Đề kiểm tra một tiết môn Hóa Học Lớp 8 hay

doc 2 trang Người đăng hapt7398 Ngày đăng 08/12/2020 Lượt xem 657Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra một tiết môn Hóa Học Lớp 8 hay", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra một tiết môn Hóa Học Lớp 8 hay
ĐỀ KIÊM TRA 1 TIẾT 
Môn Hóa học 8
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
A- Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu dưới đây: 
Câu 1: Cho phương trình hóa học sau: 3Fe + 2O2 à Fe3O4 . Chất tham gia phản ứng là
 A. Fe3O4 B. Fe ; Fe3O4 C. O2 ; Fe3O4 D. Fe ;O2
Câu 2: PTHH nào sau đây viết đúng:
a) Zn + O2 Zn2O3 	b) 2 Zn + O2 2ZnO 
c) 4Zn + 3 O2 2Zn2O 	d) 3Zn + O2 Zn3O2 
Câu 3: Trong một phản ứng hóa học,các chất tham gia và sản phẩm phải chứa cùng
 A. số nguyên tử của mỗi nguyên tố B. số nguyên tử của mỗi chất
 C. số phân tử của mỗi chất D. số chất
Câu 4: Hiện tượng vật lí là hiện tượng
 A. có sự biến đổi về chất B. không có sự biến đổi về chất
 C. có chất mới tạo thành D. chất tham gia có tính chất khác với chất tạo thành
Câu 5: Cho 25 gam Fe tác dụng với oxi tạo ra 37 gam sắt oxit MgO. Khối lượng oxi là:
A. 11g; B. 12g; C. 15g; D. 7g.
Câu 6: Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng hóa học :
 A. Khi nấu canh cua,gạch cua nổi lên trên B. Cồn để trong lọ không đây nắp bị cạn dần
 C.Đun nước,nước sôi bốc hơi D. Đốt cháy than để nấu nướng
II. Phần tự luận: (7 điểm)
Câu 1. Cho các sơ đồ phản ứng sau:
Ba + O2 ------> BaO. c. Al + Cl2 -----> AlCl3
Cr + O2 ------> Cr2O3 . d. p + O2 -----> P2O3
Hãy hoàn thành các phương trình hoá học trên 
Câu 2. Cho các phương trình chữ sau:
Nhôm + Khí Clo Nhômclorua 
b)Bạc(I) nitrat Bạc + Khí oxi + Nitơđiôxit 
 Em hãy lập các PTHH trên? 
Câu 3: Cho 5,4g kim loại nhôm tác dụng với Axit Sunfuic thu được 15g muối nhôm sunfat và 0,6g khí hidro (H2 ). 
 a. Viết phương trình chữ của phản ứnghóa học xảy ra?
 b.Tính khối lượng axit clohidric đã dùng.
Câu 4: Một hợp chất có 82,75% C về khối lượng, còn lại là H. Phân tử khối của hợp chất là 58. Xác định số nguyên tử mỗi nguyên tố trong hợp chất? 
(Biết nguyên tử khối: C = 12; H = 1)
ĐỀ KIÊM TRA 1 TIẾT 
 Môn Hóa học 8	
I. Trắc nghiệm (3điểm)
Câu 1. Cho sơ đồ sau: BaCO3 BaO + CO2. Chất tham gia phản ứng là:
A. BaCO3; B. BaO; C. CO2; D. BaO và CO2.
Câu 2. Cho 5.7 gam Al tác dụng với clo tạo ra 26,7 gam nhôm clorua . Khối lượng clo là:
A. 20,4g; B. 21,3g; C. 21g; D. 21,1g.
Câu 3.Cho phản ứng hoá học sau: H2 + S H2S. Tỉ lệ phân tử của H2 và O2 là:
A. 1 : 1; B. 1: 2; C. 2 : 1; D. 2 : 2.
Câu 4. Trong các hiện tượng sau,hiện tượng nào là hiện tượng vật lí :
 A. Về mùa hè thức ăn thường bị thiu B. Đun quá lửa mỡ sẽ khét
 C. Sự kết tinh của muối ăn D. Sắt để lâu ngày trong không khí bị gỉ
Câu 5. PTHH nào sau đây viết đúng:
a) Ạl + Br2 Al2Br3 	b) 2 Ạl + Br2 Al2Br3 
c) 2Ạl + 3 Br2 2AlBr3 	d) 3Ạl + Br2 Al3Br2 
Câu 6. Có mấy bước để lập phương trình hóa học:
 A. 3 bước B. 4 bước C. 5 bước D. 6 bước
B. TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1: Cho các sơ đồ phản ứng sau 
a) Al + HBr - - - > AlBr3 + H2 b)K + O2 ------> K2O 
c) Cu + Cl2 -----> CuCl2 d) ZnO + CO - - - - -> Zn + CO2 
I) Lập PTHH của các phản ứng trên?
Câu2: Cho các phương trình chữ sau:
Magie + Khí Clo Magieclorua 
b)Đồng (II) nitrat Đồng oxit + Khí oxi + Nitơđiôxit 
 Em hãy lập các PTHH trên? 
Câu 3: Cho 6,5g kim loại Kẽm tác dụng với Axit Sunfuic thu được 16,1g muối kẽm sunfat và 0,2g khí hidro (H2 ). 
 a. Viết phương trình chữ của phản ứnghóa học xảy ra?
 b.Tính khối lượng axit clohidric đã dùng.
Câu 4:Một hợp chất satclorua có chứa 34,46% Fe, 65,54% Cl. Tìm công thức hóa học,tính hóa trị của Fe trong hợp chất? 
(Biết nguyên tử khối: Fe = 56; Cl = 35,5)
..........................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_tu_luyen_lop_8.doc