Kiểm tra học kì I năm 2015 - 2016 môn : Lịch sử 9 thời gian : 60 phút ( không kể thời gian phát đề)

doc 7 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 286Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kì I năm 2015 - 2016 môn : Lịch sử 9 thời gian : 60 phút ( không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra học kì I năm 2015 - 2016 môn : Lịch sử 9 thời gian : 60 phút ( không kể thời gian phát đề)
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: LỊCH SỬ 9
THỜI GIAN: 60 PHÚT
CHỦ ĐỀ
BIẾT
TN TL
HIỂU
TN TL 
 VẬN DỤNG
VDT VDC 
NĂNG LỰC
TỔNG CỘNG
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
- Hậu quả của công cuộc cải tổ ở Liên Xô
Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế Liên Xô trong thời kì khôi phục 
Nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Xô trong thời kì khôi phục kinh tế 
2,25đ
Tl: 100%
SC: 1
SĐ: 0,25
Tl: 11,1%
SC: 1/2
SĐ: 1
Tl: 44,4%
SC: 1/2
SĐ: 1
Tl: 44,4%
SC: 2
SĐ: 2,25
Tl: 22,5%
CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH
-Quá trình giành độc lập của các nước Châu Á
- Mục tiêu của Asean
- Tình hình chung của Châu Á sau 1945
- Hiểu được thế nào là chủ nghĩa Âpcthai
- Quá trình tiến lên CNXH của Cuba
2,75đ
Tl: 100%
SC: 3
SĐ: 0,75
Tl: 27,2%
SC: 1
SĐ: 1,5
Tl: 54,5%
SC: 2
SĐ: 0,5
Tl: 18,3%
SC: 6
SĐ: 2,75
Tl: 25%
MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
- Mục đích chiến lược toàn cầu cảu Mĩ
-Nhật Bản trở thành cường quốc chính trị
- Đồng tiền chung EU
0,75đ
Tl: 100%
SC: 3
SĐ: 0,75
Tl: 100%
SC: 3
SĐ: 0,75
Tl: 7,5%
QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ 1945 ĐẾN NAY
- Trật tự thế giới mới
Nêu những xu thế của thế giới hiện nay 
- Hiểu được thế nào là chiến tranh lạnh
Tại sao nói xu thế hợp tác vừa là thời cơ là thách thức của các dân tộc
 2,5đ
Tl: 100%
SC: 1
SĐ: 0,25
Tl: 10%
SC: 1/2
SĐ: 1
Tl: 40%
SC: 1
SĐ: 0,25
Tl: 10%
SC: 1/2
SĐ: 1
Tl: 40%
SC: 4
SĐ: 2,5
Tl: 23%
CUỘC CÁCH MẠNG KHKT TỪ 1945 ĐẾN NAY
- Vật liệu mới
Những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật
1,75đ
Tl: 100%
SC: 1
SĐ: 0,25
Tl: 14.3%
SC: 1
SĐ: 1,5
Tl: 85,7%
SC: 2
SĐ: 1,75
Tl: 23%
Tổng cộng
SC: 8
SĐ: 2
Tl: 20%
SC: 2-1/2
SĐ: 4
Tl: 40%
SC: 4
SĐ: 1
Tl: 10%
SC: 1/2
SĐ: 1
Tl: 10%
SC: 1/2
SĐ: 1
Tl: 10%
SC: 1/2
SĐ: 1
Tl: 10%
SC: 16
SĐ: 10
Tl: 100%
PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT	KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2015-2016 TRƯỜNG THCS CHÁNH AN MÔN : LỊCH SỬ 9
Họ và tên: THỜI GIAN : 60 phút ( Không kể thời gian phát đề)
Lớp: 9/.
 Điểm	Lời phê của giáo viên
 Đề A: 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng 0,25 điểm
1. Liên Xô là nước đầu tiên :
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo B. Đưa con người lên mặt trăng
C. Chế tạo thành công bom nguyên tử D. Sử dụng hệ thống máy tự động
2. Những nước nào ở châu Á giành độc lập sớm nhất ?
A. Lào- Trung Quốc - Ấn Độ B. Ấn Độ - Việt Nam – In-đô-nê-xi-a
C. Thái Lan – Việt Nam – Lào D. Việt Nam – Lào – In-đô-nê-xi-a
3. Hội nghị nào Asean quyết định mình là một tổ chức chính trị - kinh tế của Đông Nam Á ?
 A. Hội nghị Ma-a-tơ-rich B. Hội nghị Bali
 C. Hội nghị Ianta D. Hội nghị Pari
4. Chế độ Apacthai là gì ?
A. Chế độ dân chủ tư sản B. Chế độ phong kiến
C. Chế độ xã hội chủ nghĩa D. Chế độ phân biệt chủng tộc
5. 26/7/1953 đánh dấu sự kiện gì ở Cuba ? 
A. Chiến thắng Hiron B. Tấn công pháo đài Moncada
C. Cách mạng Cuba thành công D. Cuba tiến lên xã hội chủ nghĩa 
6. Nguyên nhân khách quan làm cho nền kinh tế Mĩ phát triển ?
A. Không bị chiến tranh tàn phá B. Tập trung sản xuất và tư bản cao
C. Quân sự hóa nền kinh tế D. Giàu tài nguyên
7. Yếu tố nào quan trọng nhất trong sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản ?
A. Con người B. Thiên nhiên
C. Sự đầu tư của nước ngoài D. Trình độ khoa học kỹ thuật
8. Liên minh châu Âu có bao nhiêu thành viên ?
 A. 6 B. 25 C. 10 D. 3
9 Hội nghị Ianta có những quốc gia nào tham dự ?
A. Liên Xô – Trung Quốc - Mĩ B. Anh – Pháp – Liên Xô
C. Liên Xô- Anh – Mĩ D. Mĩ – Trung Quốc – Liên Xô
10. Việt Nam gia nhập Liên hợp Quốc năm nào ?
 A. 1975 B. 1978 
 C. 1995 D. 1997
11. Vật liệu mới có vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống con người hiện nay là gì ?
 A. Gốm cao cấp B. Tơ nhân tạo
 C. Gỗ tổng hợp D. Polime
12. Năm 1993, Asean quyết định biến Đông Nam Á trở thành :
 A. Khu vực an ninh nhất thế giới 
 B. Khu vực có nền kinh tế mạnh nhất
 C. Khu vực quân sự chung 
 D. Khu vực mậu dịch tự do 
II. PHẦN TỰ LUẬN : 7đ
Câu 1. Em có nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Xô trong thời kì khôi phục kinh tế ? 1 đ
Câu 2. Hoàn cảnh ra đời Asean ? Mục tiêu của nó ? Tại sao nói thế kỉ XXI là thế kỉ của châu Á ? 2,5
Câu 3. Nêu những xu thế của thế giới hiện nay ? Tại sao nói xu thế hợp tác vừa là thời cơ vừa là thách thức của các dân tộc ? 2đ
Câu 4. Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ? 1,5đ
BÀI LÀM
..
..
..
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
..PHÒNG GD&ĐT MANG THÍT	KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM 2015-2016 TRƯỜNG THCS CHÁNH AN MÔN : LỊCH SỬ 9
Họ và tên: THỜI GIAN : 60 phút ( Không kể thời gian phát đề)
Lớp: 9/.
 Điểm	Lời phê của giáo viên
 Đề B 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ) Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất, mỗi câu đúng 0,25 điểm
1. Những nước nào ở châu Á giành độc lập sớm nhất ?
A. Lào- Trung Quốc - Ấn Độ B. Ấn Độ - Việt Nam – In-đô-nê-xi-a
C. Thái Lan – Việt Nam – Lào D. Việt Nam – Lào – In-đô-nê-xi-a
2. Yếu tố nào quan trọng nhất trong sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản ?
A. Con người 
B. Thiên nhiên
C. Sự đầu tư của nước ngoài D. Trình độ khoa học kỹ thuật
3. Năm 1993, Asean quyết định biến Đông Nam Á trở thành :
 A. Khu vực an ninh nhất thế giới B. Khu vực có nền kinh tế mạnh nhất
C. Khu vực quân sự chung D. Khu vực mậu dịch tự do 
4. Liên minh châu Âu có bao nhiêu thành viên ?
 A. 6 B. 25 C. 10 D. 3
5. Hội nghị nào Asean quyết định mình là một tổ chức chính trị - kinh tế của Đông Nam Á ?
 A. Hội nghị Ma-a-tơ-rich B. Hội nghị Bali
 C. Hội nghị Ianta D. Hội nghị Pari
6. Nguyên nhân khách quan làm cho nền kinh tế Mĩ phát triển ?
A. Không bị chiến tranh tàn phá B. Tập trung sản xuất và tư bản cao
C. Quân sự hóa nền kinh tế D. Giàu tài nguyên
7. Liên Xô là nước đầu tiên :
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo B. Đưa con người lên mặt trăng
C. Chế tạo thành công bom nguyên tử D. Sử dụng hệ thống máy tự động
8. Hội nghị Ianta có những quốc gia nào tham dự ?
A. Liên Xô – Trung Quốc - Mĩ B. Anh – Pháp – Liên Xô
C. Liên Xô- Anh – Mĩ D. Mĩ – Trung Quốc – Liên Xô
9. Việt Nam gia nhập Liên hợp Quốc năm nào ?
 A. 1975 B. 1978 
 C. 1995 D. 1997
10. Chế độ Apacthai là gì ?
A. Chế độ dân chủ tư sản B. Chế độ phong kiến
C. Chế độ xã hội chủ nghĩa D. Chế độ phân biệt chủng tộc
11. 26/7/1953 đánh dấu sự kiện gì ở Cuba ? 
A. Chiến thắng Hiron B. Tấn công pháo đài Moncada
C. Cách mạng Cuba thành công D. Cuba tiến lên xã hội chủ nghĩa 
12. Vật liệu mới có vị trí quan trọng hàng đầu trong đời sống con người hiện nay là gì ?
 A. Gốm cao cấp B. Tơ nhân tạo
 C. Gỗ tổng hợp D. Polime
 II. PHẦN TỰ LUẬN : 7đ
Câu 1. Em có nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Xô trong thời kì khôi phục kinh tế ? 1 đ
Câu 2. Hoàn cảnh ra đời Asean ? Mục tiêu của nó ? Tại sao nói thế kỉ XXI là thế kỉ của châu Á ? 2,5
Câu 3. Nêu những xu thế của thế giới hiện nay ? Tại sao nói xu thế hợp tác vừa là thời cơ vừa là thách thức của các dân tộc ? 2đ
Câu 4. Nêu những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ? 1,5đ
BÀI LÀM
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM LỊCH SỪ 9
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm )	
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đề A
A
D
C
D
B
A
A
B
C
B
D
D
Đề B
D
A
D
B
C
A
A
C
B
D
B
D
II. PHẦN TỰ LUẬN :( 7 điểm )
Câu 1. Tốc độ khôi phục kinh tế trong thời kì này tăng lên nhanh chóng.
 Vươn lên trở thành siêu cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai sau Mĩ
 Câu 2. Hoàn cảnh ( theo chuẩn) 1 đ 
 Mục tiêu ( Theo chuẩn ) 1 đ
 Bởi vì nhiều các quốc gia ở Châu á vươn lên trong nền kinh tế trở thành những nước có nền kinh tế phát triển mạnh như Trung quốc, Ân Độ, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á 1đ
Câu 3. * Xu thế ( Theo chuẩn) 
 * Tại sao:
 - Thời cơ : Có điều kiện hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực, có điều kiện rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất
 - Thách thức : Nếu không chop thời cơ sẽ bị tụt hậu, hội nhập sẽ hòa tan
Câu 4. Thành tựu ( Theo chuẩn)

Tài liệu đính kèm:

  • docSỬ 9.doc