Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 Môn : Âm nhạc lớp 8 Thời gian: 45 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 Môn : Âm nhạc lớp 8 Thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 Môn : Âm nhạc lớp 8 Thời gian: 45 phút
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 8 	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÔNG SAO A	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015
 	Môn : Âm nhạc lớp 8
	Thời gian: 45 phút
Thực hành
Câu 1
	Bốc thăm và hát 1 trong 4 bài hát đã học ở học kỳ I lớp 8
Mùa thu ngày khai trường. Nhạc và lời : Vũ Trọng Tường
Lí dĩa bánh bò Nhạc và lời: Dân ca
Tuổi hồng . Nhạc và lời: Trương Quang Lục
Hò ba lí . Nhạc và lời : Dân ca
Câu 2 
	Bốc thăm 1 trong 4 bài tập đọc nhạc đã học ở học kỳ I để đọc
Tập đọc nhạc : TĐN số 1
Tập đọc nhạc : TĐN số 2
Tập đọc nhạc : TĐN số 3
Tập đọc nhạc: TĐN số 4
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014 -2015
 	Môn : Âm nhạc lớp 7
	Thời gian: 45 phút
Thực hành
Câu 1
	Bốc thăm và hát 1 trong 4 bài hát đã học ở học kỳ I lớp 7
a Mái trường mến yêu. Nhạc và lời : Lê Quốc Thắng
b Lí cây đa. Nhạc và lời: Dân ca quan họ Bắc Ninh
c Chúng em cần hòa bình Nhạc và lời : Hoàng Lân – Hoàng Long
c Khúc hát chim sơn ca. Nhạc và lời: Đỗ Hoà An
Câu 2
	Bốc thăm 1 trong 4 bài tập đọc nhạc đã học ở học kỳ I để đọc
a Tập đọc nhạc : TĐN số 1
b Tập đọc nhạc : TĐN số 2
c Tập đọc nhạc : TĐN số 3
d Tập đọc nhạc: TĐN số 4
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 8 	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÔNG SAO A	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014- 2015
 	Môn : Âm nhạc lớp 6
	Thời gian: 45 phút
Thực hành
Câu 1
	Bốc thăm và hát 1 trong 4 bài hát đã học ở học kỳ I lớp 6
a Tiếng chuông và ngọn cờ Nhạc và lời : Phạm Tuyên
b Vui bước trên đường xa Nhạc và lời : Dân ca
c Hành khúc tới trường Nhạc và lời : nhạc Pháp
d Đi cấy . Dân ca Thanh Hoá 
Câu 2 
	Bốc thăm 1 trong 4 bài tập đọc nhạc đã học ở học kỳ I để đọc
a Tập đọc nhạc : TĐN số 1
b Tập đọc nhạc : TĐN số 2
c Tập đọc nhạc : TĐN số 3
d Tập đọc nhạc: TĐN số 4
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 8 	 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÔNG SAO A	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2014- 2015
 	Môn : Âm nhạc lớp 9
	Thời gian: 45 phút
Thực hành
Câu 1
	Bốc thăm và hát 1 trong 4 bài hát đã học ở học kỳ I lớp 9
Bóng dáng một ngôi trường Nhạc và lời: Hoàng Lân
Nối vòng tay lớn Nhạc và lời : Trịnh Công Sơn
Lí kéo chài . Nhạc Dân ca
Câu 2 
	Bốc thăm 1 trong 4 bài tập đọc nhạc đã học ở học kỳ I để đọc
a Tập đọc nhạc : TĐN số 1
b Tập đọc nhạc : TĐN số 2
c Tập đọc nhạc : TĐN số 3
d Tập đọc nhạc: TĐN số 4
	Quận 8, ngày 26 tháng 11 năm 2014
	Giáo viên ra đề
 Trần Ngọc Anh
II/ CHẤM ĐIỂM:
	- Hát thuộc bài hát, thể hiện đúng tiết tấu, nhịp điệu bài hát; có ý thức học tập và ghi chép bài đầy đủ, sạch đẹp:	Đạt yêu cầu (Đ)
	- Hát chưa thuộc bài hát, thể hiện chưa đúng tiết tấu, nhịp điệu bài hát; thiếu ý thức học tập và ghi chép bài chưa đầy đủ:	Chưa đạt yêu cầu (CĐ)

Tài liệu đính kèm:

  • docBong Sao A.doc