Đề thi học kì 2 môn Lịch sử 7 - Thời gian 45 phút

pdf 2 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 22/08/2017 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 môn Lịch sử 7 - Thời gian 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học kì 2 môn Lịch sử 7 - Thời gian 45 phút
TRƯỜNG THCS VĨNH HOÀ 2
ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 7
Thời gian: 45 phút
GV ra đề: Lê Văn Thức 
I. TRẮC NGHIỆM (4đ)
Câu 1:Em hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu ý đúng. (2đ)
1.1 Nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi?
a.Do nhân dân khắp nơi ủng hộ
a b.Do quân minh yếu
b c. Do sự lãnh đạo tài tình , sáng suốt của Lê Lợi và bộ chỉ huy 
c d.Cả ý a và ý c
1.2 Xã hội thời Lê Sơ có mấy giai cấp, tầng lớp ?
 a. 2 giai cấp , 2 tầng lớp c. Vua quan lo ăn chơi xa xỉ không lo việc nước 
 b. 4 giai cấp , 2 tầng lớp d.4 giai cấp , 4 tầng lớp 
1.3 Ngô Sĩ Liên là danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc về lĩnh vực 
a. Văn học c. Sử học
b. Toán học d. Quân sự
1.4 Nguyên nhân dẫn đến nhà Lê suy yếu ?
 a. Do vua lo ăn chơi xa xỉ c. Quan lại chém giết lẫn nhau
 b. Do vua chăm lo việc nước d. Cả ý a và ý b
1.5 Hậu quả của chiến tranh Trịnh – Nguyễn để lại
 a. Kinh tế đất nước phát triển 
d b.Đất nước chia cắt, gây đau thương cho dân tộc, tổn hại kinh tế đất nước 
e c. Đời sống nhân dân ổn định
 d. Số dân chết đến 2/3
1.6 Ranh gới chia cắt đất nước Đàng trong với Đàng ngoài là : 
 a. Sông cả c. Sông Gianh
 b. Sông mã d. Sông tiền
1.7 Vua thanh đã công nhận Quang Trung là gì ?
a. Bình Định Vương b. Đại nguyên Soái
c. Hoàng đế vương d. Quốc vương
1.8 Nguyễn Aùnh lên ngôi hoàng đế vào năm nào ?
a. Năm 1802 b. Năm 1804
c. Năm 1805 d. Năm 1806
Câu 2: Ghép nội dung cột A với nội dung cột C bằng cách điền kết quả vào cột B cho phù hợp.
(1đ)
Cột A : Sự kiện Cột B Cột C : Thời gian
1. Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh 1. b a. 1771
2. Ba anh em họ Nguyễn dựng cờ khởi nghĩa 2. a b. 1777
3. Tây Sơn lật đổ chính quyền Họ Nguyễn 3. d c. 1785
4. Tây Sơn đánh tan quân Xiêm 4. c d. 1789
e. 1790
Câu 3. Em hãy điền chữ đúng (Đ) hoặc chữ sai (S) vào ô (1đ)
Kinh tế nước ta dưới triều Nguyễn (đầu thế kỉ XIX)
f a.Về nông nghiệp chú trọng khai hoang lập đồn điền Đ
g b.Chú trọng tu sửa đê điều S
 c.Buôn bán trong nước phát triển Đ
 d. Buôn bán với các nước phương tây phát triển S
II. TỰ LUẬN (6.đ)
Câu 1 : Trình bày diễn biến trận Chi Lăng – Xương Giang (2đ)
• Tháng 10 năm 1427 Liễu Thanh và Mộc Thạnh chỉ huy 15 vạn viện binh kéo vào nước ta chia 
làm 2 đạo (0,5đ)
• Quân ta tập trung lực lượng tiêu diệt Liễu Thăng trước (0,5đ)
• Đến ngày 8 tháng 10 năm 1427 Liễu Thăng dẫn quân ồ ạt tiến quân vào biên giới nước ta bị 
quân ta phục kích giết chết ở ải Chi Lăng (0,25đ)
• Liên Minh lên thay tiến xuống Xương Giang bị quân ta phục kích ở Cần Trạm – Phố Cát , tiêu 
diệt ba vạn tên Lương Minh bị giết , Lý Khánh tự tử (0,25đ)
• Mộc Thạnh hốt hoảng rút chạy về nước , Vương Thông vội vàng xin hàng (0,25)
• Tháng 12 / 1427 Vương Thông mở hội thề đông hoang rút quân về nước (0,25)
Câu 2 : Trình bày diễn biến chiến thắng Rạch rầm- Xoài Mút (2đ)
• Giữa năm 1784 năm vạn quân Xiêm kéo vào nước ta bằng hai đường thuỷ và bộ (0,5đ)
• Đến cuối 1784 chúng chiếm được miền tây Gia Định (0,5đ)
• Tháng 1/1785 Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định , chọn Rạch Gầm- Xoài Mút làm trận địa 
quyết chiến (0,5đ)
• Đến 19/1/1785 Nguyễn Huệ dùng mưu nhử địch lọt vào trận địa rồi tấn công làm cho quân 
Xiêm bị tiêu diệt gần hết, số sống sót chạy về nước (0,5đ)
Câu 3 : Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn (2đ)
• Nguyên nhân : - Được nhân dân đồng loạt ủng hộ (0.25đ)
 -Do sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy (0.25đ)
• Ý nghĩa lịch sử : 
- Lật đổ các tập đoàn phong kiến (0.5đ)
-Đánh đuổi giặc ngoại xâm (0.5đ) 
-Nói lên ý chí đấu tranh và tinh thần yêu nước của nhân dân (0.5đ)

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_su_hk2_2013_2014.pdf