Đề khảo sát chất lượng học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Năm học 2021-2022 - Phòng GD và ĐT Cẩm Thủy (Có đáp án)

doc 4 trang Người đăng Trịnh Bảo Kiên Ngày đăng 18/10/2023 Lượt xem 432Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Năm học 2021-2022 - Phòng GD và ĐT Cẩm Thủy (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát chất lượng học kì II môn Vật lí Lớp 9 - Năm học 2021-2022 - Phòng GD và ĐT Cẩm Thủy (Có đáp án)
PHÒNG GD & ĐT
HUYỆN CẨM THỦY
-----***-----
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2021- 2022
 Môn thi : Vật Lý - Lớp : 9
 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)
 Ngày thi : 19/4/2022
(Đề thi có 02 trang gồm 10 câu : 8 câu TN, 02 câu TL )
Họ, tên thí sinh :...............................................................................
Số báo danh :...............................................................................
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời là đúng.
Câu 1: Dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện khi
A. đưa nam châm lại gần cuộn dây. B. cho nam châm quay trước cuộn dây.
C. đặt cuộn dây trước nam châm. D. đưa nam châm ra xa cuộn dây.
Câu 2: Khi nhìn rõ một vật thì ảnh của vật đó nằm ở bộ phân nào của mắt?
 A. Thể thủy tinh B. Võng mạc C. Con ngươi D. Lòng đen
Câu 3: Chiếu chùm ánh sáng trắng qua một kính lọc màu vàng, ở phía sau tấm lọc ta thu được ánh sáng màu:
A. đỏ.
B. tím.
C. vàng.
D. trắng.
Câu 4: Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí đã chuyển hoá thành dạng năng lượng:
 A. Hoá năng. B. Năng lượng ánh sáng C. Năng lượng từ trường D. Nhiệt năng
Câu 5: Chiếu một tia sáng vào một thấu kính hội tụ. Tia ló ra khỏi thấu kính sẽ qua tiêu điểm, nếu:
A. tia tới đi qua quang tâm mà không trùng với trục chính.
B. tia tới đi qua tiêu điểm nằm ở trước thấu kính
C. tia tới bất kì
D. tia tới song song với trục chính.
Câu 6: Mắt cận có những đặc điểm nào dưới đây?
A. Điểm cực cận và điểm cực viễn quá gần mắt.
B. Điểm cực cận quá gần mắt. Điểm cực viễn quá xa mắt.
C. Điểm cực cận quá xa mắt. Điểm cực viễn quá gần mắt.
D. Điểm cực cận và điểm cực viễn quá xa mắt.
Câu 7: Ảnh của một ngọn nến qua một thấu kính phân kì:
A. có thể là ảnh thật, có thể là ảnh ảo.
B. chỉ có thể là ảnh ảo, lớn hơn ngọn nến 
C. chỉ có thể là ảnh ảo, nhỏ hơn ngọn nến.
D. chỉ có thể là ảnh ảo, có thể lớn hoặc nhỏ hơn ngọn nến
Câu 8: Một tia sáng chiếu từ không khí tới mặt thoáng của một chất lỏng với góc tới bằng 450 thì cho tia phản xạ hợp với tia khúc xạ một góc 1050. Góc khúc xạ bằng: 
A. 300
B. 600
C. 450
D. 900
PHẦN II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm): Một máy biến thế có Cuộn sơ cấp gồm 200 vòng dây, cuộn thứ cấp có 40000 vòng dây. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 400V.
a) Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp.
b) Người ta truyền tải điện ở đầu ra của máy biến thế bằng đường dây có tổng điện trở là 40, công suất điện được truyền đi là 1,0 MW. Tính công suất hao phí trên đường truyền do tỏa nhiệt?
Câu 2: (3,0 điểm) Một người dùng một kính lúp có số bội giác 2,5X để quan sát một vật nhỏ AB được đặt vuông góc với trục chính của kính và cách kính 8cm .
a) Dựng ảnh của vật AB qua kính (không cần đúng tỉ lệ), ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo ?
b) Tính tiêu cự của kính? Muốn quan sát vật nhỏ bất kì qua kính lúp phải đặt các vật trong khoảng nào trước kính ? Khi vật AB cách kính lúp 8 cm thì Ảnh A’B’ lớn hay nhỏ hơn vật bao nhiêu lần ?
	-------------------HẾT-------------------
PHÒNG GD & ĐT
HUYỆN CẨM THỦY
-----***-----
HD CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2021 - 2022
 Môn thi : Vật lý - Lớp : 9
 Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)
 Ngày thi : 19/4/2022
(HD chấm gồm .... trang)
I/ PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) : Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
Hướng dẫn chấm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
B
C
D
D
A
C
A
II/ TỰ LUẬN (6.0 điểm):
Câu
ý
Nội dung
Điểm 
Câu 1
( 2,5 đ)
a) (1,5đ)
Tóm tắt
n1 = 200 vòng
n2 = 40000 vòng
U1 = 400V
a, U2 = ?
b, R = 40
 P =1MW= 1 000 000 W
 P hp = ?
1,0 đ
0,5 đ
a) Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là: 
áp dụng công thức: 
Thay số: U2 = = 80 000 (V)
b) (1,0đ)
b) Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây là:
ADCT: Php = 
Php = = 6250 (W) 
0,5 đ
0,5đ
Câu 2
(3,5 đ)
ž
ž
A
B'
B
A/'','''''''
F
F'
O
a) (1,5đ)
1,25 đ
0,25đ
ảnh A'B' là ảnh ảo 
b) (2,0đ)
G = = 
0,5đ
Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp các vật phải đặt trong khoảng 10cm trước kính 
0,5đ
Hai tam giác OAB và OA’B’ đồng dạng với nhau nên
 Þ 
Hai tam giác F’OI và F’A’B’ đồng dạng với nhau nên:
 ( mà OI = AB) (2)
Từ (1)và (2) ta có : (3) Mà F/A/ = OF + OA/
 Hay 
 Thay số ta có : 
Thay vào (1) : 
vậy ảnh lớn gấp 5 lần vật
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
-------------------HẾT-------------------
Chú ý:
- Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa, điểm thành phần giám khảo tự phân chia trên cơ sở tham khảo điểm thành phần của đáp án.
- Đối với câu ...: .............................................................................................................................
- Đối với câu ...: .............................................................................................................................
- Mẫu hướng dẫn phần tự luận để dạng bảng, mỗi phần cho điểm trong hướng dẫn các Đ/C nên để ở một hàng của bảng nếu thiếu thiếu hàng thì các Đ/C mở thêm hàng.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_ii_mon_vat_li_lop_9_nam_hoc_20.doc