Kiểm tra 1 tiết giữa học kì 2 môn: Giải tích 11

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 612Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết giữa học kì 2 môn: Giải tích 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết giữa học kì 2 môn: Giải tích 11
ĐỀ 1	
Câu 1 (5đ) : Tính đạo hàm hàm số sau:
	( 2đ )
	( 1đ )
 ( 2đ )
Câu 2: (2đ) : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ): tại điểm Câu 3: (3đ) : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C1 ): biết tiếp tuyến đó có hệ số góc k = 4 .
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRUNG TRỰC
	KIỂM TRA 1 TIẾT GIỮA HKII
MÔN: GIẢI TÍCH 11 
ĐỀ 2	
Câu 1 (5đ) : Tính đạo hàm hàm số sau:
 ( 2đ )
	( 1đ )
 ( 2đ )
Câu 2: (2đ) : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ): tại điểm 
 Câu 3: (3đ) : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C1 ): biết tiếp tuyến đó có hệ số góc k = 4.
Đáp án Đề 1
Nội dung
Điểm
Câu 1 (2đ) : Tính đạo hàm hàm số sau: a)
 (1 công thức 0.5 đ ) 
2đ
b) 
1đ
0.25
0.5
0.25
c)
2đ
1đ
0.5đ
0.5đ
Câu 2: (2đ) : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ): tại điểm 
2đ
Phương trình tiếp tuyến tại là: 
Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: 
////
0.5
////
0.5
0.5
0.25
0.25
Câu 3: (3đ) : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C1 ): biết tiếp tuyến đó có hệ số góc k = 4 .
3đ
Gọi x0 là hoành độ tiếp điểm.
Hệ số góc 
 (thỏa đk)
Với .phương trình tiếp tuyến tại là:
Với .phương trình tiếp tuyến tại là:
0.25 0.25 
0.5
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25 
Đáp án đề 2:
Nội dung
Điểm
Câu 1 (2đ) : Tính đạo hàm hàm số sau: a)
 (1 công thức 0.5 đ ) 
2đ
b) 
1đ
0.25
0.5
0.25
c)
2đ
1đ
0.5đ
0.5đ
Câu 2: (2đ) : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ): tại điểm 
2đ
Phương trình tiếp tuyến tại là: 
Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: 
0.5
////
0.5
0.5
0.25
0.25
Câu 3: (3đ) : Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C1 ): biết tiếp tuyến đó có hệ số góc k = 4 .
3đ
Gọi x0 là hoành độ tiếp điểm.
Hệ số góc 
 (thỏa đk)
Với .phương trình tiếp tuyến tại là:
Với .phương trình tiếp tuyến tại là:
0.25 0.25 
0.5
0.25
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25 

Tài liệu đính kèm:

  • docKT giua HKII Dai so 11 (Hanh).doc