Bài ôn Tập Vật lý 12: Bài ôn số 4

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1122Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài ôn Tập Vật lý 12: Bài ôn số 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài ôn Tập Vật lý 12: Bài ôn số 4
Tờ 76 – Bài ôn số 4
Câu 1: Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học?
A. Tần số dao động của một sóng không thay đổi khi truyền đi trong các môi trường khác nhau.
B. Tần số dao động của sóng tại một điểm luôn bằng tần số dao động của nguồn sóng.
C. Khi truyền trong một môi trường thì bước sóng tỉ lệ nghịch với tần số dao động của sóng.
 D. Khi truyền trong một môi trường nếu tần số dao động của sóng càng lớn thì tốc độ truyền sóng càng lớn.
Câu 2: Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì:
A. tấm kẽm mất dần điện tích dương.	B. tấm kẽm trở nên trung hoà về điện.
C. điện tích âm của tấm kẽm không đổi.	D. tấm kẽm mất dần điện tích âm.
Câu 3: Sóng điện từ nào sau đây có khả năng xuyên qua tầng điện li để dùng trong truyền thông vệ tinh? A. Sóng dài	B. Sóng cực ngắn	C. Sóng trung	 D. Sóng ngắn
Câu 4: Một vôn kế nhiệt được mắc vào hai đầu một đoạn mạch để đo điện áp xoay chiều có biểu thức u = 220cos(100t - )V. Tại thời điểm t = s. Số chỉ của vôn kế là:
A. 220V	B. 110V	C. 220V	D. V
Câu5: Cho các chùm ánh sáng sau: Trắng, đỏ, vàng, tím. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Ánh sáng trắng bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
B. Chiếu ánh sáng trắng vào máy quang phổ sẽ thu được quang phổ liên tục.
C. Mỗi chùm ánh sáng trên đều có một bước sóng xác định. D. Ánh sáng tím bị lệch về phía đáy lăng kính nhiều nhất nên chiết suất của lăng kính đối với nó lớn nhất.
Câu 6: Mức năng lượng En trong nguyên tử hiđrô được xác định En = -(trong đó n là số nguyên dương, E0 là năng lượng ứng với trạng thái cơ bản). Khi êlectron nhảy từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử hiđrô phát ra bức xạ có bước sóng . Nếu êlectron nhảy từ quỹ đạo L về quỹ đạo K thì bước sóng của bức xạ được phát ra sẽ là :
A. B. 	C. D. 
Câu 7: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, sử dụng cách biến điệu biên độ. Tín hiệu âm tần có tần số f, dao động của sóng điện từ cao tần (sóng mang) có tần số 1 MHz. Biết rằng khi dao động âm tần thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện 800 dao động toàn phần. Giá trị của f là
A. 100MHz B. 80 MHz C. 1250Hz D. 1000Hz
* Câu 8: Chùm sáng đơn sắc đỏ khi truyền trong chân không có bước sóng 0,75mm. Nếu chùm sáng này truyền vào trong thuỷ tinh (có chiết suất n=1,5 ) thì năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng đó là:
A. 2,65.10-19 J .	B. 3,98.10-19 J .	C. 1,77.10-19 J .	D. 1,99.10-19 J .
Câu 9: Có hai chất phóng xạ A và B . Lúc ban đầu t = 0 số hạt nhân nguyên tử của chất A gấp 4 lần số hạt nhân nguyên tử của chất B. Sau thời gian t = 2 giờ số hạt nhân nguyên tử còn lại của hai chất bằng nhau .Biết chu kỳ bán rã của chất phóng xạ A là 0,2 h. Tìm chu kỳ bán rã của B :
A. 0,4 h	B. 2,5 h	
C. 0,1 h	D. 0,25 h
Câu 10: Một hạt nhân có khối lượng m = 5,0675.10-27kg đang chuyển động với động năng 4,78MeV. Động lượng của hạt nhân là
A. 3,875.10-20kg.m/s	B. 7,75.10-20kg.m/s.	
C. 2,4.10-20kg.m/s.	D. 8,8.10-20kg.m/s.
Câu 11: Sóng FM của Đài Tiếng nói Việt Nam có tần số 100MHz. Tìm bước sóng.
A. 5m	B. 3m	C. 10m.	D. 1 m.
Câu 12: Sự xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa do hiện tượng nào tạo nên?
A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng.	B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng.
C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng.	D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Câu 13: Một vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(ωt + ϕ). Gọi Vm, v và a lần lượt là vận tốc cực đại, vận tốc và gia tốc của vật. Hệ thức đúng là 
A. . B. . C. .	D. .
Câu 14: Nguồn điện nào sau đây khi hoạt động có sự chuyển hoá quang năng thành điện năng ? 
A. Nhà máy điện hạt nhân.	B. Ắc quy. C. Nhà máy thuỷ điện.	D. Pin mặt trời.
Câu 15: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là :
A. biên độ và gia tốc. B. li độ và tốc độ. C. biên độ và năng lượng.	D. biên độ và tốc độ.
**Câu 16: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kì T và vuông pha, tại thời điểm t thì li độ của hai dao động lần lượt là 4 cm và 3 cm. Li độ của dao động tổng hợp tại thời điểm 
t + 2016T là
A.5 cm B. 7 cm C.1 cm D. 12 cm
Câu 17: Chọn câu đúng trong các câu sau: A. Hiện tượng giao thoa chứng tỏ ánh sáng chỉ có tính chất sóng. B. Phôton có bước sóng càng dài thì có năng lượng càng lớn.
C. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt.
D. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại không có tính chất hạt.
Câu 18: . Sóng điện từ:
Là sóng ngang
không truyền được trong chân không
không mang năng lượng
là sóng dọc
Câu 19. Ánh sáng có tần số lớn nhất trong các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng:
lam
đỏ
chàm
tím
Câu 20. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độâm tại điểm M và tại điểm N lầnlượt là 50dB và 80dB. So với cường độ âm tại M thì cường độ âm tại N
lớn hơn 103 lần
nhỏ hơn 103 lần
nhỏ hơn 30 lần
lớn hơn 30 lần
Câu 21. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox, xung quanh vị trí cân bằng O. Gia tốc của vật phụ thuộc vào li độ x theo phương trình: ( cm/s2). Số dao động toàn phần vật thực hiện được trong mỗi giây là
A. 5.	B. 10.	C. 40.	D. 20.
Câu 22.Độ bền vững của hạt nhân phụ thuộc vào
A. khối lượng hạt nhân.	B. năng lượng liên kết. C. độ hụt khối.	
D. tỉ số giữa độ hụt khối và số khối.	
Câu 23. Đặc điểm nào sau đây là một trong các đặc điểm khác nhau giữa sự phân hạch và sự phóng xạ ? A. Sự phân hạch là phản ứng hạt nhân có điều khiển còn sự phóng xạ có tính tự phát và không điều khiển được. B. Sự phân hạch là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng còn sự phóng xạ là phản ứng hạt nhân thu năng lượng. C. Sản phẩm của phản ứng phân hạch có tính ngẫu nhiên còn sản phẩm của sự phóng xạ đã biết trước. D. Trong quá trình phân hạch động lượng được bảo toàn còn trong quá trình phóng xạ thì động lượng thay đổi. 
Câu 24. Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha, có suất điện động cực đại là , khi suất điện động tức thời ở cuộn 1 triệt tiêu thì suất điện động tức thời trong cuộn 2 và 3 tương ứng là
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 25. Đoạn mạch xoay chiều RLC đang có tính dung kháng; nếu ta tăng dần tần số của dòng điện thì công suất tiêu thụ của mạch A.không đổi B.tăng dần. 
C.giảm dần D.tăng rồi giảm.
Câu 26. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch RLC có C thay đổi. Khi C = C1 thì điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện lệch pha nhau góc , lúc đó mạch tiêu thụ công suất P. Khi C = C2 thì mạch tiêu thụ công suất Pmax. Hệ thức nào sau đây đúng?
A. B. C. D. 
*Câu 27. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức . Nếu ngắt bỏ tụ điện thì cường độ dòng điện qua mạch là . Điện áp hai đầu đoạn mạch là 
 A. B. 
C. D. 
Câu 28. Pôlôni là chất phóng xạ, phát ra hạt và chuyển thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của là 138 ngày. Một phòng thí nghiệm nhận được một mẫu nguyên chất, sau thời gian t thì thấy tỉ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng 210P0 là 0,5. Giá trị của t là
A. 164 ngày.	B. 82 ngày.	
C. 276 ngày.	D. 148 ngày.
*Câu 29. (Một tụ điện có điện dung C được nạp điện tới điện tích q. Khi nối tụvới cuộn cảm thuầncó độ tự cảm L1 thì trong mạch có dao động điện từ riêng với cường độ dòng điện cực đại bằng 70mA. Khi nối tụ với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ riêng với cường đọ dòng điện cực dại bằng 35mA. Nếu nối tụ với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L 3=13L1+ 9L2 th ì trong mach có cường độ dòng điện cực đại bằng:
10mA
15mA
13mA
12mA
** Câu 30. Chiếu chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng qua chất khí hiđrô ở nhiệt độ và áp suất thích hợp thì chất khí đó phát ra 3 bức xạ có bước sóng với , trong đó . Giá trị của và là A. và .	
B. và .
C. và .	
D. và .
***Câu 31.Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng và . Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm, số vị trí có sự trùng nhau của hai trong ba vân sáng là
A. 7.	B. 6.	
C. 10.	D. 8.
Câu 32.Một con lắc đơn dao động điều hòa trong điện trường có đường sức hướng thẳng đứng xuống dưới và khi con lắc không mang điện thì chu kỳ dao động là T, khi con lắc mang điện tích q1 thì chu kỳ dao động là T1= 2T, khi con lắc mang điện tích q2 thì chu kỳ dao động là . Tỉ số là A. .	B. .	 C. . D. .
* Câu 33. Đặt một điện áp xoay chiều 220V – 50Hz vào hai đầu một bóng đèn ống, đèn sáng lên mỗi khi điện áp ở hai đầu bóng đèn lớn hơn hoặc bằng 110V. Biết rằng trong một chu kì đèn sáng lên hai lần và tắt hai lần. Tỉ số giữa thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là
A. 1/4.	
B. 2.	
C. 1/2.	 D. 1 .
*** Câu 34. Người ta dùng một loại laze có công suất P = 12 W để làm dao mổ. Tia laze chiếu vào chỗ mổ sẽ làm nước ở phần mô chỗ đó bốc hơi và mô bị cắt. Nhiệt dung riêng của nước là 4186 J/kg.độ. Nhiệt hóa hơi của nước là L = 2260 kJ/kg, nhiệt độ cơ thể là 37oC, khối lượng riêng của nước 1000 kg/m3. Thể tích nước mà tia laze làm bốc hơi trong 1s là
A. 4,557 mm3.	
B. 7,455 mm3.
C. 4,755 mm3.	 D. 5,745 mm3.
* Câu 35. Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng: hai khe cách nhau 1,2mm và cách màn 1,5m. Khi tiến hành thí nghiệm ở trong nước, người ta đo được khoảng vân là 0,69mm. Biết chiết suất của nước đối với ánh sáng đơn sắc sử dụng trong thí nghiệm là 4/3. Khi truyền trong nước, phôtôn của ánh sáng làm thí nghiệm có năng lượng bằng 
A. 3,6.10–19J. 	B. 4,8.10–19 J. 	
C. 2,7.10–19eV. 	D. 1,7eV. 
** Câu 36. Ánh sáng Mặt Trời rọi xuống mặt đất hầu như không có bức xạ có bước sóng 
A. nhỏ hơn 300nm. 	B. nhỏ hơn 380nm. C. lớn hơn 760nm. 	D. lớn hơn 700nm. 
*** Câu 37. ( Câu cực khó trong đề Đại Học 2014) Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t1 = , động năng của một vật dao động điều hoà tăng từ 0,096J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064J. Biết rằng, ở thời điểm t1 thế năng dao động của vật cũng bằng 0,064J. Cho khối lượng của vật là 100g. Biên độ dao động của vật bằng 
A. 32cm. 	
B. 3,2cm. 	
C. 16cm. 	
D. 8,0cm. 
** Câu 38.Các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định theo công thức ( n = 1, 2, 3...)Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản sẽ hấp thụ phôtôn có năng lượng bằng 
A. 12,75eV. 	B. 10,37eV. 	
C. 13,26eV. 	D. 11,63eV. 
** Câu 39. Tiêu cự f của thấu kính được tính bởi công thức với R1, R2 là bán kính mặt cầu tạo thấu kính. Một nguồn sáng S phát ra hai bức xạ λ1 = 0,4 μm và λ2 = 0,6μm tới trục chính của một thấu kính. Biết chiết suất của thuỷ tinh làm thấu kính thay đổi theo bước sóng của ánh sáng theo quy luật (λ tính ra μ). Với bức xạ λ1 thì thấu kính có tiêu cự f1 = 50cm. Với bức xạ λ2 thì tiêu cự thấu kính có giá trị 
A. 0,53cm. 	B. 0,53m. 	
C. 0,50m. 	D. 0,35m.
Câu 40. Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có tần số góc là
A.60 Hz B. 50 Hz C. 314 rad/s D. 100 rad/s

Tài liệu đính kèm:

  • docon_tap_3.doc