Kỳ thi học kì 1 - Môn tin học lớp 9 năm học 2014 - 2015

docx 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 95Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kỳ thi học kì 1 - Môn tin học lớp 9 năm học 2014 - 2015", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kỳ thi học kì 1 - Môn tin học lớp 9 năm học 2014 - 2015
Điểm
Họ và tên: 
Lớp:  STT
KỲ THI HỌC KÌ I - MƠN TIN HỌC LỚP 9
NĂM HỌC 2014-2015
ĐỀ: 
I. Trắc nghiệm (4 điểm) 
Khoanh trịn đáp án đúng nhất 
Câu 1: Siêu văn bản là gì? (0.5 điểm)
A. Là các trang web.
B. Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.
C. Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, siêu liên kết.
D. Hypertext
Câu 2: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để cĩ thể sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào? (0.5 điểm)
A. Mạng cĩ dây	B. Mạng LAN	C. Mạng WAN	D. Mạng khơng dây
Câu 3: Cú pháp địa chỉ thư điện tử (E - Mail) tổng quát là: (0.5 điểm)
A.	@	B. @
C.	@	D. 
Câu 4: Website là gì? (0.5 điểm)
A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập.
B. Gồm nhiều trang web.
C. 
D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung. 
Câu 5: Internet là gì? (0.5 điểm)
A. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mơ tồn thế giới.
B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mơ tồn thế giới.
C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính
D. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mơ tồn thế giới.
Câu 6: Đâu là phần mềm trình chiếu trong các phần mềm sau: (0.5 điểm)
A. Microsoft PowerPoint.	B. Microsoft Excel.
C. Microsof Access.	D. Microsoft Word.
Câu 7: Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là:
A. Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử, trình chiếu các trang của bài trình chiếu
B. Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử, tạo các hiệu ứng chuyển động và trình chiếu các trang của bài trình chiếu
C. Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử, tạo các hiệu ứng chuyển động, tạo các album ảnh; ca nhạc và trình chiếu các trang của bài trình chiếu
D. Tạo các bài trình chiếu dưới dạng điện tử, tạo các hiệu ứng chuyển động, tạo các album ảnh; ca nhạc, in ấn - quảng cáo và trình chiếu các trang của bài trình chiếu 
Câu 8: Trang web được tạo bằng phần mềm Kompozer cĩ phần mở rộng là gì? (0.5 điểm)
A. .doc	B. .html	C. exe	D. .thml
II. Tự luận: (6 điểm) 
Câu1: Hãy điền vào chỗ trống () dưới đây để được các phát biểu đúng. (1,0 điểm)
a) Tin học và máy tính gĩp phần thúc đẩy sự ..................... mạnh mẽ của các lĩnh vực khoa học.
b) Tin học đã gĩp phần thay đổi .................. của con người.
c) Khơng nên ......................................... các trang web khơng rõ nguồn gốc.
d) Cần thường xuyên ......... các bản sửa lỗi cho các phần mềm chạy trên máy tính.
Câu 2: Virus máy tính là gì? Em hãy trình bày các biện pháp để phịng tránh virus máy tính mà em đã biết. (2,0 điểm)
Câu 3: Để truy cập các trang web, em cần sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập vào một trang web cụ thể? Nêu một số website mà em biết. (2,0 điểm).
Câu 4: Con người trong xã hội tin học hĩa cần thiết phải làm gì? (1,0 điểm)
ĐÁP ÁN
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh trịn vào chữ cái đầu câu. (4điểm)
	Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
C
C
A
D
D
A
A
B
 3. Hãy điền vào chỗ trống () dưới đây để được các phát biểu đúng. (1điểm)
	Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm
phát triển
phong cách sống
truy cập
cập nhật
B. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
Câu 1
Virus máy tính là chương trình hay đoạn chương trình cĩ khả năng tự nhân bản hay sao chép chính nĩ từ đối tương bị lây nhiễm này sang đối tượng khác mỗi khi đối tương bị lây nhiễm (vật mang virus) được kích hoạt
1.0 điểm
Để phịng tránh virus, bảo vệ dữ liệu, nguyên tắc chung cơ bản nhất là: 
"Luơn cảnh giác và ngăn chặn virus trên chính những đường lây lan của chúng" 
1. Hạn chế việc sao chép khơng cần thiết và khơng nên chạy các chương trình tải từ Internet hoặc sao chép từ máy khác khi chưa đủ tin cậy. 
2. Khơng mở những tập tin gửi kèm trong thư điện tử nếu cĩ nghi ngờ về nguồn gốc hay nội dung thư. 
3. Khơng truy cập các trang web khơng rõ nguồn gốc.
4. Thường xuyên cập nhật các bản sửa lỗi cho các phần mềm chạy trên máy tính của mình, kể cả hệ điều hành. 
5. Định kì sao lưu dữ liệu để cĩ thể khơi phục khi bị virus phá hoại. 
6. Định kì quét và diệt virus bằng các phần mềm diệt virus. 
0.5 điểm
0.5 điểm
Câu 2
Để truy cập vào một trang web em sử dụng phần mềm là trình duyệt web.
0.5 điểm
Các bước để truy cập vào một trang web cụ thể em phải biết địa chỉ của trang web đĩ để nhập vào ơ địa chỉ trên cửa sổ của trình duyệt
Bước 1: Nhập địa chỉ của trang web vào ơ địa chỉ
Bước 2: Nhấn Enter
1.0 điểm
Kể tên một số website mà em biết:
Vietnamnet.vn: Báo điện tử 
Vi.wikipedia.org: Trang bách khoa tồn thư
Ioe.goonline.vn: Thi olympic tiếng Anh
(Cĩ thể một số địa chỉ của các trang web khác)
0.5 điểm
Câu 3
 Con người trong xã hội tin học hĩa cần phải
- Mỗi cá nhân khi tham gia vào internet cần:
+ Cĩ ý thức bảo vệ thơng tin và các nguồn tài nguyên thơng tin, tài sản chung của mọi người, của tồn xã hội.
+ Cĩ trách nhiệm với thơng tin đưa lên mạng internet.
+ Xây dựng phong cách sống khoa học, cĩ tổ chức đạo đức và văn hĩa trong ứng xử trên mơi trường internet, cĩ ý thức tuân thủ pháp luật.
1.0 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docxTinhoc9.docx