Đề kiểm tra học kỳ I môn: Công nghệ 7 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 565Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn: Công nghệ 7 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn: Công nghệ 7 – Năm học: 2015 - 2016 thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)
TRƯỜNG THCS TÂN LONG HỘI
Họ và tên: .
Lớp: 7/..
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MƠN: CƠNG NGHỆ 7 – Năm học: 2015-2016
Thời gian: 60 phút (Khơng kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời phê của giáo viên
A/TRẮC NGHIỆM: (3đ) 
Chọn ý trả lời đúng nhất trong phần trả lời trắc nghiệm dưới đây. Mỗi câu chọn đúng đạt 0,25đ 
Câu 1: Lí do sử dụng đất hợp lí là:
 A. Nhu cầu lương thực thực phẩm ngày càng tăng.	 
 B. Diện tích đất trồng cĩ hạn
 C. A,B đúng.	 
 D. A,B sai.
Câu 2: Nhiệm vụ của trồng trọt là: 
Tăng xuất khẩu 
Đảm bảo lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 
Đảm bảo tiêu dùng trong nước 
Tăng chất lượng nơng sản 
Câu 3: Đất trồng gồm 3 thành phần 
Khí, rắn và chất hữu cơ 
Khí , chất vơ cơ và chất hữu cơ 
Khí , chất vơ cơ và chất rắn 
Khí , lỏng và chất rắn 
Câu 4: : Trồng trọt là lĩnh vực sản xuất 
Nơng nghiệp 
Cơng nghiệp 
Tiểu thủ cơng nghiệp 
Ngư nghiệp 
Câu 5: Trong các hình thức sau đây đâu khơng phải là hình thức tạo giống theo phương pháp vơ tính.
 A. Giâm cành.	 
 B. Chiết cành. 
 C. gieo hạt.
 D. Ghép mắt.
Câu 6: Thành phần cơ giới của đất là.
 A. Tỉ lệ % của nước	
 B. Tỉ lệ % của khơng khí	
 C. Tỉ lệ % của các loại hạt cát, sét và limon.	
 D. Tỉ lệ % của chất rắn.
Câu 7: Đất kiềm cĩ trị số pH 
pH= 6,6- 7,5 
pH= 6,5 
pH> 7,5 
pH< 6,5 
Câu 8: Đâu là phương pháp chọn tạo giống cây trồng 
Phương pháp chọn lọc 
Phương pháp lai
Phương pháp gây đột biến
Cả 3 phương pháp trên 
Câu 9: Phân vơ cơ bao gồm: 
Phân đạm, phân lân và phân xanh 
Phân đạm, phân vi sinh và phân kali 
Phân chuồng, phân xanh và phân bắc 
Phân đạm, phân kali và phân lân 
Câu 10: Căn cứ vào thời kì bĩn, người ta chia ra: 
Bĩn lĩt và bĩn thúc 
Bĩn lĩt và bĩn theo hàng 
Bĩn lĩt và bĩn theo hốc 
Bĩn lĩt và bĩn vãi 
Câu 11: Phân hữu cơ bao gồm các loại: 
Phân chuồng, phân bắc, phân xanh
Phân đạm, phân chuồng, phân lân 
Phân kali, phân lân, phân xanh 
Phân kali, phân lân, than bùn 
Câu 12: Các chất dinh dưỡng chính trong phân là:
Đạm (N), lân (P) và vi lượng
Đạm (N), lân (P) và trung lượng
Đạm (N), lân (P) và kali (K)
Cả A, B, C sai
B/ TỰ LUẬN (7 đ ) 
Câu 1: Cho biết trồng trọt cĩ vai trị như thế nào ? (2đ) 
Câu 2: Nêu các biện pháp phịng trừ sâu bệnh hại ? (1,5đ ) 
Câu 3: Nêu các tiêu chí giống cây trồng tốt và phương pháp chọn tạo giống cây trồng ? ( 2đ ) 
 Câu 4: Phân bĩn là gì? Cĩ mấy loại phân bĩn? Nêu tác dung của phân bĩn (1,5đ) 
BÀI LÀM
I/ Trắc nghiệm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Chọn
II/ Tự luận
HƯỚNG DẪN CHẤM CƠNG NGHỆ 7 – HKI (2015-2016)
A/ TRẮC NGHIỆM ( 3 đ ) 
Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25 đ 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Trả lời
C
B
D
A
C
C
C
D
D
A
A
C
B/ TỰ LUẬN ( 7 đ ) 
Câu 1: Nêu đúng vai trị (2 đ ) ( Cĩ 4 vai trị)
Câu 2: - Có 5 biện pháp:
-Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh. ( 0,5đ)
-Biện pháp thủ công. ( 0,25đ)
-Biện pháp hóa học. ( 0,25đ)
-Biện pháp sinh học. ( 0,25đ)
-Biện pháp kiểm dịch thực vật. ( 0,25đ)
Câu 3: * Tiêu chí:
-Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. (0,25 đ )
-Có chất lượng tốt. (0,5 đ )
-Có năng suất cao và ổn định.Chống chịu được sâu bệnh (0,5 đ )
* Phương pháp :
-Phương pháp chọn lọc. ( 0,25đ)
-Phương pháp lai. ( 0,25đ)
-Phương pháp gây đột biến. ( 0,25đ)
Câu 4: 
Nêu định nghĩa phân bón (0,5 đ)
Nêu được 3 loại phân bón ( 0,5 đ )
Nêu được tác dụng của phân bón (0,5 đ)
-----------Hết---------

Tài liệu đính kèm:

  • docCNghệ 7.doc