Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I môn Tin học Khối 12 - Năm học 2021-2022

doc 4 trang Người đăng hoaian2 Ngày đăng 07/01/2023 Lượt xem 403Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I môn Tin học Khối 12 - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương ôn tập kiểm tra giữa học kỳ I môn Tin học Khối 12 - Năm học 2021-2022
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN TIN 12
( Năm học 2021 – 2022 )
I. Yêu cầu về kiến thức và kĩ năng:
Học sinh nhận biết, thông hiểu và vận dụng các kiến thức đã học. Biết tạo CSDL, tạo Bảng, Biểu mẫu và thực hiện thành thạo các thao tác Lọc, sắp xếp, tìm kiếm trên 2 đối tượng đó.
II. Ma trận đề:
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng 
Số câu hỏi
Điểm
§3.Một số thao tác cơ bản trong Access
1
1
1
§4.Cấu trúc bảng
1
1
5
§5.Các thao tác cơ bản trên bảng
3
3
3
§6.Biểu mẫu
1
1
1
Tổng câu hỏi
6
6
Tổng điểm
10
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK I
Thời gian làm bài: 45 phút
Bài 1(1đ). Khởi động Access, tạo CSDL với tên QuanLi_HS lưu vào ổ D:\
Bài 2(5đ). Trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:
Tên trường
Kiểu dữ liệu
Mô tả
Mahs
AutoNumber
Mã học sinh
HoDem
Text
Họ và đệm
Tenhs
Text
Tên học sinh
Nam
Yes/No
Giới tính
Ngsinh
Date/Time
Ngày sinh
DTB
Number
Điểm trung bình
Dienthoai
Text
Điện thoại
* Chỉ định trường Mahs là khóa chính.
 * Nhập các bản ghi sau đây vào bảng:
Bài 3(1đ). Hiển thị các bạn nữ trong lớp.
Bài 4(1đ). Lọc ra các học sinh nam, có điểm trung bình từ 8.0 trở lên. Sáp xếp danh sách các bạn đó giảm dần theo DTB
Bài 5(1đ). Lọc ra các học sinh nam, sinh năm 2002.
Bài 6(1đ). Tạo Biểu mẫu NHAP_DL từ bảng HOC_SINH. Thiết kế cho biểu mẫu như sau: 
Chọn font Times New Roman, Cỡ 12 cho tất cả các trường.
Tiêu đề HoTen màu đỏ.
---Hết---

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_on_tap_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_tin_hoc_khoi_12_n.doc