Đề và đáp án ôn thi thpt quốc gia - đề 1 năm 2016

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 900Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề và đáp án ôn thi thpt quốc gia - đề 1 năm 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề và đáp án ôn thi thpt quốc gia - đề 1 năm 2016
	ĐỀ & ĐA: ÔN THI THPT QUỐC GIA _ĐỀ 1_2016
1.Phương trình của một vật dao động điều hòa có dạng. Xác định li độ và vận tốc của vật khi pha dao động bằng 300
A. 
B. 
C. 
D. 
2. Đặt điện áp u = vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i= . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng :
	A. 0,50	B.0,71	C.1,00	D.0,86
3. Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì:
	A. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm.	
	B. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.
	C. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.	
	D. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.
4.Trong nguyên tử hidro, với r0 là bán kính B0 thì bán kính quỹ đạo dừng của êlectron không thể là:
	A.12r0	B.25r0	C.9r0	D.16r0
5. Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = . Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là :
	A. 	B. 	C.1A	D.2A
6. Cho khối lượng của hạt prôton; nơtron và hạt nhân đơteri lần lượt là 1,0073u ; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri là :
	A. 3,06 MeV/nuclôn	B. 1,12 MeV/nuclôn	
	C. 2,24 MeV/nuclôn	D. 4,48 MeV/nuclôn
7. Tia X có cùng bản chất với :
	A. tia 	B. tia 	C. tia hồng ngoại	D. Tia 
8. Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ .Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t là:
	A. 	B. 	C. 	D. 
9. Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là :
	A. 50dB	B. 20dB	C.100dB	D.10dB
10. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo về tác dụng vào vật luôn 
	A. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.	B.hướng về vị trí cân bằng.
	C. cùng chiều với chiều biến dạng của lò xo.	D.hướng về vị trí biên.
11. Có bốn bức xạ: ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia . Các bức xạ này được sắp xếp theo thức tự bước sóng tăng dần là :
	A. tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia , tia hồng ngoại.
	B. tia ,tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.	
	C. tia , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.	
	D. tia , ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại.
12. Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử lần lượt là:
	A.30 và 37	B. 30 và 67	C. 67 và 30	D. 37 và 30
13. Hạt nào là hạt sơ cấp trong các hạt sau : nơtrinô (v), ion Na+, hạt nhân , nguyên tử heli?
	A. Hạt nhân 	B. Ion Na+	C. Nguyên tử heli	D. Nơtrinô (v)
14. Đặt điện áp u = vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm . Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
15. Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện
A.biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian
B.biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian
C.không thay đổi theo thời gian
D.biến thiên điều hòa theo thời gian
16. Trong chân không, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 μm. Mỗi phôtôn của ánh sáng này mang năng lượng xấp xỉ bằng
	A. 4,97.10-31 J	B. 4,97.10-19 J	C. 2,49.10-19 J	D. 2,49.10-31 J
17. Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là 
	A. 10 cm	B. 30 cm	C. 40 cm	D. 20 cm
18. Cho các chất sau: không khí ở 00C, không khí ở 250C, nước và sắt. Sóng âm truyền nhanh nhất trong
	A. không khí ở 250C	B. nước	C. không khí ở 00C	D. sắt
19. Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh đặt trong không khí. Khi đi qua lăng kính, chùm sáng này
	A. không bị lệch phương truyền	B. bị thay đổi tần số
	C. không bị tán sắc	D. bị đổi màu
20. Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là
	A. 24 giờ	B. 3 giờ	C. 30 giờ	D. 47 giờ
21.Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì
A. lúc t = 0 chất điểm chuyển động theo chiều âm của trục Ox. 
B. chất điểm chuyển động trên đoạn thẳng dài 8 cm.
C. chu kì dao động là 4s.	 
D. vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng là 8 cm/s.
22.Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một hộp đen chỉ chứa một hoặc hai trong ba phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch sớm pha hơn điện áp góc j (với 0 < j < 0,5p). Đoạn mạch đó
A. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện.	B. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm.
C. gồm điện trở thuần và tụ điện.	D. chỉ có cuộn cảm.
i sớm pha hơn u nên mạch chỉ chứa C hoặc chứa RC
23. Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng (s) thì động năng của một vật dao động điều hòa lại bằng nửa cơ năng của nó. Số dao động toàn phần thực hiện trong mỗi giây là
A. 10.	B. 20.	C. 5.	D. 3.
Động năng bằng nửa cơ năng tức động năng bằng thế năng. Do đó, T/4 = 1/20 (s). Do đó f = 5(Hz)
24. Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu tần số 1000Hz. Tại điểm M cách nguồn một khoảng 2m có mức cường độ âm là 80dB. Tại điểm N cách nguồn âm 20m có mức cường độ âm là
A. 40dB	B. 70dB	C. 60dB	D. 50dB
25. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng trắng (0,4 μm ≤ λ ≤ 0,75 μm). Biết miền chồng nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 là 0,36mm. Độ rộng của dải quang phổ giao thoa bậc 1 là: A. 0,21 mm.	 B. 0,18 mm.	 C. 0,42 mm	D. 0,24 mm.
26. Một sóng cơ đi từ trong nước ra ngoài không khí thì
A. tần số không đổi, bước sóng tăng	B. tần số giảm, bước sóng không đổi
C. tần số tăng, bước sóng giảm	D. tần số không đổi, bước sóng giảm
Vr>Vlỏng>Vkhí mà khi truyền tử môi trường này sang môi trường khác thì f không đổi nên 
27. Số Nuclon của hạt nhân nhiều hơn số notron của hạt nhân 
A. 6 hạt.	B. 12 hạt.	C. 23 hạt.	D. 5 hạt.
28.Một con lắc đơn có chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy . Chu kì dao động của con lắc là:A. 1s	B. 0,5s	C. 2,2s	D. 2s
29. Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình (cm) và (cm). Dao động tổng hợp có phương trình x = 9cos(wt+j) cm. Để biên độ A2 có giá trị cực đại thì A1 có giá trị
A. 18cm	B. 15cm	C. 9cm	D. 7cm
Hướng dẫn : Dùng định lí hàm sin
 → A2max khi 
30. Dung kháng của một mạch R,L,C mắc nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch ta phải
A. giảm tần số dòng điện xoay chiều.	B. giảm điện trở của mạch.
C. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây.	D. tăng điện dung của tụ điện
31. Một mạch dao động LC gồm tụ điện C và cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r. Để dao động trong mạch được duy trì với điện áp cực đại trên tụ điện U0 thì mỗi giây phải cung cấp cho mạch một năng lượng bằng
A. 	B. 	C. 	D. 
32. Chọn phương án sai: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng
A. có thể bị khúc xạ qua lăng kính.
B. có một màu xác định
C. có vận tốc không đổi khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác.
D. không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
33. Một máy biến áp lý tưởng có số vòng dây cuộn thứ cấp gấp 20 lần số vòng dây cuộn sơ cấp, được đặt ở đầu đường dây tải điện. So với khi không dùng máy biến áp thì công suất tổn hao điện năng trên đường dây
A. giảm đi 400 lần	B. tằng thêm 400 lần	C. tăng thêm 20 lần	D. giảm đi 20 lần
34. Treo vật m vào lò xo treo thẳng đứng, khi cân bằng lò xo giãn đoạn a. Chu kỳ dao động riêng của con lắc được tính theo công thức:
A. 	B. 	C. 	D. 
35.Cho biết mα = 4,0015u; u; , ,. Hãy sắp xếp các hạt nhân , , theo thứ tự tăng dần độ bền vững . Câu trả lời đúng là:
 A. ,. B. , , C. , . D. ,.
36. Một vật nhỏ khối lượng 100g dao động điều hòa với chu kì 0,2 s và cơ năng là 0,18 J (mốc thế năng tại vị trí cân bằng); lấy . Tại li độ cm, tỉ số động năng và thế năng là
 A. 3 B. 4	C. 2	 D.1
tính được A=6cm sya ra dáp án
37. Mạch điện nối tiếp gồm biến trở R và cuộn dây thuần cảm L. Hai đầu mạch có điện áp xoay chiều u=200coswt (V). Thay đổi biến trở thì thấy có hai giá trị của biến trở là R1= 25Ω và R2 = 75Ω, công suất tiêu thụ của mạch như nhau. Khi R = R1 mạch tiêu thụ công suất: A. 400W	B. 200 (W)	C. 100(W)	D. 800 (W)
Cách 2: 
38. Mạch điện gồm biến trở R nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm có điện trở r và cảm kháng ZL. Khi biến trở R có giá trị R0 = thì
A. công suất tiêu thụ trên biến trở cực đại
B. Hệ số công suất của mạch bằng 
C. công suất tiêu thụ của cả mạch cực đại
D. công suất tiêu thụ trên biến trở bằng công suất tiêu thụ trên cuộn dây
39. Chọn câu sai khi nói về sự giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp đồng pha
A. Khoảng cách giữa hai cực đại hoặc hai cực tiểu cạnh nhau luôn bằng bước sóng
B. Tại những điểm cực đại thì hiệu đường đi của hai sóng đến bằng số nguyên lần bước sóng
C. Đường trung trực của đoạn thẳng nối hai nguồn luôn dao động với biên độ cực đại
D. Tại những điểm cực tiểu thì hiệu đường đi của hai sóng đến bằng số nguyên lẻ nửa lần bước sóng
40. Đặt điện áp xoay chiều u=U0coswt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i, I0 và I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?
A. .	B. .	C. .	D. .
41. Chọn câu sai khi nói về các loại quang phổ
A. Nhiệt độ mặt trời đo được là nhờ phép phân tích quang phổ.
B. Quang phổ mặt trời chiếu đến trái đất là quang phổ hấp thụ.
C. Quang phổ phát ra từ các đèn hơi có áp suất thấp là quang phổ vạch phát xạ.
D. Quang phổ liên tục không phụ thuộc nhiệt độ mà chỉ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng
42. Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng. Khoảng cách từ một nút đến một bụng kề nó bằng
Một nửa bước sóng. B. hai bước sóng.
 C. Một phần tư bước sóng. D. một bước sóng.	
43. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc, ánh sáng tím có bước sóng l1 = 450 nm và ánh sáng da cam có bước sóng l2 = 600 nm. Gọi M, N là hai điểm trên màn quan sát, nằm về hai phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 6,5 mm và 22 mm. Số vân sáng màu da cam trên đoạn MN là
A. 8.	B. 32.	C. 16.	D. 24.
44.Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M. 
A. 10000 lần	 	B. 1000 lần 	C. 40 lần 	D. 2 lần 
45. Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn
ngược pha nhau. B. lệch pha nhau .	C. đồng pha nhau.	D. lệch pha nhau .
Giải: Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha nhau.
Chọn đáp án C
46. Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng 0,25 vào catôt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện là 0,5. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quang điện là
3,975.10-20J.	B. 3,975.10-17J.	C. 3,975.10-19J.	D. 3,975.10-18J.
Giải: = + Wđ0max ------> Wđ0max = - = 3,975.10-19J. Chọn đáp án C
47. Khi nói về một vật đang dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây đúng?
Vectơ gia tốc của vật đổi chiều khi vật có li độ cực đại.
Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động về phía vị trí cân bằng.
Vectơ gia tốc của vật luôn hướng ra xa vị trí cân bằng.
Vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật cùng chiều nhau khi vật chuyển động ra xa vị trí cân bằng.
Chọn đáp án B. Khi đó vật chuyển động nhanh dần
48.Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là
	A. 7,2 J.	B. 3,6.104J.	C. 7,2.10-4J.	D. 3,6 J.
Hướng dẫn: Chọn B (câu dễ) Động năng cực đại của vật bằng cơ năng của vật: 
49.Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật là
	A. .	B. .	C. 2f.	D. .
50. Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là
ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vô tuyến và tia hồng ngoại.
sóng vô tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X và tia gamma.
tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại và sóng vô tuyến.
tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma và sóng vô tuyến.
Hướng dẫn: Chọn C (câu dễ) Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại và sóng vô tuyến. 
PHH sưu tâm Nguôn: TVVL 2016

Tài liệu đính kèm:

  • docĐề (ĐA) ôn thi lý số 1 44349.doc