Bài kiểm tra học kỳ I – Năm học 2014 - 2015 môn: Âm nhạc 6 – Đề A

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Ngày đăng 12/08/2017 Lượt xem 161Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra học kỳ I – Năm học 2014 - 2015 môn: Âm nhạc 6 – Đề A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài kiểm tra học kỳ I – Năm học 2014 - 2015 môn: Âm nhạc 6 – Đề A
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8
Họ và tên: Lớp: .......... Stt: ........... 
Thứ .. ngày . tháng .. năm 2014
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 -2015 
MÔN: ÂM NHẠC 6 – ĐỀ A 
ĐIỂM L.T.
ĐIỂM T.H.
KẾT QUẢ
LỜI PHÊ GV
I. LÝ THUYẾT:
Câu 1: Bài hát TIẾNG CHUÔNG VÀ NGỌN CỜ tác giả là ai?
A.Phạm Trọng Cầu B. Phong Nhã
C.Phạm Tuyên D. Văn Cao
Câu 2: Bài hát HÀNH KHÚC TỚI TRƯỜNG là nhạc của nước nào?
A. Pháp B. Anh
C .Ý D. Đức
Câu 3: Nhịp 2/4 giá trị của mỗi phách là hình nốt gì?
A. Tròn B. Đen
C.Trắng D. Móc đơn 
Câu 4: Dấu lặng là kí hiệu để chỉ:
A.Kết thúc hết đoạn nhạc B. Kết thúc 1 câu nhạc
C.Kết thúc hết bài hát D. Thời gian tạm ngừng nghỉ của âm thanh
BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI:
Câu hỏi
A
B
C
D
Câu hỏi
A
B
C
D
1
X
3
X
2
X
4
X
II. THỰC HÀNH:
- GV gọi từng nhóm 5 HS bốc thăm bài hát hoặc TĐN và kiểm tra thực hành.
- Hết-
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8
Họ và tên: Lớp: .......... Stt: ........... 
Thứ .. ngày . tháng .. năm 2014
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 -2015 
MÔN: ÂM NHẠC 6 – ĐỀ B 
ĐIỂM L.T.
ĐIỂM T.H.
KẾT QUẢ
LỜI PHÊ GV
I. LÝ THUYẾT:
Câu 1: Bài hát VUI BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG XA là dân ca vùng miền nào?
 A. Bắc Bộ B. Nam Bộ
 C. Trung Bộ D. Tây Nguyên
Câu 2: Bài hát ĐI CẤY là dân ca vùng nào?
A.Thanh Hóa B. Nam Bộ
C. Bắc Bộ	 D. Tây Nguyên
Câu 3: Nhịp 2/4 trong mỗi ô nhịp có bao nhiêu phách?
A. 4 phách	 B. 3 phách
C. 2phách D. 6 phách
Câu 4: Hình nốt tròn (o) có trường độ bằng bao nhiêu hình nốt đen?
A 2 hìnhnốt den B. 6 hình nốt den
C 8 hình nốt den D. 4 hình nốt den
BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI:
Câu hỏi
A
B
C
D
Câu hỏi
A
B
C
D
1
X
3
X
2
X
4
X
II. THỰC HÀNH:
- GV gọi từng nhóm 5 HS bốc thăm bài hát hoặc TĐN và kiểm tra thực hành.
- Hết-
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8
Họ và tên: . Lớp: ...................... Stt: ......................... 
Thứ .. ngày . tháng .. năm 2014
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: ÂM NHẠC 7
ĐIỂM L.T.
ĐIỂM T.H.
KẾT QUẢ
LỜI PHÊ GV
I. LÝ THUYẾT:
1. Nhịp 4/4 có mấy phách trong một ô nhịp?
a. 3 phách	b. 4 phách 
c. 2 phách	d. 1 phách
2. Tác giả của bài hát “Chúng Em Cần Hoà Bình” là........?
a. Vũ Trọng Tường 	b. Phạm Tuyên 
c. Hoàng Long – Hoàng Lân	d. Trịnh Công Sơn
3. Tác giả của bài hát “ Mái Trường Mến Yêu” là........?
a. Lê Quốc Thắng 	b. Phạm Tuyên 
c. Hoàng Lân – Hoàng Lân	d. Trịnh Công Sơn
4. Dấu thăng có tác dụng như thế nào?
a. Hạ thấp nốt nhạc xuống1 cung 	b. Nâng cao nốt nhạc lên 1 cung
c. Hạ thấp nốt nhạc xuống ½ cung 	d. Nâng cao nốt nhạc lên ½ cung 
BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI:
Câu hỏi
A
B
C
D
Câu hỏi
A
B
C
D
1
X
3
X
2
X
4
X
II. THỰC HÀNH:
- GV gọi từng nhóm 5 HS bốc thăm bài hát hoặc TĐN và kiểm tra thực hành.
--------- Hết ---------
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8
Họ và tên: . Lớp: ...................... Stt: ......................... 
Thứ .. ngày . tháng .. năm 2014
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: ÂM NHẠC 8
ĐIỂM L.T.
ĐIỂM T.H.
KẾT QUẢ
LỜI PHÊ GV
I. LÝ THUYẾT:
1. Kể tên thứ tự của 2 dấu thăng là dấu gì?
a. Fa thăng, Xi thăng 	b. Fa thăng, Đô thăng 
c. Fa thăng, Sol thăng	d. Fa thăng, La thăng
2. Tác giả của bài hát “ Mùa Thu Ngày Khai Trường” là........?
a. Vũ Trọng Tường 	b. Hoàng Lân
c. Phạm Tuyên	d. Trịnh Công Sơn
3. Kể tên thứ tự của 1 dấu giáng là dấu gì? 
a. La giáng	b. Mi giáng
c. Xi giáng	d. Rê giáng
4. Bài hát “Lí Dĩa Bánh Bò” là bài dân ca vùng miền nào?
a. Dân ca Nam Bộ	b. Dân ca Bắc Bộ
c. Dân ca Trung Bộ	d. Dân ca Tây Nguyên
BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI:
Câu hỏi
A
B
C
D
Câu hỏi
A
B
C
D
1
X
3
X
2
X
4
X
II. THỰC HÀNH:
- GV gọi từng nhóm 5 HS bốc thăm bài hát hoặc TĐN và kiểm tra thực hành.
--------- Hết ---------
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
TRƯỜNG THCS DƯƠNG BÁ TRẠC Q.8
Họ và tên: . Lớp: ...................... Stt: ......................... 
Thứ .. ngày . tháng .. năm 2014
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN: ÂM NHẠC 9 
ĐIỂM L.T.
ĐIỂM T.H.
KẾT QUẢ
LỜI PHÊ GV
I. LÝ THUYẾT:
1. Giọng Son trưởng có hóa biểu là dấu gì?
a. Fa giáng 	b. Fa thăng 
c. Xi giáng	d. Xi thăng
2.Nêu tên tác giả phần lời của bài hát Nụ cười (Nhạc: Nga)?
a. Nguyễn Ngọc Thiện 	b. Hoàng Lân
c. Phạm Tuyên	d. Trịnh Công Sơn
3. Kể tên các loại hợp âm đã học? 
a. Tăng, giảm	b. Bảy
c. Ttrưởng, thứ	d. Cả b và c
4. Bài hát “Lý kéo chài” là bài dân ca vùng miền nào?
a. Dân ca Nam Bộ	b. Dân ca Bắc Bộ
c. Dân ca Trung Bộ	d. Dân ca Tây Nguyên
BẢNG TRẢ LỜI CÂU HỎI:
Câu hỏi
A
B
C
D
Câu hỏi
A
B
C
D
1
X
3
X
2
X
4
X
II. THỰC HÀNH:
- GV gọi từng nhóm 5 HS bốc thăm bài hát hoặc TĐN và kiểm tra thực hành.
--------- Hết ---------

Tài liệu đính kèm:

  • docDuong Ba Trac.doc