Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử lớp 9 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 14/08/2017 Lượt xem 106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử lớp 9 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 môn: Lịch sử lớp 9 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q. 11 	 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
	 NĂM HỌC 2014-2015
	 ĐỀ CHÍNH THỨC	 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 9
	 Thời gian làm bài: 45 phút
	 	 (Không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (4đ)
 - Trình bày hoàn cảnh ra đời, sự thành lập và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. 
 - Những thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN ?
Câu 2: (3đ)
 Hãy nêu những biến đổi to lớn của các nước châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
Câu 3: (3đ)
 Ý nghĩa và tác động của cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai đối với cuộc sống con người ? Theo em, con người cần phải làm gì để hạn chế những tác động tiêu cực ?
----- HẾT -----
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA 
MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
- Trình bày hoàn cảnh ra đời, sự thành lập và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.
- Những thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN ?
4.0
- Hoàn cảnh:
 + Do yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các nước
 + Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực
- Sự thành lập: Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan.
- Mục tiêu: Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lưc hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
- Thời cơ: Được các nước giúp đỡ về cơ sở vật chất, kinh nghiệm, rút ngắn được khoảng cách giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Hàng hóa có cơ hội xâm nhập thị trường các nước ĐNA và thị trường thế giới, có điều kiện tiếp thu công nghệ mới và cách thức quản lý mới 
- Thách thức: Nếu Việt Nam không bắt kịp được với các nước trong khu vực sẽ có nguy cơ bị tụt hậu xa hơn về kinh tế, dễ bị hòa tan nếu không giữ được bản sắc dân tộc.
0.5
0.5
1.0
1.0
0.5
0.5
2
 Hãy nêu những biến đổi to lớn của các nước châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
3.0
 * Những biến đổi to lớn của các nước châu Phi:
- Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đòi độc lập dân tộc diễn ra sôi nổi.
- Nhiều nước giành được độc lập như Ai Cập (1953), An-giê-ri (1962).	
- Năm 1960 là “Năm châu Phi”, với 17 nước tuyên bố độc lập.
- Sau khi đôc lập, các nước châu Phi bắt tay vào xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, xã hội.
- Tuy nhiên, nhiều nước vẫn ở trong tình trạng đói nghèo, lạc hậu, xung đột nội chiến, nợ nần, bệnh dịch.
- Để khắc phục khó khăn, các nước đã thành lập nhiều tổ chức khu vực, lớn nhất là Liên minh châu Phi (AU)
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
3
 Ý nghĩa và tác động của cuộc Cách mạng khoa học – kĩ thuật đối với cuộc sống con người ? Theo em, con người cần phải làm gì để hạn chế những tác động tiêu cực ?
3.0
 * Ý nghĩa:
- Như cộc mốc chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh của loài người.
- Mang lại những tiến bộ phi thường, những thành tựu kì diệu và những thay đổi to lớn trong cuộc sống con người.
 * Tác động:
- Tích cực: Cho phép con người thực hiện những bước nhảy vọt về sản xuất và năng sức lao động, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người, thay đổi cơ cấu dân cư lao động
- Tiêu cực: Chế tạo các loại vũ khí hủy diệt sự sống. Ô nhiễm môi trường, nhiễm phóng xạ nguyên tử, tai nạn lao động và giao thông, dịch bệnh mới 
 * Những việc làm con người cần làm:
- Nghiên cứu để khai thác hợp lí và bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường.
- Sử dụng những thành tựu của cách mạng khoa học-kĩ thuật vào mục đích hòa bình, nhân đạo.
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I LỊCH SỬ 9
NĂM HỌC 2014-2015
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Các nước Đông Nam Á
Trình bày hoàn cảnh ra đời, sự thành lập và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. 
Số câu:1/2
Số điểm:3.0
Những thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức ASEAN.
Số câu:1/2
Số điểm:1.0
Số câu: 1
Số điểm:4.0
Các nước Châu Phi
Tình hình chung của các nước châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
câu:1
Số điểm:3.0
Số câu:1
Số điểm:3.0
Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật từ năm 1945 đến nay.
Ý nghĩa và tác động của cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai đối với cuộc sống con người
Số câu:1/2
Số điểm:2.0
Những việc làm của con người để hạn chế các tác động tiêu cực
Số câu:1/2
Số điểm:1.0
Số câu:1
Số điểm:3.0
Số câu: 1
Số điểm: 3.0
30%
Số câu: 1
Số điểm: 5.0
50%
Số câu: 1
Số điểm: 2.0
20%
Số câu: 3
Số điểm: 10
100%	

Tài liệu đính kèm:

  • docSu 9.doc