Đề kiểm tra học kì 1 - Năm học 2014 - 2015 môn: Toán – lớp 6 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 600Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì 1 - Năm học 2014 - 2015 môn: Toán – lớp 6 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì 1 - Năm học 2014 - 2015 môn: Toán – lớp 6 thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2014-2015
MÔN: TOÁN – LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính : 
a/ 
b/ 
c/ 
Bài 2: (3 điểm) Tìm x , biết 
a/ 
b/ 
c/ 
Bài 3: (1 điểm) Một Khối lớp 6 của một trường THCS có khoảng từ 350 đến 400 học sinh . Nếu xếp thành hàng 10 ; hàng 12, hàng 15 thì vừa đủ hàng . Tính số học sinh khối lớp 6.
Bài 4: (1 điểm) 
a/ Tìm ƯCLN ( 150;175 )
b/ Tìm BCNN ( 150;175 )
Bài 5: (0,5 điểm) Tìm nsao cho : 
Bài 6: (2 điểm) Trên tia Ox lấy các điểm A, B sao cho OA = 12 cm ; OB = 6 cm 
Tính AB .
 Điểm B có là trung điểm OA không ? vì sao?
Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Gọi M là trung điểm của CA. Tính OM .
HẾT 
 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 8
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM –TOÁN 6
CÂU 
NỘI DUN 
ĐIỂM 
1a
0,25
0,25
1b
0,5
0,25
0,25
1c
0,5
0,25
0,25
2a
0,25
0,25
0,25
0,25
2b
0.5
0,25
0,25
2c
0,25
0,25
0,25
0,25
3
Tìm đúng BCNN(10;12;15)=60
Tìm đúng B(60)
Tìm đúng số học sinh khối 6 là 360
0,5
0,25
0,25
4a
ƯCLN(150;175)=25
0,5
4b
BCNN(150;175)=1050
0,5
5
0,25
0,25
6a
Tìm đúng AB = 6cm
0,5
6b
Giải thích đúng B là trung điểm OA
1,0
6c
Tính đúng OM = 5cm
0,5
Học sinh có cách giải khác, giám khảo vận dụng thang điểm trên để chấm 

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 6.doc