Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện Cư Jut khóa thi ngày 14 tháng 01 năm 2016 môn: Hóa học

doc 1 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 1520Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện Cư Jut khóa thi ngày 14 tháng 01 năm 2016 môn: Hóa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện Cư Jut khóa thi ngày 14 tháng 01 năm 2016 môn: Hóa học
UBND HUYỆN CƯ JÚT
ĐỀ CHÍNH THỨC
PHÒNG GD & ĐT
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN
Khóa thi ngày 14 tháng 01 năm 2016
Môn : Hóa học
Thời gian làm bài 150 phút ( không kể thời gian giao đề )
Câu 1( 4đ): Cho Na vào hai dung dịch muối Al2(SO4)3 và CuSO4 thì thu được khí A; Dung dịch B và kết tủa C. nung kết tủa được chất rắn D. Cho khí H2 dư qua D nung nóng được chất rắn E. Hòa tan E vào dung dịch HCl thì thấy E tan một phần.
Giải thích và viết phản ứng cho minh họa các hiện tượng trên.
Câu 2( 2,5 đ) Chỉ dùng một kim loại hãy nhận biết các dung dịch sau: HCl, AgNO3, KCl, KOH, HNO3 đặc.
Câu 3: ( 5đ) Hòa tan 1,18 g hỗn hợp A gồm bột S và Al trong 375ml dung dịch HCl 0,2M thu được 0.762 lít khí đo ở đktc và dung dịch B.
A, Hãy xác định nồng độ mol các chất trong dung dịch B. Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.
B, Nung nóng 3,54 hỗn hợp A nói trên ở nhiệt độ cao trong bình kín không có oxi cho đến khi phản ứng xong thu được chất rắn C. Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng các chất trong chất rắn C.
Câu 4: ( 5,5 đ) 
A, Hãy so sánh tính phi kim của S, Si, P, F, Cl và giải thích vắn tắt.
B, Viết phương trình Hóa học nếu có xảy ra khi cho Cl2 lần lượt tác dụng với dung dịch KOH, Fe(NO3)2 
C, Một phi kim R tạo ra được 2 oxit A; B . Biết MA < MB . Hóa trị R trong A, B đều có hóa trị chẵn. Tỉ khối của B đối với A là 1,5714 và phần trăm khối lượng của oxi trong A là 57,14 %. Hãy xác định công thức phân tử của A và B.
Làm thế nào để chuyển hết hỗn hợp A, B thành A. Viết phương trình hóa học minh họa.
Sục 0.448 lít khí B đo ở đktc vào 1 lít dung dịch Ca(OH)2 aM thu được 0,5g kết tủa. Tính a.
Câu 5: ( 3đ) Cho 43,6 g hỗn hợp gồm Al2O3 và FexOy tác dụng vừa đủ với 0,5 ml dung dịch HCl 4M. Cũng lượng hỗn hợp đó tác dụng với 200 ml NaOH 2M được dung dịch A và chất rắn B. Lấy B nung trong khí CO dư tới phản ứng hoàn toàn thu được khối lượng gam chất rắn C
A, Hãy tìm công thức phân tử của oxit Sắt
B, Xác định khối lượng gam chất rắn C.
-----Hết-----

Tài liệu đính kèm:

  • docDE_THI_CHON_HOC_SINH_GIOI_LOP_9_CAP_HUYEN_2016.doc