Đề thi tham khảo học kì II môn: Lịch sử khối 9

doc 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 26/08/2017 Lượt xem 404Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tham khảo học kì II môn: Lịch sử khối 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi tham khảo học kì II môn: Lịch sử khối 9
ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KÌ II
MÔN: LỊCH SỬ KHỐI 9
*************************
PHẦN TỰ CHỌN: (2Đ)
 Học sinh chọn 1 trong 2 câu sau:
 Câu 1: Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám? (2đ)
 Câu 2: Hãy trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắt- Thu đông 1947? ( 2đ)
PHẦN BẮT BUỘC: (2Đ)
 Câu 1: Em hãy cho biết, đường lối kháng chiến của Đảng ta là gì? ( 2đ)
 Câu 2: Hãy trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ? (3đ)
 Cau 3: Hãy trình bày ý nghĩa và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1945- 1954? ( 2đ)
 Câu 4: Em hãy cho biết, ai là Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long vào tháng2 năm 1931? 
 ĐÁP ÁN
PHẦN TỰ CHỌN;
 Câu 1: Học sinh trình bày đầy đủ 2 ý sau:
 _ Ý nghĩa lịch sử đạt ( 1đ)
 _ Nguyên nhân thắng lợi ( 1đ)
 Câu 2: Học sinh trình bày đầy đủ 3 ý sau: 
 _ Diễn biến đạt ( 1đ)
 _ Kết quả đạt ( 0,5đ)
 _ Ýnghĩa đạt ( 0,5đ)
 Câu 3: Học sinh trình bày đầy đủ 2 ý sau:
 _ Ýnghĩa lịch sử đạt ( 1,25đ )
 _ Nguyên nhân thắng lợi ( 1,25đ )
 Câu 4: Học sinh trình bày đúng 2 đồng chí sau:
 _Bí thư Tỉnh Uỷ là: Ngô văn Chính đạt ( 0,5đ )
 _ Phó Bí thư Tỉnh Uỷ là: Nguyễn văn Nhung đạt ( 0,5đ ) 
ĐÁP ÁN THIẾU CÂU 1 & 2 PHẦN BẮT BUỘC

Tài liệu đính kèm:

  • docSU 9.doc