Giáo án Tiết 17 - 18 : Kiểm tra học kì I lớp 8 - Năm học: 2015 – 2016 môn: Âm nhạc thời gian làm bài: 90 phút

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 16/08/2017 Lượt xem 131Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiết 17 - 18 : Kiểm tra học kì I lớp 8 - Năm học: 2015 – 2016 môn: Âm nhạc thời gian làm bài: 90 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án Tiết 17 - 18 : Kiểm tra học kì I lớp 8 - Năm học: 2015 – 2016 môn: Âm nhạc thời gian làm bài: 90 phút
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
Tiết 17 + 18 : KIỂM TRA HỌC KÌ I 
LỚP 8 - NĂM HỌC: 2015 – 2016
Mơn: ÂM NHẠC 
Thời gian làm bài: 90 phút
ĐỀ THI: 
I/ Lý thuyết:
 Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Em hãy khoanh trịn vào câu nào mà em cho là đúng nhất:
Câu 1: Bài hát “ Mùa thu ngày khai trường” Do nhạc sĩ nào sáng tác?
a. Vũ Trọng Tường b. Hồng Vân c. Hồng Lân
Câu 2: Nhạc sĩ Trần Hoàn là người tỉnh nào?
 a. Hà Nam b. Đà Nẵng c. Quảng Trị
Câu 3: Giọng La thứ hòa thanh là giọng có âm bậc mấy được tăng lên nửa cung? 
 a. Bậc 5 b. Bậc 6 c. Bậc 7
Câu 4: TĐN số 3“ Hãy hót ,chú chim nhỏ hay hót“ là nhạc nước nào?
a. Hà Lan b.Ba Lan c.Nga 
Câu 5: Âm ổn định nhất trong gam là âm bậc mấy?
a. 1 b. 4 c. 5 
Câu 6: Tập đọc nhạc số 1 được trích từ bài hát nào?
a. Chiếc đèn ông sao b. Mùa thu ngày khai trường c. Làng xa
II. Thực hành: (7 điểm) -Học sinh bốc thăm chọn 1 trong 2 câu sau:
Câu 7: Trình bày bài hát : Bốc thăm chọn một trong những bài hát sau 
. Mùa thu ngày khai trường
 Lí dĩa bánh bò
 Tuổi hồng
 Hò ba lí
Câu 8: Em hãy trình bày bài TĐN số 1,2,3,4. 
------Hết------
 ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC : 2015 - 2016
 MÔN : ÂM NHẠC 8
I/ THỰC HÀNH
 * Hát thuộc lịng và đọc tốt các bài hát và TĐN sau
	- Mùa thu ngày khai trường
	- Lí dĩa bánh bò
	- Tuổi hồng
	- Hò ba lí
 	- Bài TĐN số 1,2,3,4. 
II/ LÍ THUYẾT
1/ Thế nào là giọng song song. Thế nào là giọng la thứ hòa thanh?
2/ Thế nào là Hát bè?
3/ Viết thứ tự các dấu thăng, giáng ở hóa biểu?
4/ Giới thiệu khái quát về nhạc sĩ Trần Hoàn, Hoàng Vân, Phan Huỳnh Điểu và các bài hát: Một mùa xuân nho nhỏ, Hò kéo pháo, Bóng cây ko-nia?
**************************************
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
Tiết 17 + 18 : KIỂM TRA HỌC KÌ I 
LỚP 8 - NĂM HỌC: 2015 – 2016
Mơn: ÂM NHẠC 
Thời gian làm bài: 90 phút
 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I/ Lý thuyết:
* Trắc nghiệm khách quan : (3 điểm)
 Mỗi ý đúng 0,5 đ
Câu
1
2
3
4
5
6
Ý đúng
a
c
c
b
a
a
II/ Thực hành : (7 điểm)
Câu hỏi
Đáp án
Biểu điểm
Câu 7
Bài hát: (7 điểm) 
- Trình bày thuộc lời, tự tin, hát diễn cảm theo tính chất bài, cĩ động tác phù hợp.
- Thuộc lời hát, hát đúng yêu cầu bài hát.
- Hát thuộc lời . 
- Khơng thuộc lời 
6-7 điểm
5-6 điềm
Chưa đạt
Câu 8
Bài TĐN: (7 điểm)
- Trình bày đúng cao độ tiết tấu bài TĐN tự tin, hát diễn cảm theo tính chất bài.
- Đọc đúng yêu cầu bài TĐN. 
- Đọc đúng cao độ. 
- Khơng đúng cao độ, trường độ, lời ca. 
6-7 điểm
5-6 điềm
Chưa đạt
PHỊNG GD – ĐT NINH SƠN 
TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 
Tiết 17 + 18 : KIỂM TRA HỌC KÌ I 
LỚP 8 - NĂM HỌC: 2014 – 2015
Mơn: ÂM NHẠC 
Thời gian làm bài: 90 phút
MA TRẬN: 
Tên 
Chủ đề
(nội dung, chương)
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng 
(Thực hành)
Cộng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
KQ
TL
Chủ đề 1 
 Học hát 
Nhân biết bài hát
Trình bày bài hát
(chọn 1 trong 4 bài)
Số câu 
Câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1câu
I/C1
0,5đ
1 câu
II/ C7
7,0 đ
2 câu
7,5đ
(hoặc 0,5đ)
Chủ đề 2
 Nhạc lí
Hiểu nhạc lý :
Số câu 
Câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
2 câu
I/C 3,5 1,0đ
2 câu
1,0đ
Chủ đề 3
Tập đọc nhạc
Nhân biết tên , bài tập đọc nhạc .
Trình bày bài TĐN
(chọn 1 trong 4bài)
Số câu
Câu
Số điểm 
 Tỉ lệ %
2 câu
I/C4,6
1,0đ
1
II/C8
7,0đ
3 câu
1,0đ
(hoặc 8,0đ)
Chủ đề 4
Âm nhạc thường thức
Nhận biết quê hương nhạc sĩ.
Số câu 
Câu
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
I/C2
0,5đ
1 câu
0,5 đ
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4 câu
2,0
20%
2 câu
1,0
10%
2 câu (chọn 1 trong 2)
7,0
70%
8 câu
10,0
100%

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI HKI I - NHAC 8.doc