Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra học kì II môn: Hoá học – lớp 9

doc 68 trang Người đăng tuanhung Lượt xem 7284Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra học kì II môn: Hoá học – lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu hỏi trắc nghiệm kiểm tra học kì II môn: Hoá học – lớp 9
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Hoá học – lớp 9
Bài 21: SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI
KHÔNG BỊ ĂN MÒN
Câu 1: 
Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng (Chương 2/ bài 21/ mức 1)
A. vật lí.
B. hoá học.
C. không là hiện tượng hoá học, không là hiện tượng vật lí.
D. vừa là hiện tượng vật lí, vừa là hiện tượng hoá học.
Đáp án: B
Câu 2: 
Sự ăn mòn kim loại là (Chương 2/ bài 21/ mức 1)
A. sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học của môi trường.
B. sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao.
C. sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau.
D. sự kết hợp của kim loại với một chất khác.
Đáp án: A
Câu 3: 
Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường (Chương 2/ bài 21/ mức 1)
A. không khí khô.
B. trong nước cất không có hoà tan khí oxi.
C. nước có hoà tan khí oxi.
D. dung dịch muối ăn.
Đáp án: D
Câu 4: 
Biện pháp nào sau đây làm kim loại bị ăn mòn nhanh ? (Chương 2/ bài 21/ mức 1)
A. Bôi dầu, mỡ lên bề mặt kim loại.
B. Sơn, mạ lên bề mặt kim loại.
C. Để đồ vật nơi khô ráo, thoáng mát.
D. Ngâm kim loại trong nước muối một thời gian.
Đáp án: D
Câu 5:
Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu (Chương 2/ bài 21/ mức 2)
A. để ở nơi có nhiệt độ cao.
B. ngâm trong nước lâu ngày.
C. sau khi dùng xong rửa sạch, lau khô.
D. ngâm trong dung dịch nước muối.
Đáp án: C
Câu 6: 
Nhôm không bị ăn mòn trong môi trường (Chương 2/ bài 21/ mức 2)
A. dung dịch axit.
B. dung dịch kiềm.
C. không khí.
D. dung dịch muối.
Đáp án: C
Câu 7: 
Natri là kim loại hoạt động mạnh, bị ăn mòn rất nhanh. Để natri không bị ăn mòn người ta ngâm natri trong (Chương 2/ bài 21/ mức 2)
A. nước.
B. dầu hoả.
C. rượu etylic.
D. dung dịch H2SO4 loãng.
Đáp án: B
Câu 8: 
Những vật bằng gang, bị ăn mòn trong tự nhiên tạo thành lớp gỉ sắt có màu nâu đỏ đó là (Chương 2/ bài 21/ mức 2)
A. Fe3O4.
B. Fe2O3.nH2O.
C. Fe(OH)2.
D. hỗn hợp FeO và Fe2O3.
Đáp án: B
Câu 9: 
Một loại hợp chất kết tinh có công thức CuCO3.5H2O. Thành phần phần trăm về khối lượng nước kết tinh chứa trong CuCO3.5H2O là (Chương 2/ bài 21/ mức 3)
A. 40,01%.
B. 42,06%.
C. 40,11%.
D. 41,05%.
Đáp án: B
Bài 25: TÍNH CHẤT CỦA PHI KIM
Câu 10: 
Ở điều kiện thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái (Chương 3/ bài 25/ mức 1)
A. lỏng và khí.
B. rắn và lỏng.
C. rắn và khí.
D. rắn, lỏng, khí.
Đáp án: D
Câu 11: 
Dãy gồm các phi kim thể khí ở điều kiện thường (Chương 3/ bài 25/ mức 1)
A. S, P, N2, Cl2.
B. C, S, Br2, Cl2.
C. Cl2, H2, N2, O2.
D. Br2, Cl2, N2, O2.
Đáp án: C
Câu 12: 
Dãy gồm các nguyên tố phi kim là (Chương 3/ bài 25/ mức 1)
A. C, S, O, Fe.
B. Cl, C, P, S.
C. P, S, Si, Ca.
D. K, N, P, Si.
Đáp án: B
Câu 13: 
Ở điều kiện thường, phi kim ở thể lỏng là (Chương 3/ bài 25/ mức 1)
A. oxi.
B. brom.
C. clo.
D. nitơ.
Đáp án: B
Câu 14: 
Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit (Chương 3/ bài 25/ mức 1)
A. S, C, P.
B. S, C, Cl2.
C. C, P, Br2.
D. C, Cl2, Br2.
Đáp án: A
Câu 15: 
Dãy phi kim tác dụng được với nhau là (Chương 3/ bài 25/ mức 1)
A. Si, Cl2, O2.
B. H2, S, O2.
C. Cl2, C, O2.
D. N2, S, O2.
Đáp án: B
Câu 16: 
Độ tan của chất khí tăng nếu (Chương 3/ bài 25/ mức 1)
A. tăng nhiệt độ, tăng áp suất.
B. tăng nhiệt độ, giảm áp suất.
C. giảm nhiệt độ, tăng áp suất.
D. giảm nhiệt độ, giảm áp suất.
Đáp án: C
Câu 17: 
Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với (Chương 3/ bài 25/ mức 2)
A. hiđro hoặc với kim loại.
B. dung dịch kiềm.
C. dung dịch axit.
D. dung dịch muối.
Đáp án: A
Câu 18: 
Dãy các phi kim tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí là (Chương 3/ bài 25/ mức 2)
A. C, Br2, S, Cl2.
B. C, O2, S, Si.
C. Si, Br2, P, Cl2.
D. P, Si, Cl2, S.
Đáp án: A
Câu 19: 
Dãy phi kim được sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần (Chương 3/ bài 25/ mức 2)
A. Br, Cl, F, I.
B. I, Br, Cl, F.
C. F, Br, I, Cl.
D. F, Cl, Br, I.
Đáp án: B
Câu 20: 
Dãy các phi kim sắp xếp theo chiều hoạt động hoá học giảm dần (Chương 3/ bài 25/ mức 2)
A. Cl, S, P, Si.
B. S, P, Cl, Si.
C. Cl, Si, P, S.
D. S, Si, Cl, P.
Đáp án: A
Câu 21: 
X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65 %. X là nguyên tố (Chương 3/ bài 25/ mức 3)
A. C.
B. N.
C. S.
D. P.
Đáp án: B
Câu 22: 
R là nguyên tố phi kim, hợp chất của R với hiđro có công thức chung là RH2 chứa 5,88% H về khối lượng. R là nguyên tố (Chương 3/ bài 25/ mức 3)
A. C.
B. N.
C. P.
D. S.
Đáp án: D
Câu 23: 
Đốt cháy hoàn toàn a gam photpho trong bình chứa 13,44 lít khí oxi (đktc) để tạo thành 28,4 gam điphotpho pentaoxit. Giá trị của a là (Chương 3/ bài 25/ mức 3)
A. 9,2.
B. 12,1.
C. 12,4.
D. 24.
Đáp số: C
Câu 24: 
Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 3,36 lít O2 (đktc). Khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt là (Chương 3/ bài 25/ mức 3)
A. 0,2 gam và 0,8 gam.
B. 1,2 gam và 1,6 gam.
C. 1,3 gam và 1,5 gam.
D. 1,0 gam và 1,8 gam.
Đáp án: B
Bài 26: CLO
Câu 25: 
Clo là chất khí có màu (Chương 3/ bài 26/ mức 1)
A. nâu đỏ.
B. vàng lục.
C. lục nhạt.
D. trắng xanh.
Đáp án: B
Câu 26: 
Tính chất nào sau đây là của khí clo ? (Chương 3/ bài 26/ mức 1)
A. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ.
B. Tác dụng với nước tạo thành axit clorơ (HClO2).
C. Tác dụng với oxi tạo thành oxit.
D. Có tính tẩy màu trong không khí ẩm.
Đáp án: D
Câu 27: 
Clo là phi kim có độ hoạt động hoá học (Chương 3/ bài 26/ mức 1)
A. mạnh hơn photpho, lưu huỳnh nhưng yếu hơn flo.
B. mạnh hơn photpho, lưu huỳnh và flo.
C. yếu hơn flo, lưu huỳnh nhưng mạnh hơn photpho.
D. yếu hơn flo, photpho và lưu huỳnh.
Đáp án: A
Câu 28: 
Clo tác dụng với nước (Chương 3/ bài 26/ mức 1)
A. tạo ra hỗn hợp hai axit.
B. tạo ra hỗn hợp hai bazơ.
C. tạo ra hỗn hợp muối.
D. tạo ra một axit hipoclorơ.
Đáp án: A
Câu 29: 
Clo tác dụng với natri hiđroxit (Chương 3/ bài 26/ mức 1)
A. tạo thành muối natri clorua và nước.
B. tạo thành nước javen.
C. tạo thành hỗn hợp các axit.
D. tạo thành muối natri hipoclorit và nước.
Đáp án: B
Câu 30: 
Chất dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm là (Chương 3/ bài 26/ mức 1)
A. mangan đioxit và axit clohiđric đặc.
B. mangan đioxit và axit sunfuric đặc.
C. mangan đioxit và axit nitric đặc.
D. mangan đioxit và muối natri clorua.
Đáp án: A
Câu 31: 
Trong công nghiệp người ta điều chế clo bằng cách (Chương 3/ bài 26/ mức 1)
A. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà .
B. điện phân dung dịch muối ăn bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn.
C. nung nóng muối ăn.
D. đun nhẹ mangan đioxit với axit clohiđric đặc.
Đáp án: B
Câu 32: 
Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng (Chương 3/ bài 26/ mức 1)
A. vật lí.
B. hoá học.
C. vật lí và hoá học.
D. không xảy ra hiện tượng vật lí và hóa học.
Đáp án: C
Câu 33: 
Dẫn khí Cl2 vào dung dịch KOH, tạo thành (Chương 3/ bài 26/ mức 1)
A. dung dịch chỉ gồm một muối.
B. dung dịch hai muối.
C. dung dịch chỉ gồm một axit.
D. dung dịch gồm một axit và một muối.
Đáp án: B
Câu 34: 
Các khí có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở bất kì điều kiện nào ? (Chương 3/ bài 26/ mức 2)
A. H2 và O2.
B. Cl2 và H2.
C. Cl2 và O2.
D. O2 và SO2.
Đáp án: C
Câu 35: 
Nước clo có tính tẩy màu vì (Chương 3/ bài 26/ mức 2)
A. clo tác dụng với nước tạo nên axit HCl có tính tẩy màu.
B. clo hấp phụ được màu.
C. clo tác dụng nước tạo nên axit HClO có tính tẩy màu.
D. khi dẫn khí clo vào nước không xảy ra phản ứng hoá học.
Đáp án: C
Câu 36: 
Hãy chỉ ra phương trình phản ứng viết sai. (Chương 3/ bài 26/ mức 2)
A. Fe + Cl2 FeCl2.
B. Fe + 2HCl FeCl2 + H2.
C. Fe + S FeS.
D. Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu.
Đáp án: A
Câu 37: 
Có một sơ đồ chuyển hoá sau: 
MnO2 X FeCl3 Fe(OH)3. X có thể là (Chương 3/ bài 26/ mức 2)
A. Cl2.
B. HCl.
C. H2SO4.
D. H2.
Đáp án: A
Câu 38: 
Nguyên tố X tạo với clo hợp chất có hóa trị cao nhất của X là XCl5. Công thức oxit cao nhất của X là (Chương 3/ bài 26/ mức 2)
A. XO2	.
B. X2O3.
C. X2O5.
D. XO3.
Đáp án: C
Câu 39: 
Biết: 
- Khí X rất độc, không cháy, hoà tan trong nước, nặng hơn không khí và có tính tẩy màu.
- Khí Y rất độc, cháy trong không khí với ngọn lửa màu xanh sinh ra chất khí làm đục nước vôi trong.
- Khí Z không cháy, nặng hơn không khí, làm đục nước vôi trong.
X, Y, Z lần lượt là (Chương 3/ bài 26/ mức 2)
A. Cl2, CO, CO2.
B. Cl2, SO2, CO2.
C. SO2, H2, CO2.
D. H2, CO, SO2.
Đáp án: A
Câu 40: 
Hợp chất nào sau đây phản ứng được với nước clo ? (Chương 3/ bài 26/ mức 2)
A. NaOH
B. NaCl
C. CaSO4
D. Cu(NO3)2
Đáp án: A
Câu 41: 
Cho 11,2 gam bột sắt tác dụng với khí clo dư. Sau phản ứng thu được 32,5 gam muối sắt. Khối lượng khí clo tham gia phản ứng là (Chương 3/ bài 26/ mức 3)
A. 21,3 gam.
B. 20,50 gam.
C. 10,55 gam.
D. 10,65 gam.
Đáp án: A
Câu 42: 
Cho một luồng khí clo dư tác dụng với 9,2 gam kim loại sinh ra 23,4 gam muối kim loại hoá trị I. Kim loại đó là (Chương 3/ bài 26/ mức 3)
A. K.
B. Na.
C. Li.
D. Rb.
Đáp án: B
Câu 43: 
Cho dung dịch axit có chứa 7,3 gam HCl tác dụng với MnO2 dư. Thể tích khí clo sinh ra (đktc) là (Chương 3/ bài 26/ mức 3)
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 11,2 lít.
D. 22,4 lít.
Đáp án: A
Câu 44: 
Cho 8,7 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư. Sau phản ứng thu được 1,9 lít khí clo (đktc). Hiệu suất của phản ứng là (Chương 3/ bài 26/ mức 3)
A. 70%.
B. 74,82%.
C. 80,82%.
D. 84,82%.
Đáp án: D
Câu 45: 
Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam một kim loại hoá trị III trong khí clo. Sau phản ứng thu được 5,34 gam muối clorua. Kim loại đem đốt cháy là (Chương 3/ bài 26/ mức 3)
A. Au.
B. Al.
C. Fe.
D. Ga.
Đáp án: B
Câu 46: 
Cho 1,12 lít khí clo (đktc) vào dung dịch NaOH 0,5M . Sau khi phản ứng kết thúc, thể tích dung dịch NaOH cần dùng là (Chương 3/ bài 26/ mức 3)
A. 0,1 lít.
B. 0,15 lít.
C. 0,2 lít.
D. 0,25 lít.
Đáp án: C
Câu 47: 
Hàng năm trên thế giới cần tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn khí clo. Nếu dùng NaCl để điều chế clo thì khối lượng NaCl cần dùng là (hiệu suất 100%) (Chương 3/ bài 26/ mức 3)
A. 70,15 triệu tấn.
B. 74,15 triệu tấn.
C. 75,15 triệu tấn.
D. 80,15 triệu tấn.
Đáp án: B
Bài 27: CACBON
Câu 48: 
Dạng thù hình của một nguyên tố là (Chương 3/ bài 27/ mức 1)
A. những đơn chất khác nhau do nguyên tố đó tạo nên.
B. những chất khác nhau do từ hai nguyên tố hoá học trở lên tạo nên.
C. những chất khác nhau được tạo nên từ cacbon với một nguyên tố hoá học khác.
D. những chất khác nhau được tạo nên từ nguyên tố kim loại với nguyên tố phi kim.
Đáp án: A
Câu 49: 
Các dạng thù hình của cacbon là (Chương 3/ bài 27/ mức 1)
A. than chì, cacbon vô định hình, vôi sống.
B. than chì, kim cương, canxi cacbonat.
C. cacbon vô định hình, kim cương, canxi cacbonat.
D. kim cương, than chì, cacbon vô định hình.
Đáp án: D
Câu 50: 
Kim cương, than chì, cacbon vô định hình là các dạng thù hình của nguyên tố (Chương 3/ bài 27/ mức 1)
A. photpho
B. silic
C. cacbon
D. lưu huỳnh
Đáp án: C
Câu 51: 
Do có tính hấp phụ, nên cacbon vô định hình được dùng làm (Chương 3/ bài 27/ mức 1)
A. trắng đường, mặt nạ phòng hơi độc.
B. ruột bút chì, chất bôi trơn.
C. mũi khoan, dao cắt kính.
D. điện cực, chất khử.
Đáp án: A
Câu 52: 
Chất nào sau đây khi cháy tạo ra oxit ở thể khí ? (Chương 3/ bài 27/ mức 1)
A. Canxi.
B. Silic.
C. Cacbon.
D. Magiê.
Đáp án: C
Câu 53: 
Trong tự nhiên cacbon tồn tại: 1. Ở dạng tự do; 2. Dầu mỏ; 3. Than đá; 4. Cơ thể động vật; 5. Cát. Những ý đúng là (Chương 3/ bài 27/ mức 1)
A. 1; 2; 3; 5.
B. 1; 2; 3; 4.
C. 1; 3; 4; 5.
D. 1; 2; 4; 5.
Đáp án: B
Câu 54: 
Dãy oxit phản ứng với cacbon ở nhiệt độ cao tạo thành đơn chất kim loại là (Chương 3/ bài 27/ mức 2)
A. CuO, CaO, Fe2O3.
B. PbO, CuO, ZnO.
C. Fe2O3, PbO, Al2O3.
D. Na2O, ZnO, Fe3O4.
Đáp án: B
Câu 55: 
Trộn một ít bột than với bột đồng (II) oxit rồi cho vào đáy ống nghiệm khô, đốt nóng, khí sinh ra được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư. Hiện tượng quan sát được là (Chương 3/ bài 27/ mức 2)
A. màu đen của hỗn hợp không thay đổi, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
B. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi trong không thay đổi.
C. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu đỏ, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
D. màu đen của hỗn hợp chuyển dần sang màu trắng xám, dung dịch nước vôi trong vẩn đục.
Đáp án: C
Câu 56: 
Để có thể nhận biết 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu đen là: bột than, bột đồng (II) oxit và bột mangan đioxit, ta dùng (Chương 3/ bài 27/ mức 2)
A. dung dịch HCl đặc.
B. dung dịch NaCl.	
C. dung dịch CuSO4.
D. nước.
Đáp án: A
Câu 57: 
Đốt cháy hoàn toàn 1,2 gam C thì thể tích tối đa của khí CO2 thu được ở đktc là (Chương 3/ bài 27/ mức 3)
A. 1,12 lít.
B. 11,2 lít.
C. 2,24 lít.
D. 22,4 lít.
Đáp án: C
Câu 58: 
Khối lượng C cần dùng để khử 8 gam CuO tạo thành CO2 là (Chương 3/ bài 27/ mức 3)
A. 0,6 gam.
B. 1,2 gam.
C. 2,4 gam.
D. 3,6 gam.
Đáp án: A
Câu 59: 
Khối lượng khí CO2 sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 200 gam than non chứa 69,5% cacbon là (Chương 3/ bài 27/ mức 3)
A. 500,67 gam.
B. 510,67 gam.
C. 512,67 gam.
D. 509,67 gam.
Đáp án: D
Câu 60: 
Thể tích cacbon đioxit (đktc) thu được khi đốt cháy hoàn toàn 1 tấn than chứa 92% cacbon là (Chương 3/ bài 27/ mức 3)
A. 1717,3 m3
B. 1715,3 m3
C. 1710,3 m3
D. 1708 m3
Đáp án: A
Câu 61: 
Đốt cháy hoàn toàn 0,5 kg than chứa 90% cacbon và 10% tạp chất không cháy. Thể tích không khí (đktc) cần dùng là (biết ) (Chương 3/ bài 27/ mức 3)
A. 4500 lít.
B. 4250 lít.
C. 4200 lít.
D. 4000 lít.
Đáp án: C
Bài 28: CÁC OXIT CỦA CACBON ( CO, CO2 )
Câu 62:
Nhóm chất nào sau đây gồm các khí đều cháy được ? (Chương 3/bài 28/mức 1)
A. CO, CO2.
B. CO, H2.
C. CO2, O2.
D. Cl2, CO2.
Đáp án: B
Câu 63:
Nhóm gồm các chất khí đều khử được CuO ở nhiệt độ cao là (Chương 3/bài 28/mức 1)
A. CO, H2.
B. Cl2, CO2.
C. CO, CO2.
D. Cl2, CO.
Đáp án: A
Câu 64:
Khi dẫn khí CO qua ống nghiệm đựng Fe2O3 nung nóng có thể xảy ra phản ứng nào sau đây. Chọn đáp án đúng nhất. (Chương 3/bài 28/mức 1)
A. 8CO + 3Fe2O3 6Fe + 8CO2
B. 2CO + Fe2O3 2FeCO3
C. 3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2
D. 3CO + Fe2O3 3FeO + 3CO
Đáp án: C
Câu 65: 
Đốt cháy 11,2 lít CO (đktc). Thể tích không khí cần cho phản ứng trên là (= Vkk) (Chương 3/bài 28/mức 2)
A. 21,4 lít.
B. 24 lít.
C. 26 lít.
D. 28 lít.
Đáp án: D
Câu 66:
Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển ?(Chương 3/bài 28/mức 1)
A. Sự hô hấp của động vật và con người.
B. Cây xanh quang hợp.
C. Đốt than và khí đốt.
D. Quá trình nung vôi.
Đáp án: B
Câu 67:
Cho 1 mol Ca(OH)2 phản ứng với 1 mol CO2. Muối tạo thành là (Chương 3/bài 28/mức 1)
A. CaCO3.
B. Ca(HCO3)2. 
C. CaCO3 và Ca(HCO3)2. 
D. CaCO3 và Ca(OH)2 dư.
Đáp án: A
Câu 68:
Khử hoàn toàn 48 gam đồng (II) oxit bằng khí CO. Thể tích khí CO cần dùng (đktc) là (Chương 3/bài 28/mức 2)
A. 13,44 lít.
B. 11,2 lít.
C. 6,72 lít.
D. 44,8 lít.
Đáp án: A
Câu 69:
Người ta dùng 22 gam CO2 hấp thụ 20 gam NaOH. Khối lượng muối tạo thành là (Chương 3/bài 28/mức 2)
A. 45 gam.
B. 44 gam.
C. 43 gam.
D. 42 gam.
Đáp án: D
Câu 70:
Dẫn 1,12 lít hỗn hợp khí gồm CO, H2 vừa đủ qua bột đồng (II) oxit nung ở nhiệt độ cao. Khối lượng đồng thu được sau phản ứng là (Chương 3/bài 28/mức 2)
A. 2,0 gam. 
B. 1,2 gam. 
C. 3,2 gam. 
D. 4,2 gam.
Đáp án: C
Câu 71:
Người ta cần dùng 7,84 lít CO (đktc) để khử hoàn toàn 20 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu là (Chương 3/bài 28/mức 2)
A. 50% và 50%.
B. 20% và 80%.
C. 57% và 43%.
D. 65% và 35%.
Đáp án: B
Câu 72:
Khử hoàn toàn 32 gam Fe2O3 bằng khí CO dư. Sản phẩm khí thu được cho vào bình đựng nước vôi trong dư được a gam kết tủa màu trắng. Giá trị của a là (Chương 3/bài 28/mức 2)
A. 50.
B. 60.
C. 40. 
D. 30.
Đáp án: B
Câu 73:
Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với 200 ml dung dịch Ca(OH)2 chỉ tạo muối trung hòa. CM của dung dịch Ca(OH)2 đã dùng là (Chương 3/bài 28/mức 2)
A. 0,55 M.
B. 0,45 M.
C. 0,5 M.
D. 0,65 M.
Đáp án: C
Câu 74:
Khí CO dùng làm chất đốt trong công nghiệp có lẫn tạp chất là CO2 và SO2. Có thể làm sạch CO bằng (Chương 3/bài 28/mức 2)
A. dung dịch nước vôi trong.
B. H2SO4 đặc.
C. dung dịch BaCl2. 
D. CuSO4 khan.
Đáp án: A
Câu 75:
Cho 2,24 lít CO2 (đktc) phản ứng với dung dịch có chứa 0,1 mol NaOH. Khối lượng muối tạo thành là (Chương 3/bài 28/mức 2)
A. NaHCO3; 7,4 gam.
B. Na2CO3; 8,4 gam.
C. NaHCO3; 8,4 gam.
D. Na2CO3; 7,4 gam.
Đáp án: C
Câu 76:
Nhóm chất gồm các khí đều phản ứng được với nước là (Chương 3/bài 28/mức 2)
A. CO, CO2.
B. Cl2, CO2.
C. H2, Cl2.
D. H2, CO.
Đáp án: B
Câu 77:
Để tạo muối KHCO3 duy nhất thì tỉ lệ CO2 sục vào dung dịch KOH là bao nhiêu ? (Chương 3/bài 28/mức 3)
A. 2 : 3
B. 1 : 2
C. 1 : 1
D. 1 : 3
Đáp án: C
Câu 78:
Tính khối lượng của Fe thu được khi cho một lượng CO dư khử 32 gam Fe2O3. Biết rằng hiệu suất phản ứng là 80%. (Chương 3/bài 28/mức 3)
A. 8,96 gam.
B. 17, 92 gam.
C. 26, 88 gam.
D. 25,77 gam.
Đáp án: B
Bài 29: AXIT CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
Câu 79:
Dãy các chất nào sau đây là muối axit ? (Chương 3/bài 29/mức 1)
A. KHCO3, CaCO3, Na2CO3.
B. Ba(HCO3)2, NaHCO3, Ca(HCO3)2.
C. Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, BaCO3.
D. Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2, CaCO3.
Đáp án: B
Câu 80:
Dãy gồm các muối đều tan trong nước là (Chương 3/bài 29/mức 1)
A. CaCO3, BaCO3, Mg(HCO3)2, K2CO3.
B. BaCO3, NaHCO3, Mg(HCO3)2, Na2CO3.
C. CaCO3, BaCO3, NaHCO3, MgCO3.
D. Na2CO3, Ca(HCO3)2, Ba(HCO3)2, K2CO3.
 Đáp án: D
Câu 81:
Dãy gồm các chất bị phân hủy bởi nhiệt là (Chương 3/bài 29/mức 1)
A. Na2CO3, MgCO3, Ca(HCO3)2, BaCO3.
B. MgCO3, BaCO3, Ca(HCO3)2, NaHCO3.
C. K2CO3, KHCO3, MgCO3, Ca(HCO3)2.
D. NaHCO3, KHCO3, Na2CO3, K2CO3.
Đáp án: B
Câu 82:
Dãy gồm các chất đều phản ứng với dung dịch HCl là (Chương 3/bài 29/mức 1)
A. Na2CO3, CaCO3.
B. K2SO4, Na2CO3.
C. Na2SO4, MgCO3. 
D. Na2SO3, KNO3.
Đáp án: A
Câu 83:
Cặp chất nào sau đây có thể cùng tồn tại trong dung dịch ? (Chương 3/bài 29/mức 1)
A. HNO3 và KHCO3.
B. Ba(OH)2 và Ca(HCO3)2.
C. Na2CO3 và CaCl2. 
D. K2CO3 và Na2SO4.
Đáp án: D
Câu 84:
Cặp chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau ?(Chương 3/bài 29/mức 1)
A. HCl và KHCO3.
B. Na2CO3 và K2CO3.
C. K2CO3 và NaCl.
D. CaCO3 và NaHCO3.
Đáp án: A
Câu 85:
Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là (Chương 3/bài 29/mức 3)
A. 0,50 lít.
B. 0,25 lít.
C. 0,75 lít.
D. 0,15 lít.
Đáp án: B
Câu 86:
Thí nghiệm nào sau đây có hiện tượng sinh ra kết tủa trắng và bọt khí thoát ra khỏi dung dịch ? (Chương 3/bài 29/mức 1)
A. Nhỏ từng giọt dung dịch NaOH vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.
B. Nhỏ từ từ dung dịch H2SO4 vào ống nghiệm có sẵn một mẫu BaCO3.
C. Nhỏ từ từ dung dịch BaCl2 vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3.
D. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch Na2CO3.
Đáp án: B
Câu 87:
Sản phẩm nhiệt phân muối hiđrocacbonat là (Chương 3/bài 29/mức 1)
A. CO2.
B. Cl2. 
C. CO. 
D. Na2O.
Đáp án: A
Câu 88:
Cho phương trình hóa học sau: X + NaOH ® Na2CO3 + H2O. X là (Chương 3/bài 29/mức 2)
A. CO.
B. NaHCO3. 
C. CO2. 
D. KHCO3.
Đáp án: B
Câu 89:
Khối lượng kết tủa tạo ra, khi cho 21,2 gam Na2CO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch Ba(OH)2 là (Chương 3/bài 29/mức 2)
A. 3,94 gam.
B. 39,4 gam.
C. 25,7 gam. 
D. 51,4 gam.
Đáp án: B
Câu 90: 
Có 2 dung dịch Na2SO4 và Na2CO3 thuốc thử nào sau đây có thể nhận biết 2 dung dịch trên ? (Chương 3/bài 29/mức 2)
A. Dung dịch BaCl2.
B. Dung dịch HCl. 
C. Dung dịch NaOH. 
D. Dung dịch Pb(NO3)2.
Đáp án: B
Câu 91:
Cho dung dịch AgNO3 phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm Na2CO3 và NaCl. Các chất thu được sau phản ứng là (Chương 3/bài 29/mức 2)
A. AgCl, AgNO3, Na2CO3.
B. Ag2CO3, AgCl, AgNO3. 
C. Ag2CO3, AgNO3, Na2CO3.
D. AgCl, Ag2CO3, NaNO3.
Đáp án: D
Câu 92:
Có 3 lọ đựng 3 hóa chất: Cu(OH)2, BaCl2, KHCO3 để nhận biết 3 lọ trên cần dùng hóa chất nào ? (Chương 3/bài 29/mức 2)
A. NaCl.
B. NaOH.
C. H2SO4. 
D. CaCl2.
Đáp án: C
Câu 93:
Dãy gồm các muối đều phản ứng được với dung dịch NaOH là (Chương 3/bài 29/mức 2)
A. Na2CO3, NaHCO3, MgCO3, K2CO3.
B. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, Ba(HCO3)2.
C. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, BaCO3, Ba(HCO3)2.
D. CaCO3, BaCO3, Na2CO3, MgCO3.
Đáp án: B
Câu 94:
Nung hoàn toàn hỗn hợp 2 muối CaCO3 và MgCO3 thu được 76 gam hai oxit và 33,6 lít CO2 (đktc). Khối lượng hỗn hợp muối ban đầu là (Chương 3/bài 29/mức 3)
A. 142 gam. 
B. 124 gam. 
C. 141 gam.
D. 140 gam.
Đáp án: A
Câu 95:
Cho 19 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư, sinh ra 4,48 lít khí (đktc). Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu là (Chương 3/bài 29/mức 3)
A. 10,6 gam và 8,4 gam. 
B. 16 gam và 3 gam. 
C. 10,5 gam và 8,5 gam.
D. 16 gam và 4,8 gam.
Đáp án: A
Câu 96:
Cho 100 ml dung dịch BaCl2 1M tác dụng vừa đủ 100 ml dung dịch K2CO3. Nồng độ mol của chất tan trong dung dịch thu được sau phản ứng là (Chương 3/bài 29/mức 3)
A. 1M.
B. 2M.
C. 0,2M.
D. 0,1M.
Đáp án: A
Câu 97:
Cho 38,2 gam hỗn hợp Na2CO3 và K2CO3 vào dung dịch HCl dư. Dẫn lượng khí sinh ra qua nước vôi trong lấy dư thu được 30 gam kết tủa. Khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp là (Chương 3/bài 29/mức 3)
A. 10 gam và 28,2 gam.
B. 11 gam và 27,2 gam.
C. 10,6 gam và 27,6 gam.
D. 12 gam và 26,2 gam.
Đáp án: C
Bài 31: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN 
 CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC
Câu 98:
Nhóm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tính phi kim tăng dần là (Chương 3/bài 31/mức 1)
A. O, F, N, P.
B. F, O, N, P. 
C. O, N, P, F.
D. P, N, O, F.
Đáp án: D
Câu 99:
Trong 1 chu kỳ (trừ chu kì 1), đi từ trái sang phải tính chất của các nguyên tố biến đổi như sau (Chương 3/bài 31/mức 1)
A. tính kim loại và tính phi kim đều giảm dần.
B. tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần.
C. tính kim loại giảm đồng thời tính phi kim tăng dần.
D. tính kim loại tăng dần đồng thời tính phi kim giảm dần.
Đáp án: C
Câu 100: 
Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần ? (Chương 3/bài 31/mức 1)
A. K, Ba, Mg, Fe, Cu.
B. Ba, K, Fe, Cu, Mg.
C. Cu, Fe, Mg, Ba, K. 
D. Fe, Cu, Ba, Mg, K.
Đáp án: C
Câu 101:
Các nguyên tố sau O, K, Al, F, Mg, P. Hãy chỉ ra thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần (Chương 3/bài 31/mức 1)
A. Mg, Al, K, F, P, O.
B. Al, K, Mg, O, F, P.
C. K, Mg, Al, F, O, P. 
D. K, Mg, Al, P, O, F.
Đáp án: D
Câu 102:
Biết X có cấu tạo nguyên tử như sau: điện tích hạt nhân là 13+, có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là (Chương 3/bài 31/mức 1)
A. chu kỳ 3, nhóm II.
B. chu kỳ 3, nhóm III. 
C. chu kỳ 2, nhóm II. 
D. chu kỳ 2, nhóm III.
Đáp án: B
Câu 103:
Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron, lớp electron ngoài cùng có 7 electron. Vị trí và tính chất cơ bản của nguyên tố X là (Chương 3/bài 31/mức 2)
A. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là kim loại mạnh.
B. thuộc chu kỳ 7, nhóm III là kim loại yếu.
C. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là phi kim mạnh.
D. thuộc chu kỳ 3, nhóm VII là phi kim yếu.
Đáp án: C
Câu 104:
Trong chu kỳ 2, X là nguyên tố đứng đầu chu kỳ, còn Y là nguyên tố đứng cuối chu kỳ nhưng trước khí hiếm. Nguyên tố X và Y có tính chất sau (Chương 3/bài 31/mức 2)
A. X là kim loại mạnh, Y là phi kim yếu.
B. X là kim loại mạnh, Y là phi kim mạnh.
C. X là kim loại yếu, Y là phi kim mạnh.
D. X là kim loại yếu, Y là phi kim yếu.
Đáp án: B
Câu 105:
Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 11, chu kỳ 3, nhóm I trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Phát biểu nào sau đây đúng ? (Chương 3/bài 31/mức 2)
A. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron, kim loại mạnh.
B. Điện tích hạt nhân 11+, 1 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron, kim loại mạnh.
C. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron, kim loại yếu.
D. Điện tích hạt nhân 11+, 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 1 electron, kim loại yếu.
Đáp án: A
Câu 106:
Nguyên tố X ở chu kỳ 3 nhóm VI, nguyên tố Y ở chu kỳ 2 nhóm VII. So sánh tính chất của X và Y thấy (Chương 3/bài 31/mức 3)
A. tính phi kim của X mạnh hơn Y.
B. tính phi kim của Y mạnh hơn X.
C. X, Y có tính phi kim tương đương nhau.
D. X, Y có tính kim loại tương đương nhau.
Đáp án: B
Câu 107:
Một hợp chất khí của R với hiđro có công thức RH3. Trong đó R chiếm 91,1765% theo khối lượng. Nguyên tố R thuộc chu kỳ mấy, nhóm mấy ? (Chương 3/bài 31/mức 3)
A. Chu kỳ 2, nhóm III.
B. Chu kỳ 3, nhóm V. 
C. Chu kỳ 3, nhóm VI. 
D. Chu kỳ 2, nhóm II.
Đáp án: B
Câu 108:
Nguyên tố X có hiệu số nguyên tử là 9. Điều khẳng định nào sau đây không đúng ? (Chương 3/bài 31/mức 3)
A. Điện tích hạt nhân của nguyên tử là 9+, nguyên tử có 9 electron.
B. Nguyên tử X ở gần cuối chu kỳ 2, đầu nhóm VII.
C. X là 1 phi kim hoạt động mạnh.
D. X là 1 kim loại hoạt động yếu.
Đáp án: D
Câu 109:
Một oxit có tỉ khối hơi so với oxi là 2. Trong đó oxi chiếm 50% về khối lượng. Công thức của oxit đó là (Chương 3/bài 31/mức 2)
A. CO.
B. CO2.
C. SO2.
D. NO2.
Đáp án: C
Bài 30: SILIC – CÔNG NGHIỆP SILICAT
Câu 110:
Công nghiệp silicat là công nghiệp sản xuất (Chương 3/bài 30/mức 1)
A. đá vôi, đất sét, thủy tinh.
B. đồ gốm, thủy tinh, xi măng.
C. hiđrocacbon, thạch anh, thủy tinh.
D. thạch anh, đất sét, đồ gốm.
Đáp án: B
Câu 111:
Thành phần chính của xi măng là (Chương 3/bài 30/mức 1)
A. canxi silicat và natri silicat.
B. nhôm silicat và kali silicat.
C. nhôm silicat và canxi silicat.
D. canxi silicat và canxi aluminat.
Đáp án: D
Câu 112:
Những cặp chất nào sau đây có thể tác dụng được với nhau ? (Chương 3/bài 30/mức 1)
A. SiO2 và SO2.
B. SiO2 và H2O.
C. SiO2 và NaOH.
D. SiO2 và H2SO4.
Đáp án: C
Câu 113:
Các chất nào trong dãy tác dụng được với SiO2 ? (Chương 3/bài 30/mức 2)
A. CO2, H2O, H2SO4, NaOH.
B. CO2, H2SO4, CaO, NaOH.
C. H2SO4, NaOH, CaO, H2O.
D. NaOH, Na2CO3, K2O, CaO.
Đáp án: D
Câu 114:
Một loại thủy tinh chứa 18,43% K2O; 10,98% CaO; 70,59% SiO2 (theo khối lượng). Công thức của thủy tinh được biểu diễn dưới dạng các oxit là (Chương 3/bài 30/mức 3)
A. K2O.CaO.6SiO2.
B. K2O.2CaO.6SiO2.
C. 2K2O.2CaO.6SiO2.
D. K2O.6CaO.2SiO2.
Đáp án: A
Bài 32: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 3
Câu 115:
Chỉ ra cặp chất tác dụng được với dung dịch NaOH. (Chương 3/bài 32/mức 1)
A. CO, SO2
B. SO2, SO3
C. FeO, Fe2O3
D. NO, NO2
Đáp án: B
Câu 116:
Chất khí nào sau đây có thể gây chết người vì ngăn cản sự vận chuyển oxi trong máu ? (Chương 3/bài 32/mức 1)
A. CO
B. CO2
C. SO2
D. NO
Đáp án: A
Câu 117:
Phản ứng giữa Cl2 và dung dịch NaOH dùng để điều chế (Chương 3/bài 32/mức 1)
A. thuốc tím.
B. nước javen.
C. clorua vôi.
D. kali clorat.
Đáp án: B
Câu 118:
Trong thực tế, người ta có thể dùng cacbon để khử oxit kim loại nào trong số các oxit kim loại dưới đây để sản xuất kim loại ? (Chương 3/bài 32/mức 1)
A. Al2O3
B. Na2O
C. MgO
D. Fe3O4
Đáp án: D
Câu 119:
Khi dẫn khí clo vào dung dịch quì tím xảy ra hiện tượng (Chương 3/bài 32/mức 1)
A. dung dịch quì tím hóa đỏ.
B. dung dịch quì tím hóa xanh.
C. dung dịch quì tím không chuyển màu.
D. dung dịch quì tím hóa đỏ sau đó mất màu ngay.
Đáp án: D
Câu 120:
Trong các chất sau chất nào có thể tham gia phản ứng với clo ? (Chương 3/bài 32/mức 1)
A. Oxi.
B. Dung dịch NaOH.
C. CuO.
D. NaCl.
Đáp án: B
Câu 121:
Phương trình hóa học điều chế nước javen là (Chương 3/bài 32/mức 1)
A. Cl2 + NaOH NaCl + HClO
B. Cl2 + NaOH NaClO + HCl
C. Cl2 + H2O HCl + HClO
D. Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O
Đáp án: D
Câu 122:
Khí CO lẫn tạp chất CO2 có thể làm sạch CO bằng cách dẫn mẫu khí trên qua (Chương 3/bài 32/mức 2)
A. H2SO4 đặc.
B. NaOH đặc.
C. CaSO4.
D. CaCl2.
Đáp án: B
Câu 123:
Nhiệt phân 100 gam CaCO3 được 33 gam CO2. Hiệu suất của phản ứng là (Chương 3/bài 32/mức 2)
A. 75%.
B. 33%.
C. 67%.
D. 42%.
Đáp án: A
Câu 124:
Đốt cháy hoàn toàn 6 gam C thành CO2. Cho toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư. Khối lượng kết tủa tạo thành là (Chương 3/bài 32/mức 2)
A. 50 gam.
B. 25 gam.
C. 15 gam.
D. 40 gam.
Đáp án: A
Câu 125:
Cho 69,6 gam MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư thu được bao nhiêu lít khí Cl2 (đktc) ? (Chương 3/bài 32/mức 2)
A. 4,48 lít.
B. 6,72 lít.
C. 17,92 lít.
D. 13,44 lít.
Đáp án: C
Câu 126:
Thể tích của dung dịch NaOH 1M cần dùng để tác dụng hoàn toàn với 1,12 lít khí Cl2 (đktc) là (Chương 3/bài 32/mức 2)
A. 0,2 lít.
B. 0,3 lít.
C. 0,4 lít.
D. 0,1 lít.
Đáp án: D
Câu 127:
Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: 
Cacbon XY T	CaO + Y
X, Y, Z, T có thể lần lượt là (Chương 3/bài 32/mức 3)
A. CO, Cu(OH)2, HCl, CuCl2.
B. CO, CO2, NaOH, NaHCO3.
C. CO, CO2, Ca(OH)2, CaCO3.
D. CO, CO2, NaOH, CaCO3.
Đáp án: C
Câu 128:
Cho sơ đồ sau: A ® B ® C ® D (Axit)
Các chất A, B, C, D có thể lần lượt là (Chương 3/bài 32/mức 3)
A. C, CO2, CO, H2CO3.
B. S, SO2, SO3, H2SO3.
C. S, SO2, SO3, H2SO4.
D. N2, N2O, NO, HNO2.
Đáp án: C
Câu 129:
Nung 150 kg CaCO3 thu được 67,2 kg CaO. Hiệu suất phản ứng là (Chương 3/bài 32/mức 3)
A. 60%.
B. 40%.
C. 80%.
D. 50%.
Đáp án: C
Câu 130:
Để khử hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp CuO và PbO thì cần vừa đủ 0,84 gam khí CO. Khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là (Chương 3/bài 32/mức 3)
A. 1,6 gam CuO và 2 gam PbO.
B. 1,6 gam CuO và 2,23 gam PbO.
C. 2 gam CuO và 3 gam PbO.
D. 3 gam CuO và 2 gam PbO.
Đáp án: B
BÀI 34: KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ 
VÀ HÓA HỌC HỮU CƠ
Câu 131:
Dãy các hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ? ( chương 4 / bài 34 / mức 1)
A. CH4, C2H6, CO2.
B. C6H6, CH4, C2H5OH.
C. CH4, C2H2, CO.
D. C2H2, C2H6O, CaCO3.
Đáp án: B
Câu 132:
Dãy các chất nào sau đây đều là hiđrocacbon ? ( chương 4 / bài 34 / mức 1)
A. C2H6, C4H10, C2H4.
B. CH4, C2H2, C3H7Cl.
C. C2H4, CH4, C2H5Cl.
D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Đáp án: A
Câu 133: 
Dãy các chất nào sau đây đều là dẫn xuất của hiđrocacbon ? ( chương 4 / bài 34 / mức 1)
A. C2H6O, CH4, C2H2.
B. C2H4, C3H7Cl, CH4.
C. C2H6O, C3H7Cl, C2H5Cl.
D. C2H6O, C3H8, C2H2.
Đáp án: C
Câu 134: 
Trong các chất sau: CH4, CO2, C2H4, Na2CO3, C2H5ONa có (chương 4 / bài 34 / mức 2)
A. 1 hợp chất hữu cơ và 4 hợp chất vô cơ.
B. 2 hợp chất hữu cơ và

Tài liệu đính kèm:

  • doccau_hoi_hoa_9.doc