Kiểm tra học kì I năm học 2015 – 2016 môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

docx 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 17/08/2017 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I năm học 2015 – 2016 môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I năm học 2015 – 2016 môn : Tin học 6 thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN : TIN HỌC 6
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
Trường THCS Tân Lập
Họ và tên HS: 
Lớp: SBD:..
Điểm
Lời phê
Chữ kí GT1:
Chữ kí GT2:
Chữ kí GK1:
Chữ kí GK2:
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau: 
Câu 1: Các dạng thông tin cơ bản là:
 A. Âm Thanh, phim và hình ảnh.	B. Văn bản, nhạc và âm thanh.	
 C. Hình ảnh, biểu đồ và văn bản.	D. Văn bản, âm thanh và hình ảnh.
Câu 2: Các khối chức năng chính trong cấu trúc chung của máy tính điện tử có:
 A. Bộ nhớ; Bàn phím; Màn hình.	 B. Bộ xử lí trung tâm; Thiết bị vào/ra; Bộ nhớ.
 C. Bộ xử lí trung tâm; Bộ nhớ; Bàn phím. D. Bộ xử lí trung tâm; Bàn phím; Màn hình.
Câu 3 : Nháy đúp chuột là thao tác:
Nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay. B. Nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay.
	C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột.
D. Nhấn và giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác.
Câu 4: Bộ phận nào sau đây có thể được coi là bộ não của máy tính?
 A. CPU.	 B. RAM.
 C. ROM. 	 D. Phím và chuột. 
Câu 5: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào là tệp tin?
 A. Baivan.doc	 	B. Toanhoc	 
	C.Thuvien*pas 	 	D. Baihat_doc. 
Câu 6: Các thiết bị lưu trữ thong tin là:
 A. Đĩa mềm, USB.	B. Đĩa cứng.	
 C. Đĩa CD, DVD.	D. Tất cả A, B, C đều đúng.
II/ TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 1: Đường dẫn là gì? Cho ví dụ? (1.5 điểm)
Câu 2: Trình bày thao tác tạo thư mục mới? (2 điểm)
D: \
Câu 3: Trên ổ đĩa D:\ có cấu trúc thư mục và tệp tin như sau: (3,5 điểm)
TINHOC
NGUVAN
TOAN
HOCTAP
TROCHOI
 Baitap1.doc
 Baitap2.doc
Bangdiemcuaem.exe
	Biendep.doc
a) Viết đường dẫn đến tệp tin Biendep.doc 
b) Viết đường dẫn đến thư mục TROCHOI 
c) Kể tên các thư mục con của thư mục TINHOC
d) Thư mục nào là thư mục rỗng? 
----------Hết-----------
Trường THCS Tân Lập
HƯỚNG DẪN CHẤM
KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016 
MÔN :TIN HỌC – LỚP 6
Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian phát đề)
I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
(Khoanh tròn vào đáp án đúng)
 	(Mỗi đáp án đúng đạt 0.5 điểm )
Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
Đáp án
D
B
C
A
A
D
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 
Nội dung
Biểu điểm
1
(1,5 điểm)
 - Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường đến thư mục hoặc tệp tương ứng.
Ví dụ: D:\Tinhoc\Khoi6\BTH1.doc
1 điểm
0,5 điểm
2
(2 điểm)
- Mở cửa sổ thư mục chứa thư mục cần tạo.
- Nháy nút phải chuột tại vùng trống trong cửa sổ thư mục, chọn New, sau đó chọn Folder.
- Trên màn hình xuất hiện biểu tượng thư mục tạm thời với tên New Folder. 
- Gõ tên thư mục cần tạo, nhấn Enter.
0.5điểm
0.5điểm
0.5điểm
0.5điểm
3
(3.5 điểm)
 a) Đường dẫn đến tệp tin Biendep.doc là
® D:\TINHOC\HOCTAP\Biendep.doc
b) Đường dẫn đến thư mục TROCHOI là 
® D:\TINHOC\TROCHOI. 
c) Các thư mục con của thư mục TINHOC là: 
TROCHOI và HOCTAP. 
d) Thư mục rỗng là thư mục NGUVAN và TROCHOI.
1 điểm
1 điểm
1 điểm 
0,5 điểm 
.Hết..
BAØI LAØM

Tài liệu đính kèm:

  • docxKT_HKI_TIN_HOC_6_DE_1_2015_2016.docx