Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn toán khối 7 thời gian : 90 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 77Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn toán khối 7 thời gian : 90 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra học kì I năm học 2014 - 2015 môn toán khối 7 thời gian : 90 phút
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Q.PN
 TRƯỜNG THCS SÔNG ĐÀ 
ĐỀ KIỂM TRA HKI NĂM HỌC 2014-2015
Môn Toán Khối 7
Thời gian : 90 phút
Bài 1 : (2,5điểm) Thực hiện phép tính : 
a) 	b) 	
c) 
Bài 2 : (1,5điểm) Tìm x biết : 
a) 	b) 
Bài 3 : (1,5điểm) 
Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây . Tính số cây trồng của mỗi lớp. Biết tỉ số cây trồng của hai lớp là 0,9 và số cây trồng của lóp 7B nhiều hơn số cây trồng của lớp 7A là 3 cây
Bài 4 : (1điểm) 
Cho hàm số y = f(x) = 4x2 – 3 . Tìm x sao cho f( x ) = 6
Bài 5 : (3,5điểm) 
Cho tam giác ABC vuông tại A ( AB < AC ), BE là tia phân giác của góc ABC. Lấy điểm H trên BC sao cho BH = AB, từ H kẻ HF AB ( F AB ) 
Chứng minh : Tam giác ABE = Tam giác HBE 
Chứng minh EH BC
Chứng minh HF//AC
d ) Gọi O là trung điểm của EF. Trên tia đối của tia AE lấy điểm I sao cho EI = HF. 
Chứng minh rằng ba điểm H, O, I thẳng hàng.
ĐÁP ÁN
TOÁN 7 HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2014 - 2015
Câu
Lược giải
Điểm
1a) 0,75đ
b) 0,75đ
c) 1 đ 
=
=
 = 
0,25 x 3 
0,25 x3
0,25 x 4
2a) (0,75đ)
b) (0,75đ)
Tìm x
a) 
b) 
 hoặc 2x – 3 = -6
 2x = 6+3 2x = - 6 + 3
 x = x = 
0,25 x 3
0 ,25 x3
3) (1,5đ)
Gọi x , y lần lượt là số cây trồng của lớp 7A và 7B ( đơn vị : cây trồng, x ,yN*)
Theo đầu bài ta có : và y – x = 3
 Vậy: x =3.9 =27 , y = 3.10 = 30
Đáp số : Lớp 7A trồng :27 cây trồng ; lóp 7B trồng : 30 cây trồng
0,25 x 6
4) 1đ
5) 3,5 đ
a)1 đ
b)1đ
c ) 0,75 đ
d) 0 ,75 đ
y=f(x)=4x2 – 3 và f(x)=6 
a) Chứng minh : Tam giác ABE = Tam giác HBE 
Xét Tam giác ABE và Tam giác HBE
 Ta có: BE là cạnh chung
Góc HBE = Góc ABE ( Vì BE là tia phân giác của góc ABC )
BA = BH ( giả thiết )
Vậy : Tam giác ABE = Tam giác HBE ( cgc ) 
 b) Chứng minh EH BC
 Góc EAB = Góc EHB (Tam giác ABE = Tam giác HBE )
 Mà :Góc EAB = 900 ( vì Tam giác ABC vuông tại A)
è Góc EHB = 900
 Vậy EH BC
c)Chứng minh : HF//AC
Ta có : AC AB ( gt ) và HFAB (gt) . Vậy : HF//AC
d) Chứng minh : Ba điểm H, O I thẳng hàng 
Chứng minh: Tam giác EOI = Tam giác FOH (cgc)è GócEOI = Góc FOH ( góc tương ứng )
Mà : Góc EOI +Góc IOF = 1800 ( vì O là trung điểm EF )
Nên : Góc FOH + Góc IOF =1800 .Vậy ba điểm H , O ,I thẳng hàng
C
I
O
E
F
H
BB
A
0,25x 4
0,25x4
0,25x4
0,25x3
0,25x3
MA TRẬN ĐỀ 1) Nhận biết : 1b) + 5c)
 2) Thông hiểu : 2a) + 3
 3) Vận dụng thấp : 1a) + 2b) + 4 + 5a)
 4) Vận dụng cao : 1c) + 5d)

Tài liệu đính kèm:

  • docToan 7 SD.doc