Đề ôn thi học kì 2 môn Toán học Lớp 11

docx 4 trang Người đăng khanhhuyenbt22 Ngày đăng 23/06/2022 Lượt xem 226Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn thi học kì 2 môn Toán học Lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn thi học kì 2 môn Toán học Lớp 11
Đề 1
I. Phần trắc nghiệm (7 điểm)
Câu 1. bằng
	A. 	B. 1.	C. 3.	D. -2.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. (c là hằng số ). 	B..
	C..	D..
Câu 3. bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5.bằng
	A..	B..	C.2.	D.0.
Câu 6. Giá trị của để hàm số liên tục tại điểm là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn có số hạng đầu và công bội là
	A..	B..	C..	D..
Câu 8. Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị tại điểm có hoành độ là
	A. 18.	B. 14.	C. 12.	D. 6.
Câu 9. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng 3 là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Cho hàm số Giá trị bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Cho hàm số. Đạo hàm của tại bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Hàm số có đạo hàm trên là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13. Cho hàm số . Đạo hàm của hàm số bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14. Đạo hàm của hàm số ( là hai số thực) là
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. Hàm số nào sau đây có đạo hàm bằng ?
	A..	B..	C..	D..
Câu 16. Đạo hàm của bằng
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17. Đạo hàm của hàm số bằng biểu thức nào sau đây?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18. Hàm số có đạo hàm là
	A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 19. Đạo hàm của hàm sốlà
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20. Cho hàm số . Giá trị bằng
	A..	B..	C..	D..
Câu 21. Hàm số có đạo hàm là
	A..	B..	
	C..	D..
Câu 22.Cho hàm số . Giá trị bằng
	A..	B..	C..	D..
Câu 23.Đạo hàm của hàm sốbằng
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 24. Một chuyển động thẳng xác định bởi phương trình , trong đó tính bằng giây và tính bằng mét. Gia tốc của chuyển động khi là
	A..	B..	C..	D..
Câu 25.Đạo hàm cấp 2 của hàm số là
	A. 	B. 	C.	D. 
Câu 26.Cho hình hộp chữ nhật . Vectơ bằng vectơ là 
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27.Cho hình chóp có đáy là hình thoi, vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng?
	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28.Cho hình chóp có tất cả các cạnh đều bằng . Gọi và lần lượt là trung điểm của và . Số đo của góc bằng
	A..	B..	C..	D..
II. Phần tự luận (3 điểm)
Câu 1. Tính các giới hạn sau 
Câu 2. Cho hình chóp có đáy là hình vuông. Cạnh bên vuông góc với mặt đáy. Gọi lần lượt hình chiếu của A lên cạnh . Chứng minh rằng 
 b) c) 
-----------------HẾT-----------------

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_on_thi_hoc_ki_2_mon_toan_hoc_lop_11.docx