nội dung còn lại của bài 10, bài 11, bài 12: Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
12
Bài 11
Độ cao của âm
Mục III. Vận dụng HS tự đọc
- Tích hợp GDMT.
13
Bài 12
Độ to của âm
Bỏ C5, C7, Mục III. Vận dụng HS tự đọc
14
Bài 13
Môi trường truyền âm
15
Bài 14
Phản xạ âm- Tiếng vang
 Bỏ TH 14.2
- Tích hợp GDMT.
16
Bài 15
Chống ô nhiễm tiếng ồn
- Tích hợp GDMT.
17
Bài 16
Ôn tập, tổng kết chương II: Âm học
18
Kiểm tra cuối kì I
HỌC KÌ II 
Tiết
Bài
Tên bài
Nội dung giảm tải, tinh giản
Tích hợp
(Nếu có)
Tên chủ đề (Nếu gộp các bài lại)
CHƯƠNG III. ĐIỆN HỌC
19
Bài 17
Sự nhiễm điện do cọ sát
- Tích hợp GDMT.
Bài 17 và nội dung còn lại của bài 18 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
20
Bài 18
Hai loại điện tích
Mục II. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử, Mục III. Vận dụng HS tự đọc
- Tích hợp GDMT.
21
Bài 19
Dòng điện - Nguồn điện
22
Bài 20
Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại 
23
Bài 21
Sơ đồ mạch điện. Chiều dòng điện
24
Bài 22
Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
Mục III. Vận dụng HS tự đọc
- Tích hợp GDMT.
Nội dung còn lại của bài 22, bài 23 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
25
Bài 23
Tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng sinh lí của dòng điện.
Mục tìm hiểu chuông điện – đọc thêm, Mục IV. Vận dụng HS tự đọc
- Tích hợp GDMT.
26
Ôn tập 
27
Kiểm tra giưa kỳ II
28
Bài 24
Cường độ dòng điện
29
Bài 25
Hiệu điện thế
Mục II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước HS tự đọc
Nội dung còn lại của bài 25, bài 26 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
30
Bài 26
Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
Mục III. Vận dụng HS tự đọc
31
Bài 27
Thực hành: Đo CĐDĐ và HĐT đối với đoạn mạch mắc nối tiếp
32
Bài 28
Thực hành: Đo CĐDĐ và HĐT đối với đoạn mạch mắc //
33
Bài 29
An toàn khi sử dụng điện
- Tích hợp GDMT.
34
Bài 30
Ôn tập tổng kết chương III: Điện học
35
Kiểm tra cuối kì II
HIỆU TRƯỞNG	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN	NGƯỜI BIÊN SOẠN
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN: VẬT LÍ 8 
Cả năm học: 35 tiết
Học kì I: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 tiết
Học kì II: 17 tuần x 1tiết/tuần = 17 tiết
HỌC KÌ I 
Tiết
Bài
Tên bài
Nội dung giảm tải, tinh giản
Tích hợp
(Nếu có)
Tên chủ đề (Nếu gộp các bài lại)
CHƯƠNG I: CƠ HỌC
1
Bài 1
Chuyển động cơ học
2
Bài 2
Vận tốc
Chú ý: Tốc độ là độ lớn của vận tốc.
C4, C5, C6, C7, C8 HS tự đọc
Nội dung còn lại của bài 2, bài 3 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
3
Bài 3
Chuyển động đều - Chuyển động không đều
TN 3.1 Không yêu cầu thực hiện, Mục III. Vận dụng HS tự đọc 
4
Bài tập
5
Bài 4
Biểu diễn lực
6
Bài 5
Sự cân bằng lực. Quán tính 
TN 5.3 mục 2b Không yêu cầu thực hiện, lấy kết quả bảng 5.1 để phân tích
7
Bài 6
Lực ma sát	
- Tích hợp GDMT.
8
Ôn tập
9
Kiểm tra giữa kỳ I
10
Bài 7
Áp suất 
- Tích hợp GDMT.
11,12
Bài 8
Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau - Máy nén thủy lực
Mục I. TN 1 và 2 Không yêu cầu thực hiện
- Tích hợp GDMT.
Nội dung còn lại của bài 8 Dạy học trong 2 tiết
13
Bài 9
Áp suất khí quyển
Mục II. Độ lớn của áp suất khí quyển. HS tự đọc , Bỏ C10, C11
- Tích hợp GDMT.
14
Bài 10
Lực đẩy Ác-si-mét
TN hình 10.3 Không yêu cầu thực hiện, Mục III. Vận dụng C5, C6, C7 HS tự đọc
- Tích hợp GDMT.
Nội dung còn lại của bài 10, bài 12 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
15
Bài 12
Sự nổi
Mục III. Vận dụng C6, C7, C8, C9 HS tự đọc
- Tích hợp GDMT.
16,17
Ôn tập
18
Kiểm tra cuối kì I
HỌC KÌ II
19
Bài 13
Công cơ học
- Tích hợp GDMT.
20
Bài 14
Định luật về công
21
Bài 15
Công suất
22
Bài 16
Cơ năng: Thế năng – Động năng
- Tích hợp GDMT.
23 
Bài 18
Ôn tập tổng kết chương I : Cơ học 
Bỏ C17 và ý 2 C16.
CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC
24
Bài 19
Các chất được cấu tạo như thế nào?
Mục II.1. TN mô hình Không yêu cầu thực hiện
Nội dung còn lại của bài 19, bài 20 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
25
Bài 20
Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
Mục IV. Vận dụng HS tự đọc
26
Ôn tập
27
Kiểm tra giữa kỳ II
28
Bài 21
Nhiệt năng
Bài 21và nội dung còn lại của bài 22, bài 23 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
29
Bài 22
Dẫn nhiệt
Mục II. Tính dẫn nhiệt của các chất HS tự đọc
30
Bài 23
Đối lưu - Bức xạ nhiệt
Các yêu cầu vận dụng HS tự đọc
- Tích hợp GDMT
31
Bài 24
Công thức tính nhiệt lượng
TN 24.1, 24.2, 24.3 Không yêu cầu thực hiện. Chỉ yêu cầu học sinh phân tích kết quả TN, Mục III. Vận dụng HS tự đọc
Nội dung còn lại của bài 24, bài 25 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
32
Bài 25
Phương trình cân bằng nhiệt
Chỉ xét 2 vật trao đổi nhiệt.
Mục IV. Vận dụng HS tự đọc
33
Bài tập
34
Bài 29
Ôn tập tổng kết chương II: Nhiệt học
35
Kiểm tra cuối kì II
HIỆU TRƯỞNG	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN	NGƯỜI BIÊN SOẠN
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN: VẬT LÍ 9 
 Cả năm học: 70 tiết
Học kì I: 18 tuần x 2 tiết + 2 tuần x 1 tiết = 36 tiết
Học kì II: 17 tuần x 2 tiết + 2 tuần x 1 tiết = 34 tiết
HỌC KÌ I 
Tiết
Bài
Tên bài
Nội dung giảm tải, tinh giản
Tích hợp
(Nếu có)
Tên chủ đề (Nếu gộp các bài lại)
CHƯƠNG I. ĐIỆN HỌC
1
Bài 1
Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn
2
Bài 2
Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm
3
Bài 3
Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế
4
Bài 4
Đoạn mạch nối tiếp
5
Bài tập
6
Bài 5
Đoạn mạch song song
7
Bài tập
8
Bài 6
Bài tập vận dụng định luật Ôm
9
Bài 7
Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
Mục III. Vận dụng HS tự đọc
Nội dung còn lại của bài 7, bài 8 và bài 9 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
10
Bài 8
Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
Mục III. Vận dụng HS tự đọc
11
Bài 9
Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
- Tích hợp GDMT
12
Bài 10
Biến trở. Điện trở dùng trong kĩ thuật
13
Bài 11
Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn.
.
14
Bài 12
Công suất điện
- Tích hợp GDMT.
15
Bài 13
Điện năng. Công của dòng điện
16
Bài 14
Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
17
Bài 16
Định luật Jun – Lenxơ
TN hình 16.1 Không yêu cầu thực hiện
- Tích hợp GDMT.
18,19
Bài 17
Bài tập vận dụng định luật Jun - Lenxơ
20,21
Bài 20
Ôn tập tổng kết chương I: Điện học
22
Kiểm tra giữa kỳ I
CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC
23
Bài 21
Nam châm vĩnh cửu.
Mục III. Vận dụng HS tự đọc
Nội dung còn lại của bài 21, bài 22 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
24
Bài 22
Tác dụng từ của dòng điện. Từ trường
Mục I. Lực từ HS tự đọc
- Tích hợp GDMT.
25
Bài 23
Từ phổ - Đường sức từ
26
Bài 24
Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
27
Bài tập
28
Bài 25
Sự nhiễm từ của sắt, thép. Nam châm điện
- Tích hợp GDMT.
29
Bài 26
Ứng dụng của nam châm
Cả bài HS tự đọc
30
Bài 27
Lực điện từ
Bài 27 và nội dung còn lại của bài 28 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
31
Bài 28
Động cơ điện 1 chiều.
Mục II. Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật, Mục III. Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện, Mục IV. Vận dụng HS tự đọc 
- Tích hợp GDMT.
32,33
Bài 30
Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
Hướng dẫn thêm BT trong sách BT
34,35
Ôn tập
36
Kiểm tra cuối kì I 
HỌC KÌ II 
Tiết
Bài
Tên bài
Nội dung giảm tải, tinh giản
Tích hợp
(Nếu có)
Tên chủ đề (Nếu gộp các bài lại)
CHƯƠNG II. ĐIỆN TỪ HỌC (Tiếp theo)
37
Bài 31
Hiện tượng cảm ứng điện từ
38
Bài 32
Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
- Tích hợp GDMT.
39
Bài 33
Dòng điện xoay chiều
- Tích hợp GDMT.
bài 33 và nội dung còn lại của bài 34 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
40
Bài 34
Máy phát điện xoay chiều
Mục II. Máy phát điện xoay chiều trong kỹ thuật. HS tự đọc
41
Bài 35
Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều
- Tích hợp GDMT.
42
Bài 36
Truyền tải điện năng đi xa
- Tích hợp GDMT.
Bài 36 và nội dung còn lại của bài 37 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
43
Bài 37
Máy biến thế
Mục II. Tác dụng làm biến đổi hiệu điện thế của máy biến thế, Mục III. Lắp đặt máy biến thế ở hai đầu đường dây tải điện, Mục IV. Vận dụng HS tự đọc
44
Bài tập
45,46
Bài 39
Ôn tập tổng kết chương II: Điện từ học
CHƯƠNG III. QUANG HỌC
47
Bài 40
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Mục I.4 Bài 40. TN Không yêu cầu thực hiện
Mục II – có thể dạy bằng phương pháp khác
- Tích hợp GDMT.
Nội dung còn lại của bài 40, bài 41 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
48
Bài 41
Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
Mục I.1. TN Không yêu cầu thực hiện
49
Bài 42
Thấu kính hội tụ
Bỏ ý tìm cách kiểm tra điều này ở C4
50
Bài 43
Ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính hội tụ
51,52
Bài tập
53
Bài 44
Thấu kính phân kì
54
Bài 45
Ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính phân kì
55,56
Bài tập
57
Ôn tập
58
Kiểm tra giữa kỳ II
59
Bài 48
Mắt
- Tích hợp GDMT.
60
Bài 49
Mắt cận và mắt lão
- Tích hợp GDMT.
61
50
Kính lúp
Mục II. Cách quan sát một vật nhỏ qua kính lúp HS tự đọc
- Tích hợp GDMT.
62,63
Bài 51
Bài tập quang hình học
64,65
Bài 58
Ôn tập, tổng kết chương III: Quang học 
CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG
66
Bài 59
Năng lương và sự chuyển hóa năng lượng
Mục III. Vận dụng HS tự đọc
Nội dung còn lại của bài 59, bài 60 Tích hợp thành một chủ đề để dạy học
67
Bài 60
Định luật bảo toàn năng lượng
Bỏ TN 60.2, Mục III. Vận dụng HS tự đọc 
- Tích hợp GDMT.
68,69
Ôn tập
70
Kiểm tra cuối kì II
HIỆU TRƯỞNG	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN	NGƯỜI BIÊN SOẠN

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_mon_vat_ly_lop_7_8_9_nam_hoc_2021_2022.doc