Đề kiểm tra học kì II môn: Vật lí 10 - Nâng cao

docx 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 3511Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn: Vật lí 10 - Nâng cao", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì II môn: Vật lí 10 - Nâng cao
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Trường THPT Chương Mỹ A
Môn: Vật Lí 10 - NC
(thời gian: 45 phút)
Bài 1: Từ độ cao 25 m người ta ném thẳng đứng một vật nặng lên cao với vận tốc ban đầu bằng 20 m/s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g =10 m/s2. Tính: 
	a) Vận tốc của vật khi chạm đất.
	b) Độ cao và vận tốc của vật mà ở đó thế năng bằng 2 lần động năng.
Bài 2 : Một viên đạn đang bay ngang với vận tốc 100 m/s thì nổ thành hai mảnh có khối lượng là m1 = 8 kg; m2 = 4 kg. Mảnh nhỏ bay theo phương thẳng đứng với vận tốc 225 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Tìm độ lớn và hướng của vận tốc của mảnh lớn.
Bài 3 Một con lắc đơn có chiều dài l = 1 m. Kéo cho dây làm với đường thẳng đứng một góc a0 = 450 rồi thả tự do. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2. Tìm vận tốc cực đại của con lắc
Bài 4: a, Thế nào là quá trình đẳng áp. Định luật Gay-Luyxac.
 b, Đun nóng một khối khí trong bình kín thêm 200C thì áp suất khí tăng thêm 1/40 áp suất khí ban đầu. Tìm nhiệt độ ban đầu của khí.
Bài 5: Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho một cục nước đá có khối lượng 0,2 kg ở -100C tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi đến 1000C. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg. Nhiệt dung riêng của nước đá là 2,09.103 J/kg.K. Nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J/kg.K

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_kiem_tra_hoc_ki_II_10_NC_nam_hoc_20152016.docx