Đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2015 – 2016 môn: Tin học - Lớp 12 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề cho thí sinh)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 19/08/2017 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2015 – 2016 môn: Tin học - Lớp 12 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề cho thí sinh)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra chất lượng học kì II năm học 2015 – 2016 môn: Tin học - Lớp 12 thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề cho thí sinh)
SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN 4
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
Năm học 2015 – 2016
Môn: Tin học - lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian phát đề cho thí sinh)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1: Phần mềm cung cấp môi trường để tạo lập, cập nhật, khai thác CSDL được gọi là gì?
A. Hệ QT CSDL	B. CSDL	C. Hệ CSDL	D. Cả 3 đều đúng.
Câu 2: Đối tượng nào trong Access dùng để lưu trữ dữ liệu?
A. Bảng	B. Mẫu hỏi	C. Biểu mẫu	D. Báo cáo
Câu 3: Để chỉ định khóa chính cho một bảng, sau khi chọn trường ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Edit -> Primary key	B. Table -> Edit key	C. View -> Primary key	D. Tools -> Primary key
Câu 4: Khi tạo cấu trúc bảng, ta thấy xuất hiện thêm trường ID không phải là trường mà ta đã tạo ra. Tại sao lại có hiện tượng như vậy?
A. Do chưa chọn khóa chính	B. Đây là trường bắt buộc	C. Do ta tạo thiếu trường	D. Cả A, B và C
Câu 5: Báo cáo thường được sử dụng nhằm mục đích gì?
A. Cập nhật thông tin	B. Xem thông tin	C. Tổng hợp thông tin	D. Cả B và C
Câu 6: Khi sử dụng chức năng tìm kiếm: ta gõ cụm từ cần tìm trong ô Find What; còn mục Look in được sử dụng nhằm mục đích gì?
A. Chọn bảng cần tìm	B. Chọn từ cần tìm	C. Chọn từ cần thay thế	D. Đáp án khác
II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm).
Câu 3. (2 điểm)
Hãy nêu các công việc cần thực hiện khi tao một bảng trong CSDL quan hệ?
Câu 4. (2 điểm)
Nêu các đặt trưng chính của một quan hệ trong hệ CSDL quan hệ?
Câu 5. (3 điểm)
Em hãy lấy một vi dụ về csdl quan hệ mà em biết? và chỉ ra tên bảng, tên các trường, kiểu dữ liệu cho mỗi trường, khóa chính cho bảng, liên kết giữa các bảng? 
-----HẾT-----
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinhSBDlớp.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_kiem_tra_tin_12.doc