Đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 10

docx 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1041Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết môn vật lý lớp 10
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn Vật lý
Lớp 10
Câu 1(1.5đ):Trình bày định luật Bôilơ Mariốt.Công thức?
Câu 2(1.5đ):Cho một bình kín có V=5 lít ,nhiệt độ ban đầu là 270C.Đun nóng bình trên tới 1000C thì áp suất là bao nhiêu.Biết áp suất lúc đầu là 2atm.
Câu 3(2đ):Thế nào là khí lí tưởng?Viết công thức Clapêron Mendeleep?Chú thích rõ?
Câu 4(2.5đ):Một ống thủy ngân có chiều dài l=50cm.Bên trong chứa thủy ngân,biết cột thủy ngân có chiều dài là 15cm.Đầu dưới của cột thủy ngân cách đáy là 20cm. Biết ống thủy ngân nàyuu có đầu hỡ ỡ trên và đầu dưới kín.Tính độ dài phần không khí bị che kín bởi thủy ngân và đáy khi để ống nắm ngang.Biết áp suất không khí là 760mmHg.
Câu 5(2.5đ):Thực hiện quá trình đẵng nhiệt một lọ chứa không khí ở 270C .Ban đầu có thễ tích là 8 lít, áp suất 3atm.Sau khi nén lại thì thể tích còn 5 lít.Sau đó ta cho thễ tích không đổi và thực hiện quá trình đẵng tích,và áp suất sau cùng là 2 atm.Hỏi nhiệt độ cuối cùng là bao nhiêu?
HẾT

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_kiem_tra_1_tiet_lop_10.docx