Đề thi Kiểm tra : 1 tiết đại số 10 chương II

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 561Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Kiểm tra : 1 tiết đại số 10 chương II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi Kiểm tra : 1 tiết đại số 10 chương II
KIỂM TRA : 1 tiết 
ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG II
1) Tìm tập xác định của các hàm số sau: (2 điểm)
a) y = 	b) y = 
2) Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số sau: (2 điểm)
	a) f(x) = 4x2 + 3	b) f(x) = |x + 2| - |x - 2| 
3) Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua 2 điểm A(1, 1) và B(2, 3) (2 điểm) 
4) Cho Parabol (P) : y = ax2 + bx + c (4 điểm ) 
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của (P) với a =1, b = 2, c = -3
b) Xác định a, b, c biết (P) qua A(0; 2) và có đỉnh I(1; 1)

Tài liệu đính kèm:

  • docKt_1_tietDS_10_chuong_2.doc