Đề kiểm tra học kỳ 1 khối 12 kiểm tra 15 phút (lần 2)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 19/08/2017 Lượt xem 33Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 1 khối 12 kiểm tra 15 phút (lần 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kỳ 1 khối 12 kiểm tra 15 phút (lần 2)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 KHỐI 12
KIỂM TRA 15 PHÚT (lần 2)
Đề:
Câu 1. Trong bảng HOC_SINH (h. 25), hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường MaSo.
Câu 2. Trong bảng HOC_SINH (h. 25), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ, sinh sau ngày 1/9/1991 	
Hướng dẫn và biểu điểm chấm điểm
Môn thi: TIN học - LỚP 12
NĂM HỌC 2015-2016
(Hướng dẫn và biểu điểm gồm 01 trang)
Câu
Nội dung
Điểm
Câu 1. 5.0 điểm
Hỏi
Trong bảng HOC_SINH (h. 25), hãy chỉ ra các thao tác sắp xếp các bản ghi tăng dần theo trường MaSo
Trả lời
- Chọn trường MaSo; 
- Nháy nút . Các bản ghi sẽ được sắp xếp tên tăng dần theo trường MaSo.
2
3
Câu 2. 5.0 điểm
Hỏi
Trong bảng HOC_SINH (h. 25), hãy chỉ ra các thao tác để lọc các học sinh nữ, sinh sau ngày 1/9/1991 
Trả lời
1. Nháy nút ;
2. Trong hộp thoại Filter by Form, nhập điều kiện lọc: trong cột GT ta gõ “Nữ” và cột NgSinh gõ “>1/9/1991”:
3. Nháy nút để thực hiện 
1
3
1

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_15_phut.doc