Kiểm tra một tiết đại số lớp 9

doc 6 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 15/08/2017 Lượt xem 82Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra một tiết đại số lớp 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra một tiết đại số lớp 9
Tuần 22 
Tiết 44 
Ngày dạy : 
Kiểm tra 45 phút
Chương III: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
Mục tiêu : 
1). Kiến thức : 
- Hiểu khái niệm nghiệm và tập nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn cùng với minh họa hình học của chúng.
- Nắm được các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương pháp thế và phương pháp cộng đại số
 2). Kỹ năng : 
	- Giải phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
	- Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
3). Thái độ : Làm bài nghiêm túc 
Ma trận:
Cấp độ
Tên 
chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Thực tế
1.Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. 
Giải đươc hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số 
Số câu 
Số điểm - Tỉ lệ %
2 
4,0- 40%
2
 4điểm - 40 %
2.Xác định sô nghiệm của hệ phương trình
Vận dụng các phương pháp giải hệ phương trình tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất hoặc vô nghiệm hoặc vô số nghiệm. 
Số câu 
Số điểm - Tỉ lệ %
1
2,0 -20%
1
2điểm 20%
3. Ứng dụng hệ phương trình để giải toán
Xác định hệ số a, b của đường thẳng hoặc xác định m, n để đa thức thỏa mãn điều kiện cho trước
Số câu 
Số điểm - Tỉ lệ %
1
2,0-20%
1
2điểm 20%
4. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Số câu 
Số điểm - Tỉ lệ %
1
2,0-20%
1
2điểm 20%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	2
4,0 - 40%
3
6,0 -60 %
5-
10 -100%
Trường THCS Vĩnh Khánh
Họ và tên học sinh: ...
Lớp: ..
KIỂM TRA MỘT TIẾT 
ĐẠI SỐ LỚP 9
Ngày.tháng.năm 2016
ĐIỂM
Lời phê 
Đề 1
Câu 1:( 4,0 điểm) Giải hệ phương trình sau:
Câu 2 (2 điểm): Tìm m để hệ phương trình sau vô nghiệm: 
Câu 3: (2điểm) :Xác định a, b để đồ thị hàm số y=ax+b đi qua hai điểm và .
Câu 4: (2 điểm) : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 140m. Ba lần chiều rộng lớn hơn chiều dài là 10m. Tính diện tích mảnh vườn đó.	
Hết
Trường THCS Vĩnh Khánh
Họ và tên học sinh: ...
Lớp: ..
KIỂM TRA MỘT TIẾT 
ĐẠI SỐ LỚP 9
Ngày.tháng.năm 2016
ĐIỂM
Lời phê 
Đề 2
Câu 1:( 4,0 điểm) Giải hệ phương trình sau:
Câu 2 (2 điểm): Tìm m để hệ phương trình sau có vô số nghiệm: 
Câu 3: (2điểm) :Xác định a, b để đường thẳng ax – 8y= b đi qua hai điểm và .
Câu 4: (2 điểm) : Một sân trường hình chữ nhật có chu vi 340m. Ba lần chiều dài hơn bốn lần chiều rộng là 20m. Tính diện tích sân trường đó.	
Hết
Trường THCS Vĩnh Khánh
Họ và tên học sinh: ...
Lớp: ..
KIỂM TRA MỘT TIẾT 
ĐẠI SỐ LỚP 9
Ngày.tháng.năm 2016
ĐIỂM
Lời phê 
Đề 3
Câu 1:( 4,0 điểm) Giải hệ phương trình sau:
Câu 2 (2 điểm): Tìm m để hệ phương trình sau có nghiệm duy nhất: 
Câu 3: (2điểm) :Xác định a, b để đường thẳng ax + by= 5 đi qua hai điểm và .
Câu 4: (2 điểm) : Một miếng ruộng hình chữ nhật có chu vi 950m. Hai lần chiều dài bé hơn năm lần chiều rộng là 58m. Tính diện tích miếng ruộng đó.	
Hết
ĐÁP ÁN
Câu
Đáp án
Điểm
1
Vậy cặp số (4; 6) là nghiệm của hệ phương trình.(mỗi bước 0.5)
2.0
Vậy cặp số (3; -3) là nghiệm của hệ phương trình.(mỗi bước 0.5)
2.0
2
Ta có: 
 Hệ phương trình đã cho vô nghiệm khi và chỉ khi: 
1.0
1.0
3
Vì đồ thị hàm số y=ax+b đi qua hai điểm và nên ta có hệ phương trình: 
Vậy khi a=1 và b=-1 thì đồ thị hàm số y=ax+b đi qua hai điểm và 
1.0
1.0
4
Gọi x(m), y(m) lần lượt là chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật. (0<x, y<70)
+ Vì mảnh vườn có chu vi là 140m nên ta có: 2(x+y)=140 => x+y=70 (1)
+Vì ba lần chiều rộng lớn hơn chiều dài là 10m nên có: 3y-x=10=>-x+3y=10 (2)
+ Từ (1) và (2) ta có hpt: (TĐK)
Vậy diện tích mảnh vườn là: 20.50 = 1000 
0.25
0.5
0.5
0.25
0.5
Tổng
10.0
(Học sinh làm cách khác đúng vẫn được điểm)
Duyệt của Tổ Trưởng
Người soạn
TRƯƠNG HOÀI TRINH

Tài liệu đính kèm:

  • docKTDSCIII.doc