Kiểm tra học kỳ I môn : Âm nhạc 6

doc 12 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 248Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I môn : Âm nhạc 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kỳ I môn : Âm nhạc 6
Trường THCS Chánh Hưng
Lớp : . . . . . . . MS: . . . . . . .
Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Thứ . . . . . . , ngày. . . . . tháng ..... năm 2014
	KIỂM TRA HỌC KỲ I 
	MÔN : ÂM NHẠC 6
Điểm	Lời phê của giáo viên
I.THỰC HÀNH: (6 điểm)
1. Hát: Hát thuộc lòng 1 trong 4 bài sau:
Tiếng chuông và ngọn cờ 
Hành khúc tới trường
Vui bước trên đường xa 
Đi cấy
2. Tập đọc nhạc: đọc 1 trong 5 bài TĐN sau: 
TĐN 1
TĐN 2
TĐN 3
TĐN 4
TĐN 5
II.LÝ THUYẾT: (4 điểm)
Khoanh tròn câu đúng nhất:
Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sinh ngày tháng năm nào?
12.08.1921 B. 12.09.1921
C . 09.12.1922 D. 12.09.1922
 2. Ca khúc nào do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác?
A. Tiến về Sài Gòn B. Đi cấy
C. Hành khúc tới trường D. Tất cả đều đúng
3. Bài hát “ Lên đàng “ ra đời vào năm nào?
A. 1954 B. 1964
C. 1945 D. Tất cả đều sai
4. Bài hát nào thuộc thể loại dân ca?
A. Tiếng chuông và ngọn cờ B. Múa vui
C. Lý chim Quyên D. Tất cả đều đúng
5. Đàn tranh còn gọi là đàn gì?
A. Đàn bầu B. Đàn cò
C. Đàn thập lục D. Tất cả đều sai
6. Đàn nguyệt có mấy dây?
A. 1 dây B. 2 dây
C. 3 dây D. Tất cả đều sai
7. Điền vào chỗ trống:
Đàn bầu chỉ có .. dây. Dùng gảy. Có âm sắc đặc biệt
---Hết---
Đáp án:
I.
II.
B	2. A	3. D	4.C
C	6. B 	7. một , que
Trường THCS Chánh Hưng
Lớp : . . . . . . . MS: . . . . . . .
Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Thứ . . . . . . , ngày. . . . . tháng ..... năm 2014
	 KIỂM TRA HỌC KỲ I 
	MÔN : ÂM NHẠC 7 (A)
Điểm	Lời phê của giáo viên
Thực hành: (6 điểm): Học sinh bốc thăm và thực hành theo nhóm
v Mái trường mến yêu 	.v Lý cây đa 	
v Chúng em cần hòa bình 	v Khúc hát chim sơn ca 	v Tập đọc nhạc 1, 2, 4 và 5
Lý thuyết: chọn câu đúng nhất rồi đánh dấu þ vào ô trống(0.5đ/ câu)
Nhịp C là:
¨ – nhịp có 4 phách trong một nhịp, phách 1 và 3 là phách mạnh, phách 2 và 4 là phách nhẹ.
¨– nhịp có 4 nhịp trong một phách, phách 1 và 3 là phách mạnh, phách 2 và 4 là phách nhẹ.
¨ – nhịp có 4 phách trong một nhịp, phách 1 và 3 là phách mạnh, phách 2 và 4 là phách nhẹ. Mỗi phách bằng một nốt đen.
Năm sinh và năm mất của nhạc sĩ Đỗ Nhuận là:
¨ – 1920 – 1990	 ¨– 1921 – 1991	¨– 1922 – 1991	¨ – 1923 – 1992
Tác phẩm nào sau đây là vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc VN hiện đại:
¨- Quê hương	¨ – Hồ thiên nga	¨– Cô Nhíp	¨– Cô Sao
Dấu thăng là dấu:
 ¨ có tác dụng làm cho nốt nhạc hạ thấp ½ c	 ¨có tác dụng làm cho nốt nhạc nâng cao 1 c
 ¨có tác dụng làm cho nốt nhạc nâng cao ½ c	 ¨có tác dụng làm cho nốt nhạc hạ thấp 1 c.
Dấu hóa được đặt ở đầu khuông nhạc gọi là:
 ¨– dấu thăng	¨ – dấu giáng	¨ – dấu bình	 ¨– dấu hóa suốt (hóa biểu)
Các ký hiệu âm nhạc được khoanh tròn trong câu nhạc này là gì?(1.5điểm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trường THCS Chánh Hưng
Lớp : . . . . . . . MS: . . . . . . .
Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Thứ . . . . . . , ngày. . . . . tháng ..... năm 2014
	KIỂM TRA HỌC KỲ I 
	MÔN : ÂM NHẠC 7 (B)
Điểm	Lời phê của giáo viên
Thực hành: (6 điểm): Học sinh bốc thăm và thực hành theo nhóm
v Mái trường mến yêu 	.v Lý cây đa 	
v Chúng em cần hòa bình 	v Khúc hát chim sơn ca 	v Tập đọc nhạc 1, 2, 4 và 5
Lý thuyết: chọn câu đúng nhất rồi đánh dấu þ vào ô trống (0.5đ/ câu)
Nhịp lấy đà là:
¨– Nhịp có 2 phách trong một nhịp	¨ – có 3 phách ở nhịp đầu
¨– là một nhịp thiếu (phách yếu) ở nhịp đầu tiên	¨– Tất cả đều sai.
Tác phẩm nào sau đây là vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc VN hiện đại:
¨- Quê hương	¨ – Hồ thiên nga	¨– Cô Nhíp	¨– Cô Sao
Bài hát “Hành quân xa” được ra đời vào năm
¨- 1954	¨– 1955	¨– 1956	¨– 1957
Dấu giáng là dấu:
¨có tác dụng làm cho nốt nhạc hạ thấp ½ c	¨có tác dụng làm cho nốt nhạc nâng cao 1 c
¨có tác dụng làm cho nốt nhạc nâng cao ½ c	¨ có tác dụng làm cho nốt nhạc hạ thấp 1 c.
Nhạc sĩ nào là nhạc sĩ thiên tài người Đức:
¨ – Mozart	¨ – Beethoven	¨– Chopin	¨ – Tchaiskovsky
Các ký hiệu âm nhạc được khoanh tròn trong câu nhạc này là gì?(1.5điểm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I
Lớp 7 
	I . PHẦN THỰC HÀNH :(6 điểm)
1. Hát:
Hát đúng, thuộc, rõ lời	- đạt 4 điểm
Nói được tên tác giả	- đạt 1 điểm
Minh họa tốt	- đạt 1 điểm
Hát chưa thuộc (tùy theo mức độ)	- trừ từ 0,5 đến 2 điểm.
Không minh họa	- trừ 1 điểm
2. TĐN:
Đọc đúng nốt và cao độ	- đạt 1 điểm/ câu
Hát đúng lời ca, rõ lời	- đạt 0.5 điểm/ câu
Đọc không rõ, chưa thuộc	- trừ 0.5 điểm/ câu
 II. LÝ THUYẾT: (4 điểm)
ĐỀ A:
Nhịp C là:
Nhịp có 4 phách trong một nhịp, phách 1 và 3 là phách mạnh, phách 2 và 4 là phách nhẹ. Mỗi phách bằng một nốt đen.
Năm sinh và năm mất của nhạc sĩ Đỗ Nhuận là: 1921 – 1991	
Tác phẩm nào sau đây là vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc VN hiện đại:
	Cô Sao
Dấu thăng là dấu:	có tác dụng làm cho nốt nhạc nâng cao ½ c	
Dấu hóa được đặt ở đầu khuông nhạc gọi là: dấu hóa suốt (hóa biểu)
Hóa biểu - Nhịp lấy đà – Dấu hóa bất thường
ĐỀ B:
Nhịp lấy đà là:	 một nhịp thiếu (phách yếu) ở nhịp đầu tiên
Tác phẩm nào sau đây là vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc VN hiện đại:
	Cô Sao
Bài hát “Hành quân xa” được ra đời vào năm: 	1954	
Dấu giáng là dấu: có tác dụng làm cho nốt nhạc hạ thấp ½ c	
Nhạc sĩ nào là nhạc sĩ thiên tài người Đức: Beethoven	
Hóa biểu - Nhịp lấy đà – Dấu hóa bất thường
Trường THCS Chánh Hưng
Lớp : . . . . . . . MS: . . . . . . .
Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	Thứ . . . . . . , ngày. . . . . tháng 12 năm 2014 
	KIỂM TRA HỌC KỲ I
	MÔN : ÂM NHẠC 8 A
	Thời gian : 45 phút
 ĐIỂM
	I . PHẦN THỰC HÀNH : học sinh thực hiện một trong các phần sau đây: (6 điểm)
Hát và cho biết tên tác giả của một trong 2 bài hát sau:
- Mùa thu ngày khai trường	- Tuổi hồng
- Lý dĩa bánh bò	- Hò ba lý
Đọc nhạc và hát lời ca một trong 2 bài TĐN sau:
- TĐN 1	- TĐN 2	- TĐN3	- TĐN 4.
II . PHẦN LÝ THUYẾT : (4 điểm)
Khoanh tròn những câu đúng nhất: (2 điểm)
Ngày tháng năm sinh của Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là: 
A. 11/ 11/ 1922	B. 11/ 11/ 1923
C. 11/ 11/ 1924	D. 11/ 11/ 1925
Bút danh của nhạc sĩ Hoàng Vân là :
A. Y - Đam	B. Y - Na
C. Y - Moan	.	D. Tất cả đều sai.
Bài hát nào sau đây là sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn :
A. Lời ru trên nương	B. Tình ca Tây Nguyên
C. Bóng cây Kơ - nia	D. Tất cả đều đúng
Các loại nhạc cụ nào sau đây thuộc bộ gõ:
A. Đàn bầu, đàn T’rưng, đàn đá.	B. Chiêng, trống đồng, đàn đá.
C. Cồng, đàn T’rưng, mõ.	D. cả B và C đều đúng
Thế nào là giọng song song? Cho ví dụ. (1 điểm)
Điền thêm và cho biết tên của 2 dấu thăng theo đúng thứ tự của hóa biểu (1 điểm)
Tên 2 dấu thăng điền thêm là : 	
Trường THCS Chánh Hưng
Lớp : . . . . . . . MS: . . . . . . .
Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	 Thứ . . . . . . , ngày. . . . . tháng 12 năm 2014
	KIỂM TRA HỌC KỲ I
	MÔN : ÂM NHẠC 8 (B)
	Thời gian : 45 phút
 ĐIỂM
	I . PHẦN THỰC HÀNH : học sinh thực hiện một trong các phần sau đây: (6 điểm)
Hát và cho biết tên tác giả của một trong 2 bài hát sau:
- Mùa thu ngày khai trường	- Tuổi hồng
- Lý dĩa bánh bò	- Hò ba lý
Đọc nhạc và hát lời ca một trong 2 bài TĐN sau:
- TĐN 1	- TĐN 2	- TĐN3	- TĐN 4.
II . PHẦN LÝ THUYẾT : (4 điểm)
Khoanh tròn những câu đúng nhất: (2 điểm)
Bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ” của Nhạc sĩ Trần Hoàn được sáng tác vào năm: 
A. 1979	B. 1980
C. 1981	D. 1982
Bút danh của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là :
A. Huy Quang	B. Quang Huy
C. Huy Hoàng	.	D. Tất cả đều sai.
Bài hát nào sau đây là sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân :
A. Lời ru trên nương	B. Bóng cây Kơ - nia	
C. Tình ca Tây Nguyên	D. Tất cả đều đúng
Các loại nhạc cụ nào sau đây thuộc bộ gõ:
A. Chiêng, trống đồng, đàn đá.	B. Đàn bầu, đàn T’rưng, đàn đá 
C. Cồng, đàn T’rưng, mõ.	D. cả A và C đều đúng
Thế nào là giọng cùng tên? Cho ví dụ. (1 điểm)
Điền thêm và cho biết tên của 2 dấu giáng theo đúng thứ tự của hóa biểu (1 điểm)
Tên 2 dấu giáng điền thêm là : 	
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN : ÂM NHẠC 8 (A) và (B)
Thời gian : 45 phút
	I . PHẦN THỰC HÀNH : học sinh thực hiện một trong các câu sau đây: (6 điểm)
	PHẦN HÁT:
Hát đúng, thuộc, rõ lời	- đạt 3 điểm
Nói được tên tác giả	- đạt 1 điểm
Hát chưa thuộc (tùy theo mức độ)	- trừ từ 0,5 đến 2 điểm.
PHẦN TĐN :
Đọc nhạc đúng cao độ, trường độ	- đạt 2 điểm.
Hát thuộc lời ca	- đạt 1 điểm
Giọng đọc to, rõ	- đạt 1 điểm
Đọc vấp, giọng nhỏ	- trừ 0,5 điểm.
II . PHẦN LÝ THUYẾT : (6 điểm)
 ĐỀ A
Khoanh tròn những câu đúng nhất: (2 điểm)
Ngày tháng năm sinh của Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là: 
C. 11/ 11/ 1924	
Bút danh của nhạc sĩ Hoàng Vân là :	
B. Y - Na
Bài hát nào sau đây là sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn :
A. Lời ru trên nương	
Các loại nhạc cụ nào sau đây thuộc bộ gõ:
D. cả B và C đều đúng
Thế nào là giọng song song? Cho ví dụ. (1 điểm)
Đạt 0,5 điểm cho mỗi phần.
 Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng chung một hóa biểu. 	
Ví dụ : giọng C.dur // Am hoặc G.dur // Em; F. dur // Dm . . .
Điền thêm và cho biết tên 2 dấu thăng theo đúng thứ tự của hóa biểu (1 điểm)
Đạt 0,5 điểm cho mỗi phần.
Tên 2 dấu thăng : Đô thăng và Sol thăng
ĐỀ B:
II . PHẦN LÝ THUYẾT : (4 điểm)
Khoanh tròn những câu đúng nhất: (2 điểm)
Bài hát “Một mùa xuân nho nhỏ” của Nhạc sĩ Trần Hoàn được sáng tác vào năm: 
	B. 1980
Bút danh của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là :
A. Huy Quang	
Bài hát nào sau đây là sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân :
	C. Tình ca Tây Nguyên	
Các loại nhạc cụ nào sau đây thuộc bộ gõ:
	D. cả A và C đều đúng
Thế nào là giọng cùng tên? Cho ví dụ. (1 điểm)
Đạt 0,5 điểm cho mỗi phần.
 Giọng cùng tên là một giọng trưởng và một giọng thứ có cùng âm chủ nhưng khác hóa biểu. 	
Ví dụ : giọng C.dur // Cm hoặc A.dur // Am . . .
Điền thêm và cho biết tên 2 dấu giáng theo đúng thứ tự của hóa biểu (1 điểm)
Đạt 0,5 điểm cho mỗi phần.
Tên 2 dấu giáng : Mi giáng và La giáng
Trường THCS Chánh Hưng
Lớp : . . . . . . . MS: . . . . . . .
Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Thứ . . . . . . , ngày. . . . . tháng ..... năm 2014
	 KIỂM TRA HỌC KỲ I 
	MÔN : ÂM NHẠC 9 (A)
Điểm	Lời phê của giáo viên
Thực hành: (6 điểm): Học sinh bốc thăm và thực hành theo nhóm
Bóng dáng một ngôi trường 	v Nụ cười 	 
Nối vòng tay lớn 	v Lý kéo chài 	v Tập đọc nhạc 1, 2, 3, và 4
 Lý thuyết :chọn câu đúng nhất rồi đánh dấu þ vào ô trống (0.5đ/ câu)
Ca khúc mang âm hưởng dân ca Trung bộ là: 
¨ Những cô gái quan họ	¨ Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long.
¨ Sông Đắc – krông mùa xuân về.	¨ Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh.
Bài hát nào sau đây là của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý:
¨ Câu hò bên bờ Hiền Lương	¨ Đêm đông 
¨ Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa	¨ Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh.
Một bài hát có hóa biểu là một dấu giáng, kết thúc ở nốt Rê, vậy bài hát đó ở giọng gì? 
¨ Mi thứ	¨ Rê thứ 	¨ Sol trưởng	¨ Fa trưởng.
Khi dịch giọng trên bản nhạc sẽ có sự thay đổi về:
¨ Hóa biểu và tên nốt nhạc	¨ nhịp và tính chất trưởng, thứ	¨ cả 2 đều đúng.
 Từ thiếu và nốt thiếu của bài TĐN 4 “Cánh én tuổi thơ” là:. (1đ/ câu)
¨ cùng nhạc	¨ đầy trời	¨ đầy nhạc 	¨ của nhạc
Trường THCS Chánh Hưng
Lớp : . . . . . . . MS: . . . . . . .
Tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Thứ . . . . . . , ngày. . . . . tháng ..... năm 2014
	 KIỂM TRA HỌC KỲ I 
	MÔN : ÂM NHẠC 9 (B)
Điểm	Lời phê của giáo viên
Thực hành: (6 điểm): Học sinh bốc thăm và thực hành theo nhóm
v Bóng dáng một ngôi trường 	v Nụ cười 	 
v Nối vòng tay lớn 	v Lý kéo chài 	v Tập đọc nhạc 1, 2, 3, và 4
 Lý thuyết :chọn câu đúng nhất rồi đánh dấu þ vào ô trống (0.5đ/ câu)
Ca khúc mang âm hưởng dân ca miền núi phía Bắc là: 
¨ Ơi Ma – đrak	¨ Ngọn lửa cao nguyên
¨ Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi	¨ Hò thả trâu	 
Bài hát nào sau đây là không phải của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý:
¨ Dáng đứng Bến Tre	¨ Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh.
¨ Dư âm	¨ Mùa xuân cô nuôi dạy trẻ	
Một bài hát có hóa biểu là một dấu giáng, kết thúc ở nốt Fa, vậy bài hát đó ở giọng gì? 
¨ Mi thứ	¨ Rê thứ 	¨ Sol trưởng	¨ Fa trưởng.
Khi dịch giọng sẽ không thay đổi về:
¨ Hóa biểu và tên nốt nhạc	¨ nhịp và tính chất trưởng, thứ	¨ cả 2 đều đúng.
Khoanh tròn từ thiếu và nốt thiếu của bài TĐN 3 “Lá xanh” : (1đ/ câu)
¨ đầu xuân	¨ mùa thu	¨ ngày xuân	¨ mùa xuân

Tài liệu đính kèm:

  • docChanh Hung.doc