Bản đặc tả và đề thi giữa kì I môn Âm nhạc 8 - Trường PTDTBT THCS Phình Giàng

docx 5 trang Người đăng Trịnh Bảo Kiên Ngày đăng 15/09/2023 Lượt xem 348Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bản đặc tả và đề thi giữa kì I môn Âm nhạc 8 - Trường PTDTBT THCS Phình Giàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bản đặc tả và đề thi giữa kì I môn Âm nhạc 8 - Trường PTDTBT THCS Phình Giàng
PHÒNG GIÁO DỤC &ĐT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
TRƯỜNG PTDTBT THCS PHÌNH GIÀNG
BẢN ĐẶC TẢ ÂM NHẠC 8
TT
Mạch nội dung
Đơn vị kiến thức
Mức độ đánh giá
Hình thức đánh giá
Thường xuyên
Định kì
1
Hát
1.1 Mùa thu ngày khai trường.
1.2 Lí dĩa bánh bò
1.3
Nhận biết:
Nêu được tên bài hát, tên tác giả, nội dung hoặc giá trị nghệ thuật của bài hát.
x
Thông hiểu:
- Cảm nhận được sắc thái và tình cảm của bài hát; biết điều chỉnh giọng hát để tạo nên sự hài hoà; biểu lộ cảm xúc phù hợp với tính chất âm nhạc.
Biết nhận xét về việc trình diễn bài hát của bản thân hoặc người khác.
Nhận biết được câu, đoạn trong bài hát có hình thức rõ ràng.
x
x
Vận dụng:
Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái.
Hát rõ lời và thuộc lời; biết chủ động lấy hơi; duy trì được tốc độ ổn định.
Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động hoặc đánh nhịp.
x
x
Vận dụng cao:
Biết hát đơn ca, song ca; hát tốp ca, đồng ca với 2 hoặc 3 bè đơn giản.
Biết dàn dựng và biểu diễn bài hát ở trong và ngoài nhà trường.
x
2
Đọc nhạc
1.1 TĐN số 1.
1.2 TĐN số 2.
Nhận biết: 
- Đọc đúng tên nốt bài đọc nhạc.
x
x
Thông hiểu:
Cảm nhận được sự hoà quyện của âm thanh khi đọc nhạc có bè.
Giải thích được ý nghĩa của các kí hiệu trong bài đọc nhạc; phân biệt được sự giống nhau hoặc khác nhau của các nét nhạc.
x
Vận dụng
Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng và gam La thứ,đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc; thể hiện được tính chất âm nhạc.
x
Vận dụng cao:
 - Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
x
3
Lý thuyết âm nhạc
- Gam thứ giọng thứ
Thông hiểu:
- Nhậnbiếtđược tính chất, cấu tạo của gam thứ, giọng thứ.
- So sánh được sự khác nhau giữa gam thứ và giọng thứ.
x
Vận dụng:
- Cảm nhận được tính chất của gam thứ và giọng thứ.
- Thể hiện được công thức cấu tạo của gam thứ.
x
Vận dụng cao:
- Biết vận dụng kiến thức đã học khi hát, đọc nhạc, chơi nhạc cụ, tìm hiểu bản nhạc.
- Nhận biết được một số bản nhạc viết ở giọng thứ, giọng La thứ..
x
6
Thường thức âm nhạc
Tìm hiểu về nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ.
Tìm hiểu về nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo.
Thông hiểu
- Nêu được sơ lược về tác giả và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ.
- Nhận biết cảm nhận được tác phẩm.
x
Vận dụng
-Cảm nhận và hiểu rõ về tác phẩm.
-Biết vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động âm nhạc.
x
Tích hợp ANQP 
Nhận biết
- Qua tác phẩm hiểu được giá trị lịch sử về các cuộc kháng chiến giành quyền độc lập tự do cho đất nước.
x
Thông hiểu
- Hiểu được nỗi vất vả gian lao của cha ông ta qua các thời kì chiến tranh thông qua các tác phẩm.
x
Vận dụng
- Nghe nhạc vận động cơ thể theo nhịp điệu
x
ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRA CUỐI KÌ I – LỚP 8
MÔN: ÂM NHẠC
Em hãy chọn một trong ba nội dung sau để kiểm tra, đánh giá
Hát: Tự chọn và trình bày 1 bài hát trong chương trình học kỳ I theo hình thức đơn ca, tốp ca, song ca
Đọc nhạc: Đọc nhac: Tự chọn và trình bày 1 bài đọc nhạc trong chương trình kỳ I theo hình thức cá nhân, nhóm cặp hoặc cá nhân
BẢNG TIÊU CHÍ,HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KIỂM TRA TRA CUỐI KÌ I – LỚP 8
MÔN: ÂM NHẠC
TT
Mạch
 nội dung
Đơn vị kiến thức
Tiêu chí đánh giá
Hướng dẫn đánh giá
Đạt
Chưa đạt
1
Hát
HS tự chọn và trình bày một bài hát đã học (theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca)
1. Hát rõ lời và thuộc lời.
2. Hát đúng cao độ, trường độ.
3. Hát đúng sắc tháicủa bài hát.
4. Biết thể hiện bài hát với các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,
5. Biết hát kết hợp với gõ đệm (theo phách, theo nhịp,) hoặc vận động hoặc đánh nhịp.
6. Hát có biểu cảm
7. Biết hát có 2 bè đơn giản
HS đạt 3/7tiêu chí trong bảng Tiêu chí đánh giá.
HS đạt dưới 3 tiêu chí trong bảng Tiêu chí đánh giá.
2
Đọc nhạc
HS tự chọn và trình bày một bài đọc nhạc đã học (theo hình thức cá nhân, nhóm)
1. Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng.
2. Đọc đúng tên nốt nhạc, nhận biết và hiểu được các kí hiệu trong bài đọc nhạc.
3. Phân biệt được sự giống nhau hoặc khác nhau của các nétnhạc.
4. Thể hiện đúng cao độ và trường độ bài đọc nhạc
5. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm (theo phách, theo nhịp) hoặc đánh nhịp.
HS đạt 3/5tiêu chí trong bảng Tiêu chí đánh giá.
HS đạt dưới 3 tiêu chí trong bảng Tiêu chí đánh giá.

Tài liệu đính kèm:

  • docxban_dac_ta_va_de_thi_giua_ki_i_mon_am_nhac_8_truong_ptdtbt_t.docx