Kiểm tra 1 tiết chương 4 – Đề 1 môn: Toán 11 (đại số) thời gian: 45 phút

doc 3 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 625Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết chương 4 – Đề 1 môn: Toán 11 (đại số) thời gian: 45 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra 1 tiết chương 4 – Đề 1 môn: Toán 11 (đại số) thời gian: 45 phút
SỞ GD&ĐT LÂM ĐỒNG
Trường: . Lớp: 
Họ tên: 
KT1T CHƯƠNG 4(TL)– ĐỀ 1
MÔN: TOÁN 11(ĐẠI SỐ)
Thời gian: 45 phút 
 Câu 1: (6 điểm) Tìm các giới han sau:
	a) 
	b) 
 c) 	 	 
Câu 2: (3điểm) Cho hàm số: , Tìm m để hàm số liên tục tại x = 2.
 Câu 3:( 1điểm) Cho phương trình: , m là tham số
CMR phương trình trên luôn có ít nhất một nghiệm dương với mọi giá trị của tham số m
----Hết----
Câu
Nội dung
Điểm
a
(2đ)
= -
1,0
1,0
b
(2đ)
0,5
0,5
c
(2đ)
 = 
0,5
0,5
2
(3đ)
f(2) = 
Do đó: 2m +3 = Vậy hàm số liên tục tại x0 = 2
1
1
1
3
(1đ)
Hàm số là hàm đa thức nên liên tục trên do đó nó liên tục trên đoạn [0; 2] 
Suy ra 
0,25
0,25
0,25
0,25
------- Hết -------
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG GIỚI HẠN
MÔN: ĐẠI SỐ 11
 (Năm học: 2015-2016)
 Mức độ
Tên bài
Nhận biết 
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Giới hạn dãy số
1
 1 
1
 1 
Giới hạn hàm số
3 
 3 
1
 1 
1
 1 
5
 5 
Giới hạn liên tục
1
 3 
1
 1 
2
 4 
Tổng
4
 4 
3
 4 
2
 2 
8
 10 

Tài liệu đính kèm:

  • docMa_TranDeDA_KT45p_chuong_4.doc