Đề thi khảo sát chất lượng các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Lần 2 môn Vật lí - Mã đề 202 - Trường THPT chuyên Lam Sơn (Kèm đáp án)

docx 4 trang Người đăng Phú Bình Ngày đăng 24/04/2023 Lượt xem 219Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Lần 2 môn Vật lí - Mã đề 202 - Trường THPT chuyên Lam Sơn (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi khảo sát chất lượng các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Lần 2 môn Vật lí - Mã đề 202 - Trường THPT chuyên Lam Sơn (Kèm đáp án)
SỞ GD & ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 4 trang)
KÌ THI KSCL CÁC MÔN THI TN THPT NĂM 2022 - LẦN 2
Môn thi: Vật lí
Ngày thi: 03/04/2022
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
 Họ và tên thí sinh:......................................................Số báo danh:.......................
MÃ ĐỀ 202
Câu 1. Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 0,64 mm và trong chất lỏng trong suốt là 0,4 mm. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó là
	A. 1,6.	B. 1,8.	C. 1,4.	D. 1,3.
Câu 2. Các đặc tính sinh lí của âm gồm: 
	A. Độ cao, âm sắc, năng lượng. 	B. Độ cao, âm sắc, biên độ. 
	C. Độ cao, âm sắc, độ to. 	D. Độ cao, âm sắc, cường độ. 
Câu 3. Một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí có dòng điện với cường độ I chạy qua. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại một điểm cách dây một đoạn r được tính bởi công thức
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ 4 cm và chu kì 2 s. Quãng đường vật đi được trong 4s là
	A. 16 cm.	B. 8 cm.	C. 64 cm.	D. 32 cm.
Câu 5. Trong hệ đơn vị SI, điện dung của tụ điện có đơn vị là
	A. Vôn nhân mét (V.m).	B. Fara (F).
	C. Culông (C).	D. Vôn trên mét (V/m).
Câu 6. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?
	A. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.
	B. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
	C. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.
	D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.
Câu 7. Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
	A. luôn ngược pha nhau.	B. luôn cùng pha nhau.
	C. với cùng biên độ.	D. với cùng tần số.
Câu 8. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều có biểu thức (t tính bằng giây). Thời điểm gần nhất điện áp tức thời bằng tính từ thời điểm là
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 9. Trong giao thoa sóng cơ, để hai sóng có thể giao thoa được với nhau thì chúng xuất phát từ hai nguồn dao động có
	A. cùng phương, cùng biên độ nhưng có hiệu số pha thay đổi theo thời gian.
	B. cùng tần số nhưng khác phương dao động.
	C. cùng phương, cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian. 
	D. cùng biên độ nhưng khác tần số dao động.
Câu 10. Chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn có chiều dài l, tại nơi có gia tốc trọng trường g, được xác định bởi biểu thức
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Một vật dao động điều hòa thì
	A. động năng của vật có giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
	B. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
	C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
	D. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
Câu 12. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Chiếu sáng các khe bằng bức xạ có bước sóng 500 nm. Trên màn, khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là
	A. 2 mm.	B. 0,5 mm.	C. 1,5 mm.	D. 1 mm.
Câu 13. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết , cuộn cảm thuần có cảm kháng và tụ điện có dung kháng . Tổng trở của đoạn mạch là
	A. 10.	B. 20.	C. 50.	D. 40.
Câu 14. Trong mạch dao động điện từ lí tưởng, đại lượng không phụ thuộc vào thời gian là
	A. cường độ dòng điện trong mạch.	B. năng lượng điện từ.
	C. điện tích trên một bản tụ.	D. năng lượng từ và năng lượng điện.
Câu 15. Bước sóng của một sóng cơ có tần số 500 Hz lan truyền với vận tốc 340 m/s là
	A. 170000 m. 	B. 147 cm. 	C. 68 cm. 	D. . 840 m.
Câu 16. Khi âm thanh truyền từ nước ở 150C ra không khí ở 00C thì
	A. bước sóng giảm, tần số không đổi.	B. bước sóng tăng, tần số không đổi.
	C. bước sóng tăng, tần số tăng.	D. bước sóng giảm, tần số tăng.
Câu 17. Tại một điểm M trên mặt đất, sóng điện từ tại đó có véc tơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống, véc tơ cảm ứng từ nằm ngang và hướng từ Tây sang Đông. Hỏi sóng điện từ đến M từ phía nào ?
	A. Từ phía Nam.	B. Từ phía Đông.	C. Từ phía Bắc.	D. Từ phía Tây.
Câu 18. Một máy hạ áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là và . Kết luận nào sau đây đúng?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm và điện trở trong . Tổng trở của cuộn dây là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng có bước sóng là l, hai khe cách nhau một khoảng là a và cách màn quan sát một khoảng là D. Công thức tính khoảng vân giao thoa là
	A. . 	B. . 	C. .	D. . 
Câu 21. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là
	A. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơnghen.
	B. tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.
	C. tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơnghen, tia tử ngoại.
	D. ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơnghen.
Câu 22. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có dạng . Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là
	A. V.	B. 40 V.	C. 80 V.	D. V.
Câu 23. Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng . Nếu tại điểm trên màn quan sát có vân tối thứ ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe , đến có độ lớn bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24. Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung và một cuộn cảm có độ tự cảm Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 4,5 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
	A. 15 mA.	B. 	C. 0,15A.	D. 0,225A.
Câu 25. Mạch điện RLC nối tiếp được mắc vào mạng điện 100 V - 50 Hz. Cho biết công suất của mạch điện là 30 W và hệ số công suất là 0,6. Giá trị của R là
	A. 333W.	B. 60W.	C. 100W.	D. 120W.
Câu 26. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính
	A. 20 cm.	B. 30 cm.	C. 40 cm.	D. 45 cm.
Câu 27. Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định cách nhau 75cm. Người ta tạo sóng dừng trên dây. Hai tần số gần nhau nhất cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 150 Hz và 200 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây đó là
	A. 300 m/s.	B. 75 m/s.	C. 5 m/s.	D. 225 m/s.
Câu 28. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6. Biết khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 0,8 m. Khoảng cách từ vân tối thứ 2 đến vân sáng bậc 7 nằm cùng phía so với vân trung tâm trên màn quan sát là
	A. 2,7 mm.	B. 3,3 mm.	C. 5,1 mm.	D. 5,7 mm.
Câu 29. Một vật nhỏ có khối lượng 100 g dao động theo phương trình (x tính bằng cm, t tính bằng s). Động năng cực đại của vật bằng
	A. 128 mJ.	B. 64 mJ.	C. 16 mJ.	D. 32 mJ.
Câu 30. Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình dao động Thời gian chất điểm đi được quãng đường 6 cm kể từ lúc bắt đầu dao động là
	A. 0,167 s.	B. 0,750 s.	C. 0,185 s.	D. 0,375 s.
Câu 31. Mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Các điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch là 120V, ở hai đầu cuộn dây là 120 V và ở hai đầu tụ điện là 120 V. Hệ số công suất của mạch là
	A. 0,5.	B. 0,87.	C. 0,75.	D. 0,125.
Câu 32. Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ. Biết ; ; . Bỏ qua điện trở của ampe kế A và dây dẫn. Số chỉ của ampe kế là 0,6A. Giá trị của điện trở trong r của nguồn điện là
	A. .	B. .	
	C. .	D. .
Câu 33. Sóng ngang có tần số f truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 cm/s. Xét hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng x. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời gian t như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng tại M và N vào thời điểm là
	A. 6 cm.	B. 4 cm.	
	C. 3 cm.	D. 
Câu 34. Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động tự do. Tại thời điểm , điện tích trên một bản tụ điện cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất thì điện tích trên bản tụ này bằng một nửa giá trị cực đại. Chu kì dao động riêng của dao động này là
	A. . 	B. .	C. .	D. .
Câu 35. Một sóng dừng trên dây có bước sóng l và N là một nút sóng. Hai điểm M1, M2 nằm về 2 phía của N và có vị trí cân bằng cách N những đoạn và . Ở thời điểm có li độ khác không thì tỉ số giữa li độ của M1 so với M2 là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 36. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là: 0,4 mm; 0,5 mm; 0,6 mm. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm, số vị trí mà ở đó chỉ có một bức xạ cho vân sáng là
	A. 20.	B. 34.	C. 14.	D. 27.
Câu 37. Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc đơn là (cm), chu kì dao động nhỏ của nó là (s). Lấy và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là
	A. . 	B. . 
	C. . 	D. . 
Câu 38. Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện đạt cực đại; khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm là . So với điện áp hai đầu đoạn mạch thì điện áp hai đầu điện trở thuần
	A. trễ pha hơn một góc .	B. trễ pha hơn một góc .
	C. sớm pha hơn một góc .	D. sớm pha hơn .
Câu 39. Đặt một điện áp xoay chiều có: vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với hộp kín X (hộp X chứa hai trong ba phần tử r, L, C mắc nối tiếp). Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng 3A. Tại thời điểm t, cường độ dòng điện qua mạch bằng đến thời điểm điện áp giữa hai đầu đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ trên hộp kín X là
	A. 180W. 	B. 260W.	C. 270W. 	D. 90W. 
Câu 40. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m = 1kg, lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Đặt giá đỡ B nằm ngang đỡ vật m để lò xo có chiều dài tự nhiên. Cho giá B chuyển động đi xuống dưới không vận tốc ban đầu với gia tốc . Chọn trục tọa độ có phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng của vật, gốc thời gian là lúc vật rời B. Phương trình dao động của vật là
	A. 	B. 
	C. 	D. 
------ HẾT ------

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_khao_sat_chat_luong_cac_mon_thi_tot_nghiep_thpt_nam_2.docx
  • docxĐáp án Đề thi khảo sát chất lượng các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 Lần 2 môn Vật lí - Trường THP.docx