Bài tập ôn tập kiểm tra môn Hóa Học Lớp 8 học kỳ I

docx 2 trang Người đăng hapt7398 Ngày đăng 07/12/2020 Lượt xem 410Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập kiểm tra môn Hóa Học Lớp 8 học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài tập ôn tập kiểm tra môn Hóa Học Lớp 8 học kỳ I
Tiết 32 + 33 + 34 Ôn tập học kì I ( môn hóa 8 )
I . Ôn lại một số khái niệm cơ bản 
Nguyên tử , Phân tử
Nguyên tố hóa học , chất
Phản ứng hóa học
II . Bìa tập
Bài 1 : Lập công thức hóa học của hợp chât gồm :
A, Kali và nhóm So4
B, Nhôm và nhóm No3
C, Magie ( IV) với Oxi
Bài 2 : Tính hóa trị của N , Fe , S và P trong các công thức sau : NH3 ; Fe2 (So4) ; So3 : P2O5
Bài 3 : Lập Phương trình Hóa Học sau :
A, Na+O2 ---à Na2O
B, Fe + HCl à FeCl2 + H2
C, Al (OH3) + Al2O3 + H2O
D, Ba ( OH )2 + HCl à BaCl2 + H2O
Bài 4 : Lập Công thức Hóa Học Khi Biết Hóa Trị
A, C (IV) và L (II) à Cl2
B , N ( IV) và O ( II) à No2
C, N ( III) và O (II) à N2O3
Bài 5 : cho 5,6g sắt tác dụng với axit clohidric (HCL) Phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau :
 Fe+HCL à FeCl2 + H2
A, lập phương trình hóa học
B , Tính thể tích khí hidro (H2) thì được ở Điều Kiện Tiêu Chuẩn ?

Tài liệu đính kèm:

  • docxDe_kiem_tra_hoa_hoc_ki_2.docx