Đề kiểm tra học kỳ I môn: Tin học 12 thời gian: 45 phút hình thức thi : Thực hành

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 19/08/2017 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ I môn: Tin học 12 thời gian: 45 phút hình thức thi : Thực hành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ I môn: Tin học 12 thời gian: 45 phút hình thức thi : Thực hành
SƠ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT THƯỢNG CÁT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÝ I
MÔN: TIN HỌC 12
THỜI GIAN: 45 PHÚT 
HÌNH THỨC THI : THỰC HÀNH
Bài 1( 2 đ ): Thiết kế bảng để lưu trữ thông tin về các khoa/phòng trong một bệnh viện gồm các trường được mô tả dưới đây:
Tên trường
Kiểu dữ liệu
Mô tả
STT
Autonumber
Số thứ tự
Makhoa
Text
Mã khoa
Tenkhoa
Text
Tên khoa
SoNV
Number
Số nhân viên
KhoaLS
Yes/No
Là khoa lâm sang hay không
Bài 2 ( 1 đ ): Thực hiện chỉ định khóa chính cho trường Maso
Bài 2 ( 2 đ ): Nhập dữ liệu cho 10 bản ghi trên theo yêu cầu số liệu dưới đây :
STT
Mã khoa
Tên khoa
Số nhân viên
Khoa lâm sàng
1
KKB
Khoa khám bệnh
80
YES
2
VTM
Viện tim mạch
40
YES
3
KDH
Khoa dược học
14
NO
4
KHS
Khoa hóa sinh
20
NO
5
KHH
Khoa huyết học
30
YES
6
KCC
Khoa câp cứu
17
YES
7
KCD
Khoa chống độc
38
YES
8
KTN
Khoa thận tiết niệu
39
YES
9
KDU
Khoa di ứng
28
YES
10
KVS
Khoa vi sinh
23
NO
Bài 4( 5 đ ): Hãy thực hiện các yêu cầu sau đây:
Hiển thị thông tin các khoa có số lượng nhân viên > 30 ( 1 đ )
Hiên thị thông tin các khoa không lâm sang ( 1 đ )
Săp xếp dữ liệu bảng trên tăng dần theo số lượng nhân viên ( 1 đ )
Hiển thị thông tin các khoa có mã khoa với chữ cái ở giữa là C ( 2 đ )

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_thi_hoc_ky_1_mon_Tin_hoc_122016.doc