Kiểm tra viết một tiết lớp: 6 môn: Số học

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 753Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra viết một tiết lớp: 6 môn: Số học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra viết một tiết lớp: 6 môn: Số học
Trường THCS Xuân Áng KIỂM TRA VIẾT MỘT TIẾT
Lớp: 6__ Môn: Số học
Họ và tên: ____________________
 Điểm
 Lời phê của thầy (cô) giáo
ĐỀ BÀI.
Câu 1 (3đ): Thực hiện phép tính:
a) 	 b) c) 
Câu 2( 2,5đ ): Tìm x, biết: 
 a) x : = 	 b) 
Câu 3 (3đ): Tính hợp lý giá trị các biểu thức sau: 
 a) A = b) B = 
Câu 4 (1,5đ). Cho: A = 
Chứng minh rằng: A < 1
BÀI LÀM
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Trường THCS Xuân Áng KIỂM TRA VIẾT MỘT TIẾT
Lớp: 6__ Môn: Số học
Họ và tên: ____________________
 Điểm
 Lời phê của thầy (cô) giáo
ĐỀ BÀI.
Câu 1 (3đ): Thực hiện phép tính:
a) 	 b) c) 
Câu 2( 2,5đ ): Tìm x, biết: 
 a) x : = 	 b) 
Câu 3 (3đ): Tính hợp lý giá trị các biểu thức sau: 
 a) A = b) B = 
Câu 4 (1,5đ) Cho: A = 
Chứng minh rằng: A < 1
BÀI LÀM
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • dockt1t so 6 bai 4.doc