Đề ôn thi vật lý - Mã đề 163

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 961Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn thi vật lý - Mã đề 163", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn thi vật lý - Mã đề 163
ĐỀ ÔN THI VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 163
C©u 1 : 
Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R nối tiếp với tụ điện có điên dung 0,1/π (mF). Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định tần số 50Hz. Thay đổi biến trở ta thấy có hai giá trị R1 và R2 mạch có công suất bằng nhau. Tích số R1R2 bằng:
A.
10W2.
B.
1000W2.
C.
100W2.
D.
10000W2.
C©u 2 : 
Con lắc lò xo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì T = 0,4 s, biên độ 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian t0 = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Cho g = π2 = 10m/s2. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là:
A.
1/30 (s)
B.
7/30 (s)
C.
3/10 (s)
D.
4/15 (s)
C©u 3 : 
Cho phản ứng hạt nhân . Biết độ hụt khối của đơtêri là 0.0024u và tổng năng lượng nghỉ của các hạt trước phản ứng nhiều howncacs hạt sau phản ứng là 3,25 MeV. Năng lượng liên kết của là:
A.
7,7189 MeV.
B.
7,7187 MeV.
C.
7,7186 MeV.
D.
7,7188 MeV.
C©u 4 : 
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng quang dẫn
A.
Năng lượng cần để bứt electron ra khỏi liên kết trong bán dẫn thường lớn nên chỉ có các phôtôn trong vùng tử ngoại mới có thể gây ra hiện tượng quang dẫn.
B.
Là hiện tượng giảm mạnh điện trở của bán dẫn khi bị chiếu sáng.
C.
Mỗi phôtôn ánh sáng bị hấp thụ sẽ giải phóng một electron liên kết để nó trở thành một electron dẫn.
D.
Các lỗ trống tham gia vào quá trình dẫn điện.
C©u 5 : 
Hai vật cùng bắt đầu dao động điều hòa cùng phương, cùng pha ban đầu, cùng biên độ với các tần số góc w1 = π/6 (rad/s) và w2 = π/3 (rad/s). Thời gian ngắn nhất mà hai vật gặp nhau là:
A.
8 (s).
B.
2 (s).
C.
4 (s).
D.
1 (s).
C©u 6 : 
Cho đoạn mạch xoay chiều gồm hai trong ba phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Dòng điện trong mạch sớm pha π/6 so với hiệu điện thế hai đầu mạch điện. Hai phần tử trong mạch điện đó là
A. R và L với R = 2ZL. B. R và C với R = 2ZC. C. R và L với R = ZL. D. R và C với R = ZC.
C©u 7 : 
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng a = 2mm, D = 2m. Nguồn S phát hai bức xạ l1 = 0,7µm và l2 = 0,5µm. Vạch đen đầu tiên quan sát được cách vân trung tâm:
A.
1,75mm
B.
0,375mm
C.
0,25mm
D.
0,35mm
C©u 8 : 
Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện là π/3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu cuộn dây so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:
A.
2π/3
B.
-π/3
C.
π/2
D.
0
C©u 9 : 
Từ hạt nhân qua nhiều lần phóng xạ α và b- biến thành sản phẩm cuối cùng là hạt nhân chì. Trong quá trình đó số hạt sơ cấp được tạo thành là:
A.
12
B.
14
C.
6
D.
20
C©u 10 : 
Hai nguồn kết hợp tại A và B cách nhau 20cm có phương trình dao động u = acoswt trên mặt nước (biên độ không đổi), bước sóng l = 3cm. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên trung trực của AB dao động cùng pha với các nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là:
A.
10cm.
B.
9cm.
C.
12cm.
D.
20cm.
C©u 11 : 
Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã:
A.
Tác dụng ngoại lực biến đổi điều hòa theo thời gian vào vật dao động.
B.
Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt.
C.
Tác dụng ngoại lực vào vật dao động cùng chiều với chuyển động trong một phần của từng chu kì.
D.
Làm mất lực cản của môi trường đối với vật dao động.
C©u 12 : 
Vật dao động điều hòa theo phương trình x = 2cos(2πt +π/6). Hỏi lần thứ 2009 vật qua vị trí x = -1 cm vào thời điểm:
A.
(0,125 + k) s
B.
0,25 s.
C.
2008,25 s.
D.
1004,25s.
C©u 13 : 
 Một con lắc lò xo có khối lượng 200 g dao động tắt dần do có ma sát. Khi vật ở vị trí cân bằng người ta truyền cho nó một vận tốc ban đầu 2 m/s. Nhiệt toả ra môi trường cho đến khi dao động tắt hẳn là
A. 0,4 J. B. 400 J. C. 800 J. D. 0,8 J.
C©u 14 : 
Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số f1, f2 (f1< f2) vào một quả cầu kim loại cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện, với các điện thế cực đại là V1, V2 . Khi chiếu đồng thời hai bức xạ này vào quả cầu thì điện thế cực đại là:
A.
| V1 – V2 |.
B.
V1.
C.
V2.
D.
V1 + V2.
C©u 15 : 
Cho mạch dao động có C = 1 nF; L = 6µH, R = 0,5 W. Để duy trì dao động trong mạch với biên độ của điện áp trên tụ là 10V, cần phải cung cấp cho mạch công suất:
A.
100 W.
B.
4,17.10-3W
C.
8,43.10-3W
D.
200 W
C©u 16 : 
Chọn phương án sai: Tia hồng ngoại:
A.
Được ứng dụng chủ yếu để sấy khô, sưởi ấm, chụp ảnh trong đêm tối.
B.
Có bản chất là sóng điện từ.
C.
Có thể xuyên qua tấm thủy tinh.
D.
Có tác dụng nổi bật nhất là tác dụng nhiệt.
C©u 17 : 
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nguồn S phát đồng thời hai bức l1 và l2 = 0,4µm. (0,4µm ≤ l1 ≤ 0,76µm). Vân sáng bậc 2 của l2 trùng với vân tối của l1. Giá trị của l1 là:
A.
7/15 µm
B.
8/15 µm
C.
0,65 µm
D.
0,6 µm
C©u 18 : 
Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết:
A.
Của một cặp proton-nơtron.
B.
Tính cho một nuclon.
C.
Của một cặp proton- proton
D.
Tính riêng cho hạt nhân ấy.
C©u 19 : 
Đặt vào hai đầu cuộn dây có điện trở thuần R = 40W, độ tự cảm L = 0,4/π (H)iện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(100πt- π/2) (V). Khi t = 0,1 (s)thì dòng điện có giá trị 2,75 (A). U0 có giá trị:
A.
220(V).
B.
220 (V).
C.
110 (V).
D.
440 (V).
C©u 20 : 
Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ?
A.
Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích (bằng nhiệt hay bằng điện)
B.
Mỗi chất khí khi bị kích thích phát ra các bức xạ có bước sóng xác định và cho một quang phổ vạch riêng.
C.
Quang phổ vạch phát xạ là một trường hợp riêng của quang phổ liên tục
D.
Căn cứ vào quang phổ vạch phát xạ ta có thể biết được thành phần cấu tạo của mẫu vật.
C©u 21 : 
Tại hai điểm A và B trên mặt nước có hai nguồn sóng ngược pha nhau, biên độ lần lượt 4cm và 2cm, bước sóng 10cm. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Điểm M trên mặt nước cách A 25cm, cách B 35cm sẽ dao động với biên độ:
A.
8 cm
B.
0 cm
C.
6 cm
D.
2 cm
C©u 22 : 
Mạch điện gồm ba phần tử R1, L1, C1 có tần số cộng hưởng w1 và mạch điện gồm ba phần tử R2, L2, C2 có tần số cộng hưởng w2 (w1 ≠ w2). Khi mắc nối tiếp hai mạch thì tần số cộng hưởng của mạch là:
A.
w = 
B.
w = 
C.
w = w1w2
D.
w = 
C©u 23 : 
Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện . Biết điện áp giữa hai đầu cuộn dây lệch pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ nào sau đây là đúng?
A.
R2 = ZL(ZC – ZL)
B.
R2 = ZC(ZC – ZL)
C.
R2 = ZC(ZL – ZC)
D.
R2 = ZL(ZL – ZC)
C©u 24 : 
Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình u = acos20πt (cm), với t tính bằng giây s. Trong khoảng thời gian 2s, sóng này truyền đi được quảng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?
A.
10
B.
40
C.
20
D.
30
C©u 25 : 
Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương theo các phương trình: x1 = sin(10t – π/3) (cm); x2 = cos(10t + π/6) (cm);( t đo bằng giây s). Vận tốc cực đại của vật là:
A.
1 (cm/s).
B.
10 (cm/s).
C.
5 (cm/s).
D.
20 (cm/s).
C©u 26 : 
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dòng điện dịch?
A.
Dòng điện dich không gây nê hiệu ứng tỏa nhiệt Jun-Lenxơ và không sinh ra từ trường ở xung quanh như ở phần dây nối có dòng điện dẫn, vì dòng điện dịch không có bản chất dịch chuyển có hướng của các điện tích tự do trong điện trường.
B.
Nếu quan niệm dòng điện chạy trong mạch phải là dòng điện kín thì phần dòng điện chạy qua tụ lúc đó là dòng điện dịch có bản chất là sự biến thiên của điện trường theo thời gian.
C.
Trong một mạch dao động lí tưởng (LC) đang hoạt động, dòng điện chạy trong dây nối và cuộn L là dòng điện dẫn do các electron dịch chuyển có hướng tạo thành
D.
Dòng điện dẫn và dòng điện dịch luôn cùng chiều, cùng độ lớn và tạo thành dòng điện kín trong mạch LC.
C©u 27 : 
Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20N/m và vật nặng có khối lượng 0,2 kg đang dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của vật nặng là 20cm/s và 2 cm/s2. biên độ dao động của vật nặng là:
A.
16 cm.
B.
4 cm.
C.
10 cm.
D.
4 cm.
C©u 28 : 
Chọn câu đúng. Hiệu suất của một laze:
A.
Lớn hơn 1.
B.
Bằng 1.
C.
Rất lớn so với 1
D.
Nhỏ hơn 1.
C©u 29 : 
Chọn phương án đúng.Trong sự lan truyền sóng điện từ thì:
A.
Vectơ cảm ứng từ cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường vuông góc với vectơ cảm ứng từ .
B.
Vectơ cường độ điện trường cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ vuông góc với vectơ cường độ điện trường
C.
Vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ vuông góc với phương truyền sóng
D.
Vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ cùng phương với phương truyền sóng
C©u 30 : 
Chọn phát biểu sai khi nói về máy phát điện ba pha và động cơ không đồng bộ ba pha
A.
Đều có 3 cuộn dây giống nhau gắn trên phần vỏ máy và đặt lệch nhau n1200.
B.
Trong động cơ không đồng bộ ba pha thì 3 cuộn dây của stato là phần ứng.
C.
Trong máy phát điện ba pha thì rôto là là một nam châm điện và ta phải tốn công cơ học để làm nó quay.
D.
Trong động cơ không đồng bộ ba pha thì rôto là một số khung dây dẫn kín.
C©u 31 : 
Hai âm thanh có âm sắc khác nhau là do:
A.
Có tần số khác nhau.
B.
Độ cao và độ to khác nhau.
C.
Số lượng và cường độ các họa âm khác nhau.
D.
Số lượng các họa âm trong chúng khác nhau.
C©u 32 : 
Một hạt có động năng bằng năng lượng nghỉ, lấy c = 3.108m/s. Tốc độ của hạt là
A.
2,6.108 m/s.
B.
2,8.108 m/s.
C.
2.108 m/s.
D.
2,5.108 m/s.
C©u 33 : 
Mạch dao động LC đang dao động tự do với chu kì T. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc năng lượng từ trường băng 3 lần năng lượng điện trường đến lúc năng lượng điện trương bằng 3 lần năng lượng từ trường là:
A.
T/ 12
B.
T/6
C.
T/16
D.
T/24.
C©u 34 : 
Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(wt + j). Lúc t = 0 vật cách vị trí cân bằng cm về phía âm của trục tọa độ, đang có động năng bằng thế năng và đang tiến về vị trí cân bằng với tốc độ 5π (cm/s). Phương trình dao động của vật là:
A.
x = 2cos(5πt - 3π/4) cm.
B.
x = 2cos(5πt - π/4) cm.
C.
x = 2cos(5πt - 3π/4) cm.
D.
x = 2cos(5πt) cm.
C©u 35 : 
Câu nào sau đây là không chính xác?
A.
Máy biến áp dùng để tăng hoặc giảm cường độ dòng điện.
B.
Nhờ máy biến áp mà ta tiết kiệm được hao phí trên đường dây tải điện.
C.
Nhờ dòng điện xoay chiều ba pha ta tiết kiệm được hao phí trên đường dây tải điện.
D.
Máy biến áp dùng để tăng hoặc giảm điện áp
C©u 36 : 
Phát biểu nào sau đây sai khi nói về độ phóng xạ?
A.
Độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất phóng xạ
B.
Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ.
C.
Độ phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất phóng xạ.
D.
Đơn vị của độ phóng xạ là becơren.
C©u 37 : 
Truyền tải điện năng đi xa, điện áp ở trạm phát là 35kV, công suất cần tải đi 7000kW. Mạng điện có hệ số công suất cosj = 0,9. Để công suất hao phí không vượt quá 10% công suất tải đi thì điện trở đường dây R:
A.
R≤ 0,56W.
B.
R≤ 5,5W.
C.
R≤ 1,4175W.
D.
R≤ 14,175W.
C©u 38 : 
Chọn câu đúng về hiện tượng giao thoa trên mặt nước: Những điểm nằm trên một vân:
A.
Cực đại và vân cực tiểu liền kề thì dao động ngược pha nhau
B.
Cực đại có thể dao động với những pha khác nhau.
C.
Cực tiểu đều dao động cùng pha với nhau.
D.
Cực đại đều dao động cùng pha với nhau.
C©u 39 : 
Một sợi dây đàn hồi dài 1,2m hai đầu cố định được rung với tần số f. Tốc độ truyền sóng trên dây v = 60m/s. Trên dây có sóng dừng. Tần số f và số nút (không kể hai dầu dây) là:
A.
100Hz; 4 nút.
B.
6Hz; 2 nút.
C.
75Hz; 3 nút.
D.
100Hz; 3 nút.
C©u 40 : 
Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng a = 2mm, D = 1,2m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4µm đến 0,76µm. Tần số lớn nhất của bức xạ cho vân sáng tại điểm M trên màn quan sát các vân trung tâm một khoảng 2,5mm là:
A.
7,2.1014Hz.
B.
7,6.1015Hz.
C.
7,8.1014Hz.
D.
6,7.1014Hz.
C©u 41 : 
Một đèn nêông đặt dưới điện áp xoay chiều, biên độ 220(V), tần số góc w = 100π (rad/s), đèn sáng khi điện áp giữa giữa hai cực của đèn lớn hơn 155V. số lần đèn sáng và đèn tắt trong 0,5s và tỉ số thời gian đèn tắt và thời gian đèn sáng trong một chu kì là:
A.
100 lần và 1:2.
B.
50 lần và 1:2.
C.
100 lần và 2:1
D.
50 lần và 2:1.
C©u 42 : 
Khi chiếu lần lượt vào catốt của btees bào quang điện hai bức xạ có bước sóng l1 và l2 = l1/2 thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là 350km/s và 1050km/s. Nếu chiếu bức xạ có bước sóng l3 = 2l1/3 thì vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là:
A.
783km/h.
B.
783km/s.
C.
850km/h.
D.
850km/s.
C©u 43 : 
Một con lắc đơn khối lượng m = 50g, đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường E = 5000 (V/m), hướng thẳng đứng lên trên. Khi chưa tích điện cho vật thì chu kì dao động của con lắc T = 2s. Tích điện cho vật thì chu kì dao động của con lắc T’ = π/2 (s). Điện tích của vật là:
A.
6.10-6C.
B.
- 6.10-5C.
C.
- 6.10-6C.
D.
6.10-5C.
C©u 44 : 
Một nhà máy điện nguyên tử có công suất phát điện 182.107W, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân U235 với hiệu suất 30%. Trung bình mỗi hạt nhân U235 phân hạch tỏa ra 200MeV. Cho NA = 6,022.1023. Trong 1 năm (365 ngày), nhà máy tiêu thụ khối lượng U235 nguyên chất là:
A.
2333kg.
B.
2461kg.
C.
2263kg.
D.
2362kg.
C©u 45 : 
Trong thí nghiệm I âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, trên màn quan sát người ta thu được hệ thống vân giao thoa. Khoảng cách giữa 3 vân sáng liên tiếp trên màn là 0,6 cm. Điểm M nằm trên màn cách vân trung tâm một khoảng 1,5 cm sẽ thuộc
A. vân sáng bậc 6. B. vân sáng bậc 5. C. vân tối bậc 7. D. vân tối bậc 8.
C©u 46 : 
Mạch dao động LC, ở thời điểm ban đầu điện tích trên tụ đạt cực đại Q0 =10-8C Thời gian để tụ phóng hết điện tích là 2µs. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:
A.
7,85 mA.
B.
78,52 mA.
C.
15,72 mA.
D.
5,55 mA.
C©u 47 : 
Một chất phóng xạ có chu kì bán rã 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày, so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu, độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ còn lại chiếm:
A.
12,5%.
B.
25%.
C.
75%.
D.
87,5%.
C©u 48 : 
Dây “La” của đàn viôlông phát ra âm có tần số f = 440 Hz, tốc độ truyền âm trong không khí 330m/s. Trong các họa âm của đàn có bước sóng:
A.
1 m.
B.
25,5 cm.
C.
37,5 cm.
D.
2,5 m.
C©u 49 : 
Đặt điện áp xoay chiều u = U0coswt (U0 và w không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Độ tự cảm L và điện dung C giữ không đổi. Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó hệ số công suất của mạch là:
A.
0,85.
B.
0,5.
C.
1.
D.
/2.
C©u 50 : 
Trong quang phổ của nguyên tử hiđrô, nếu biết các bước sóng dài nhất của các vạch trong dãy Laiman là l1 và l2 thì bước sóng của vạch Hα trong dayc Banme là:
A.
l1 - l2.
B.
C.
l1 + l2.
D.
Đáp án
Cau
163
1
D
2
B
3
D
4
A
5
B
6
D
7
A
8
A
9
A
10
C
11
C
12
D
13
A
14
C
15
B
16
C
17
B
18
B
19
B
20
C
21
D
22
A
23
A
24
C
25
B
26
A
27
D
28
A
29
C
30
B
31
C
32
A
33
A
34
C
35
C
36
C
37
D
38
B
39
D
40
A
41
B
42
B
43
B
44
A
45
B
46
D
47
A
48
C
49
D
50
D

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_on_tap_163_DA.doc