Đề thi học kỳ II – Năm học 2015 - 2016 môn : Hóa học lớp 9 thời gian: 60 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 707Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ II – Năm học 2015 - 2016 môn : Hóa học lớp 9 thời gian: 60 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kỳ II – Năm học 2015 - 2016 môn : Hóa học lớp 9 thời gian: 60 phút
PHÒNG GDĐT VŨNG LIÊM
TRƯỜNG THCS LÊ HỮU THANH ĐỀ THI HỌC KỲ II – Năm học 2015-2016
 MÔN : HÓA HỌC LỚP 9
 THỜI GIAN: 60 Phút
TRẮC NHGIỆM (3đ):
 Khoanh tròn câu đúng nhất trong các câu sau :(Mỗi câu đúng trong các câu đạt 0,25đ)
1. Để dập tắt xăng dầu cháy người ta làm như sau:
a. Phun nước b. phủ cát vào lửa c. Chăn ướt trùm lên ngọn lửa d. b,c đúng
2. Để sử dụng nhiên liệu có hiệu quả cần phải cung cấp không khí hoặc oxi:
a. Vừa đủ b. Thiếu c. Dư d.kết quả khác 
3. Rượu etylic phản ứng được với natri vì:
a. Trong phân tử có nguyên tử oxi b. Trong phân tử có nguyên tử oxi và hiđro
 c. Trong phân tử có nguyên tử d. Trong phân tử có nhóm -OH
4. Axit axetic có tính axit vì trong phân tử: 
a. Có 2 nguyên tử oxi b. Có nhóm OH và nhóm =C=O c. Có nhóm -OH d. Có nhóm -COOH
5. Chất nào tác dụng được với axit axetic:
a. Cu b. SO2 c. Na2CO3 d. P 
6. Điều chế ra rượu etylic từ:
a. C2H4, tinh bột b.C4H10 c. giấm d.metan
7. Điều chế Axit axetic từ:
 a. Rượu Etylic b.Butan c. Etilen d.Câu a,b đúng 
8. Axit axetic điều chế được:
a. giấm ăn b.tơ nhân tạo c. rượu bia d. a,b đúng
9. Rượu Etylic điều chế được :
a. Thuốc diệt côn trùng b. pha nước hoa c. rượu nho d. b,c đúng
10. Cấu tạo phân tử benzen có:
a. mạch vòng b. Có nhóm OH c. Ba liên kết đôi xen kẻ ba liên kết đơn d. a,c đúng
11. Dùng dung dịch muối cacbonat nhận ra được lọ mất nhãn có chứa:
a. Rượu Etylic b. Benzen c. Axit axetic d. a,b đúng
12. Rượu Etylic phản ứng có xúc tác là men giấm sinh ra :
a. Cồn b. este c. Axit axetic d. Benzen
(Không dùng đáp án a, b, c đúng ... vì không thể trộn đề thi. Các đáp án trong câu hỏi trắc nghiệm phải ghi chữ in hoa)
 B.TỰ LUẬN:(7đ):
1.Chọn các chất thích hợp điền vào chổ trống, rồi viết các PTHH của các sơ đồ phản ứng sau: (2,5đ)
a.C6H6 + ........... Fe C6H5Br + HBr 
b. 2CH3COOH + Na2CO3 2CH3COONa + H2O + ...............
c.C2H5OH + ........... _CO2 + .............. 
d. C2H5OH + ............. ............... + H2O
e. CH3COOH + C2H5OH .................. + H2O
2. Có 3 lọ không nhãn đựng 3 chất lỏng là: rượu etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong rượu etylic. Chỉ dùng nước và quỳ tím. Hãy phân biệt các chất lỏng sau (1,5đ)
3. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam rượu etylic (3đ)
a/ Tính số gam CO2 sinh ra (ở đktc) ? 
b/ Tính thể tích không khí cần dùng, biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí ?
c/ Dẫn khí CO2 trên vào nước vôi trong tạo ra bao nhiêu mol chất kết tủa ?
Đáp án 
A.TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng đạt 0.25đ
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
d
a
d
d
c
a
d
d
d
d
c
c
B.TỰ LUẬN: (7đ)
 Câu 1:(2,5đ) Mỗi phương trình hóa học điền đúng (0.5đ)
 a/.Br2 b/.CO2 c/.3O2 d/.O2 và CH3COOH e/. CH3COOC2 H 5 
Câu 2: (1,5đ): -Dùng quỳ tím nhận axit axêtic 
-Cho nước vào 2 chất lỏng còn lại chất nào tan hoàn toàn là rượu Etylic ,chất nào nổi trên mặt nước là dầu ăn,dưới là nước ,và rượu đã hòa tan 
 Câu 3: C2H5OH +3O2 2CO2 +3H2O (0,75đ)
 46g 67,2l 44,8l
 4,6g yl xl (0,5đ)
 a/ Thể tích CO2 là xl= ? 4,48 (lit) (0,5đ)
 b/ thể tích Oxi là yl=(4,6.67,2):46 =6,72lít
 thể tích không khí là: ( 6,72 .100):20=33,6 lit (0,5đ)
 c/. CO2 + Ca(0H)2 CaCO3 +H2O (0,25đ)
 22,4 lít 1mol
 4,48 l ít z mol (0,25đ)
 Số mol chất kết tủa là z mol = (4,48 .1):22,4 =0, 2 mol (0,25đ)

Tài liệu đính kèm:

  • docĐỀ BÀI thi HKII hoa 9.doc