Đề thi thử môn Vật lý đề 13 - Năm 2016

doc 12 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 889Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử môn Vật lý đề 13 - Năm 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi thử môn Vật lý đề 13 - Năm 2016
ĐỀ THI THỬ đề 13 - 2016
(Có lời giải chi tiết)
==============
(Đây là đề thứ 13 trong số 20 bộ đề đã và sẽ đăng lên trang Web này; phần nội dung có thể một chút có sai sót, các thầy cô và các học sinh thông cảm)
==============
Câu 1: Một thấu kính mỏng hai mặt lồi có cùng bán kính 20cm,có chiết suất đối với tia đỏ là nđ =1,5 và đối với ánh sáng tím là nt =1.54. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song về trục chính của thấu kính trên. Khoảng cách giữa tiêu điểm chính cả ánh sáng đỏ với ánh sáng tím nằm cùng phía bằng
	A:2,96cm	B:1,48mm	C:1,48cm	D:2,96mm
Câu 2: Đoạn mạch xoay chiều AB gồm AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở R=50 mắc nối tiếp với tụ C=2.10-4/π (F). Đoạn MB là một cuộn dây. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn AB u = 200 cos100πt (V) . Khi điện áp hiệu dụng trên đoạn mạch MB vuông pha với điện áp trên AM và có giá trị hiệu dụng . Công suất tiêu thụ trên đoạn AB là:
	A:100W	B:180W	C:90W	D:100W
Câu 3: Trong thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng,khoảng cách giữa hai khe là 0,9 mm,khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m. Khe S được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng. Bức xạ đơn sắc nào sau đây không cho vân sáng tại điểm cách vân trung tâm 3mm?
	A:=0,54m	B:=0,45m	C:=0,675m	D:=0,65m
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T,biên độ A. Tốc độ trung bình bé nhất cua vật trong khoảng thời gian T/6 là
	A. 6A/T	B: 12A(2-)/T	C: 3A/T	D: 6A(2-)/T
Câu 5. Trên mộ sợi dây đàn hồi dài 25cm đang có sóng dừng,người ta thấy có 6 điểm nút kể cả 2 đầu A và B. Hỏi có bao nhiêu điểm trên dây dao động cùng biên độ,cùng pha với điểm Mcachs A 1cm
	A:5 điểm	B:6 điểm	C:9 điểm	D:10 điểm
Cau 6: Một con lắc lò xo nằm ngang có K=100N/m,vật có khối lượng m1=200g. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0.01. Khi vật m đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng thì một vật khối lượng m2=50g bay dọc theo phowng trục lò xo với vận tốc 4m/s đến găm vào m1. Lúc t = 0, vận tốc 2 vật lúc gia tốc đổi chiều lần 3 kể từ t = 0 có độ lớn
	A:0,8m/s	B:0,79m/s	C:0,75m/s	D:0,77m/s
Câu 7: Một vật nhỏ đang dao động điều hòa với chu kì T = 1s. Tạu thời điểm t1 nào đó li độ vật là -2 cm. tại thời điểm t2 = t1 + 0,25s vận tốc vật có giá trị
	A:2π cm/s	B:-2π cm/s	C:-4π cm/s	D:4π cm/s
Câu 8: Một vật nhỏ có khối lượng 200 g trong mot con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T và biên độ 4 cm. Biết trong 1 chu kỳ,khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không nhỏ hơn 500cm/ là T/2. Độ cứng lò xo là:
	A: 25 N/m	B: 50 N/m	C: 100 N/m	D: 5 N/m
Câu 9: Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương,cùng tần số x1=cos(4t +) và x2 = 2 cos(4t+). Biết 0- π. phương trình dao động tổng hợp x=cos(4t + π/6) . Tìm 
	A: - π/6	B. π/6	C: 2π/3	D: π/2
Câu 10; Chiếu một tia sáng màu lục từ thủy tinh vào mặt phân cách giữa hai moi trường không khí,người ta thấy tia ló đi là là mặt phân cách. Thay tia sáng màu lục bằng một chùm sáng hẹp,song song,chứa đồng tời 3 ánh sáng đơn sắc : Màu vàng,màu lam,màu tím chiếu tới mặt phân cách theo đúng hướng như cũ thì chùm tia ló ra ngoài không khí là
	A: Chùm tia màu vàng	B: Ba chùm tia:vàng,lam,tím
	C:Hai chùm tia màu lam và tím	D: hai chùm tia màu vàng và màu lam
Câu 11: Thực hiện thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng đơn sắc màu đỏ ta quan sát được hệ vân giao thoa trên màn. Nếu thay ánh sáng đỏ bằng ánh sáng đơn sắc màu lục và các điều kiện khác của thí nghiệm được giữ nguyên thì
	A:Khoảng vân tăng lên	B:Khoảng vân không đổi	
	C:khoảng vân giảm	D:vị trí vân trung tâm thay đổi
Câu 12: Đoạn mạch AB gồm AM nối tiếp MB. Đoạn AM gồm có điện trở thuần R -= 40 mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm có L= 0,4/π H,đoạn MB là một tụ điện có điện dung C. Đặt vào hai đầu A,B điện áp xoay chiều u= 80cos(100πt) thì điện áp hiệu dụng đoạn mạch MB là 120V. Công suất tiêu thụ trên AB là
	A:40W hoặc 160W	B:240 W hoặc 320 W	C:80W hoặc 160W	D:80W hoặc 320W
Câu 13: Điều khẳng định nào say đây là đúng khi nói về máy biến áp
	A:Nếu số vòng dây sơ cấp lớn hơn số vòng thứ cấp thì gọi là máy tăng áp
	B:Máy biến áp có tác dụng làm thay đổi tần số dòng điện
	C:Máy biến áp có thể làm thay đổi điện áp của dòng điện một chiều 
	D:nếu số vòng sơ cấp lớn hơn số vòng thứ cấp thì máy hạ áp	
Câu 14: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp,R là biến trở. Đặt vài hai đầu đoạn mạch một điện áp . Khi thay đổi giá trị biến trở ta thấy có 2 giá trị R=R1=45 và R=R2=80 thì tiêu thụ cùng một công suất. Hệ số công suất của mạch điện ứng với hai giá trị R1,R2 là
	A:cos=0,6; cos=0,8	B:cos=0,5; cos=0,8
	C:cos=0,5; cos=1	D:cos=0,8; cos=0,6
Câu 15: Chọn phát biểu sai về hiện tượng phát quang
	A:Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng kích thích
	B:Các loại sơn trên biển báo giao thông là chất lan quang
	C:Sự phát sáng của đèn pin là sự phát quang	
	D:là hiện tượng một số chất có thể hấp thụ bước sóng này và phát ra bước sóng khác
Câu 16: Một sợi dây đàn hồi dài 65cm sóng ngang truyền với tốc độ 572m/s. Dây đàn phát ra bao nhiêu họa âm(kể cả âm cơ bản trong vùng âm nghe được
	A:45	B:30	C:37	D:22
Câu 17: Trong hiện tượng sóng dừng trên dây,khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp là
	A:một phần tư bước sóng	B:một số nguyên lần bước sóng
	C:một nửa bước sóng	D:một bước sóng
Câu 18: Một nguồn điểm O phát ra sóng âm có công suất không đổi trong môi trường truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại vị trí cách nguồn âm r = 5m và L= 60 dB; biết cường độ âm chuẩn Io = W/. Công suất nguồn âm là
	A:6,28mW	B:0,314mW	C:31,4mW	D:3,14mW
Câu 19: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ khối lượng 0,2 kg và lò xo có độ cứng K=20 N/m. Vật nhỏ được đặt trên giá đỡ cố định nằm ngang dọc theo trục của lò xo.Hệ số ma sát trượt giữa vật và giá đỡ là 0,01. Từ vị trí lò xo không bị biến dạng truyền cho vật vận tốc ban đầu 1m/s thì thấy con lắc dao động tắt dần trong giới hạn đàn hồi của lò xó. Độ lớn lực đàn hồi cực đại của lò xo trong quá trình dao động là
	A:1,5N	B:2,98N	C:1,9 N	D:2N
Câu 20: Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 100cm dao động ngược pha,cùng chu kỳ 0,1s. biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lòng là v=3m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại B,để tại M có dao động với biên độ cực tiểu thì M cách B đoạn nhỏ nhất bằng
	A:10,56cm	B:15,06cm	C:29,17cm	D:20
Câu 21: Cho hai nguồn sóng kết hợp có phương trình dao động u1 = Acos(πt + π/3); u2 = Acos(πt + π) . Gọi I là trung điểm của hai nguồn,phần tử vật chất tại I dao động với biên độ
	A:2A	B:A	C:0	D:A
Câu 22: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120 cm ,hai đầu cố định đang có sóng dừng ổn định. Bề rộng của bụng sóng là 4a. Khoảng cách gần nhất giữa hai điểm dao động cùng pha có biên độ bằng a là 20 cm. Số bụng sóng trên AB là
	A:10	B:4	C:6	D:8
Câu 23: Catot của tế bào quang điện có công thoát là 4,52 eV. Chiếu ánh sáng có bước sóng =200nm vào catot của tế bào quang điện trên và đặt giữa anot và catot một hiệu điện thế UAK=1V. Động năng lớn nhất của electron khi tới anot là
	A:4,3055J	B:1,1055J	C:7,232J	D:2,7055J
Câu 24: Một người định quấn một máy hạ áp từ điện áp U1=110V với lõi không phân nhanh ,xem máy biến áp là lý tưởng. Khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng trên mỗi vòng dây là 1,25 vôn/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp những lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với điện áp U1=220V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo đc là 121V. Số vòng dây bị quấn ngược là
	A:9	B:8	B:12	D:10
Câu 25: 2 con lắc đơn có cùng chiều dài cùng khối lượng. Chúng đặt ở cùng một nơi và trong điện trường đều có E phương thẳng đứng hướng xuống. Gọi To là chu kỳ khi chưa tích điện,các vậ nặng được tích điện là q1 và q2 thì chu kỳ tương ứng là T1 và T2. Biết T1=0,8To và T2=1,2To. Tìm tỷ số q1/q2
	A:- 81/44	B: 44/81	C:- 44/81	D: 81/44
Câu 26: Mạch dao động gồm có một tụ điện có điện dung 50Fcuộn dây có độ tự cảm 50 mH và điện trở trong 0,1. Muốn duy trì dao động điện từ trong mạch với hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6V người ta bổ sung năng lượng cho mạch nhờ 1 cái pin, 15,5 kJ điện năng dự trữ trong pin sẽ hết sau thời gian
	A:10 giờ	B:10 phút	C:10 tuần	D: 10 ngày
Câu 27: Một tế bào quang điện có anot và catot đều là những bàn kim loại phẳng,đặt song song đối diện và cách nhau 2 cm. Đặt vào anor và catot một hiệu điện thế 8 V. Say đó chiếu vào điểm trên catot một tia sáng có bước sóng xảy ra hiện tượng quang điện. Biết hiệu điện thế hãm của kim loại làm catot ứng với bức xạ trên là 2 V. Bán kính lớn nhất của vùng trên bề mặt anot có electron đập vào bằng
	A:8cm	B:1cm	C:16cm	D:2cm
Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trở R và tụ điện có điện dung C=100/π μF. đoạn MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt và hai đầu đoạn AB một điện áp xoay chiều u=Ucos100πt. Khi thay đổi độ tự cảm ta thất điện áp hiệu dụng trên hai đầu đoạn AM luôn không đổi với mọi giá trị của biến trở R, Độ tự cảm L có giá trị bằng
	A: 2/π H	B: 1/(2π) H	C: 1/π H	D:3/π H
Câu 29: Một lăng kính có góc chiết quang A được đặt trong không khí, Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song,hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là =1,642 và ánh sáng tím =1,685. Góc mở của chùm tia sáng ló ra khỏi năng kính là
	A:	B:	C:	D:
Câu 30: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ
	A: Sóng điện từ truyền được trong chân không
	B: Dao động của điện trường và từ trường luôn vuông pha nhau
	C:Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ hoặc khúc xạ
	D:Sóng điện từ là sóng ngang
Câu 31: Cho một cuộn cảm thuần L và hai tụ điện C1 và C2(C1<C2). Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 và C2 mắc nối tiếp thì tần số dao động của mạch là 100MHz. khi mạch gồm cuộn cảm với C1 và C2 mắc song song thì tần số dao động của mạch là 48 Mhz, Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 thì tần số của mạch là
	A:120 MHz	B:60 MHz	C:30 MHz	D:80 MHz
Câu 32: Người ta cần truyền công suất điện một pha 10.000 kW dưới một điện áp hiệu dụng 50 kV đi xa. Mạch điện có hệ số công suất cos=0,8. Muốn công suất hao phí trên đường dây không quá 10% công suất truyền tải thì điện trở của đường dây có giá trị
	A:R < 16	B:R < 25	C: R < 4	D:R < 20	
Câu 33: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp,cuộn dây thuần cam. Biết L = C.. Đặt vào hai đầu một điện áp xoay chiều ổn định,mạch có cùng hệ số công suất với hai giá trị của tần số góc =50π rad/s và =100π rad/s. Hệ số công suất của mạch là
	A: 1/	B:3/	C:2/	D:1/2
Câu 34: Hai nguồn sóng kết hợp A và N với AB = 16 cm trên mặt thoáng của chất lỏng dao động với phương trình u1 = 5cos(30πt) và u2 = 5cos(30πt + π/2). Coi biên độ không đổi,tốc độ truyền sóng v = 60 cm/s. Gọi O là trung điểm của AB. Điểm đứng yên trên AB gần O nhất cách O đoạn là
	A:2 cm	B:1 cm	C: 0,5 cm	D:1,5 cm
Câu 35: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ
	A:Sóng cơ lan truyền trong các môi trường khác nhau với tần số sóng không thay đổi
	B:Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng mà tại hai điểm đó dao động cùng pha	
	C:Song cơ truyền trong chất rắn gồm cả sóng ngang và sóng dọc
	D:Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha bằng một số nguyên lần bước sóng
Câu 36: Trong thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng. Khe hẹp S phát ra đồng thời 2 bức xạ có bước sóng = 4410 và . Trên màn trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm còn có 9 vân sáng khác. Biết m. Gtrị của là
	A:5512,5	B:7717,5	C:5292	D:3675
R
TB
K
A
r
Câu 37: Trong thí nghiệm hiện tượng quang điện ngoài người ta mắc một biến trở song song với tế bào quang điện. Nguồn điện một chiều có suất điện động 6V,điện trở trong 0,875 ,Cực dương của nguồn nối với catot,cực âm nối với anot của tế 
bào quang điện. Ánh sáng kích thích có bước sóng 198,6nm. Công thoát là 2eV. Để dòng quang điện triệt tiêu thì biến trở R phải có giá trị bằng
	A:4,25	B:2,125	C:2,225	D:4,225
Câu 38: Quang phổ liên tục
	A:Dùng để xác định thành phần cấu tạo của các vật phát sáng
	B:Dùng để xác định nhiệt độ của các vật phát sáng do bị nung nóng
	C:không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật
	D:Dùng để xác định bước sóng ánh sang
Câu 39: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục và tỉ lệ thuận với góc xoay theo hàm bậc nhất từ giá trị C1=10 pF đến C2=370 pF tương ứng với góc xoay bản tụ tăng dần từ 0 đến 180. Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2H để tạo thành mạch chọn sóng của máy thu. Để thu được sóng có bước sóng 18,84m thì xoay tụ ứng với góc xoay bao nhiêu 
	A: 20	B: 40	C: 60	D: 30
Câu 40: Trên mặt nằm ngang không ma sát một lò xo nhẹ có độ cứng k = 50 N/ m một dầu cố định,đầu kia gắn với một vật nhỏ có khối lượng m1= 0, 5kg. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo nén 10 cm rồi buông nhẹ để vật m1 bắt đầu chuyển động dọc theo phương của trục lò xo. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì m1 dính vào vật có khối lượng m2 = 3m1 đang đứng yên tự do trên cùng mặt phẳng với m1, sau đó cả hai cùng dao động điều hòa với vận tốc cực đại là
	A:100m/s	B:5m/s	C:1m/s	D:0,5m/s
Câu 41: Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn thuần cảm L=1,5 H và tụ điện có điện dung Cv thay đổi trong khoảng từ 0,19 pF đến 18,78 pF. Máy thu thanh bắt được
	A: Sóng trung	B: Sóng cực ngắn	C:Sóng dài	D: Sóng ngắn
Câu 42: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp,cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100cos100πt. Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp trên hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại là ULmax thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện là 200 V. Giá trị ULmax là
	A:300V	B:100V	C:150V	D:250V
Câu 43: Một con lắc đơn đang treo trên trần của một toa xe đang chuyển động theo phương ngang. Gọi T là chu kỳ con lắc khi đang chuyển động thẳng đều. T’ là chu kỳ của con lắc khi toa xe đang chuyển động với gia tốc a. Với góc được tính theo công thức tan=. Hệ thức giữa T và T’ là
	A:T’=T/cos	B:T’=T/	C:T’=T	D:T’=Tcos
Câu 44: Vật nhỏ của con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang,mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc cực đại thì tỷ số giữa động năng và thế năng của vật là
	A:3	B:2	C:1/3	D:1/2
Câu 45: Trong thí nghiệm iang về giao thoa ánh sáng,khe hẹp S phát ra bước sóng =0,5m. Hai khe cách nhau 0,5mm. Mặt phẳng chứa hai khe cách nàm 1,5m. Trên màn,khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3 là
	A:7,5mm	B:6mm	C:9mm	D:4,5mm
Câu 46: Âm do một chiếc đàn bầu phát ra 
	A: Có âm sắc phụ thuộc vào đồ thị âm 
	B:Nghe càng cao khi mức cường độ âm càng lớn 
	C:Độ cao phụ thuộc vào hình dạng và kích thước hộp cộng hưởng
	D:Nge càng trầm khi biên độ âm càng nhỏ và tần số âm càng lớn
Câu 47: Chiếu một chùm sáng có hai ánh sáng đơn sắc lần lượt là , vào một tấm kim loại có giới hạn quang điện là biết =5=/2. tỷ số tốc độ ban đầu cực đại của các quang electron tương ứng với bước sóng là
	A:3	B:1/3	C:	D:1/
Câu 48: Sóng điện từ là
	A:Là sóng có năng lượng tỷ lệ với bình phương của tần số
	B:Sóng có hai thành phần điện trường và từ trường dao động cùng phương,cùng tần số
	C:Sóng có điện trường và từ trường dao động cùng pha ,cùng tần số có phương vuông góc với nhau tại mọi điểm
	D:Sóng lan truyền trong các môi trường đàn hồi
Câu 49: Một khung dây hình chữ nhật có kích thước 20 cm x10 cm,gồm 100 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,138 T. Cho khung dây quay quang trục đối xứng của nó với tốc độ 120 vong/phut. Chọn gốc thời gian t = 0 khi vecto pháp tuyến của khung cùng hướng với vecto cảm ứng từ B. Khi t = 5/24s suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung bằng
	A:-4V	B:-6,9V	C:6,9V	D:4,0V
Câu 50: Trong thí nghiệm iang ,khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m. Nguồn sáng S phát ra ánh sáng có bước sóng từ .m.Vùng phủ nhau giữa quang phổ bậc 2 và quang phổ bậc 3 có bề rộng là
	A:0,38mm	B:1,14mm	C:0,76mm	D:1,52mm
Phần ĐÁP ÁN 
1.C
2.D
3.D
4.D
5.A
6.D
7.D
8.B
9.C
10.A
11.C
12.B
13.D
14.A
15.C
16.A
17.C
18.B
19.D
20.A
21.B
22.B
23.A
24.B
25.A
26.D
27.D
28.A
29.C
30.B
31.D
32.A
33.B
34.C
35.B
36.C
37.B
38.B
39.A
40.B
41.D
42.B
43.C
44.A
45.C
46.A
47.A
48.C
49.D
50.A
LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: C
HD: Khi chiếu ánh sáng trắng song song thì chùm ánh sáng ló ra có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím
Tiêu cự 
Ánh sáng đỏ =>
Ánh sáng tím=>=0,185m=18,52
=>FdFt=fd-ft==1,48cm
Câu 2: D
HD: AM vuông góc với MB tại M. Vẽ giản đồ vectoR
L
C
A
N
M
B
A
R
M
B
r
50
R=50;Zc=50=>=100
Ta có AM vuông góc với MB
=>=>=100V=>I=
=>Z=100=MB=>r=MB.cos60=50
=>P=(R+r)=100
Câu 3: D
HD: Vị trí vân sáng x==3 =>=2,7/K . Với thay vào sẽ tìm được các giá trị của K. Ứng với mỗi một giá trị K nguyên sẽ cho 1 vân sáng tại vị trí cách vân trung tâm 3mm =>=0,65m không cho vân sáng
-Cách 2: từ =2,7/K =>K=2,7/. Thay từng giá trị đáp án A,B,C,D thấy đáp án D cho giá trị K không phải số nguyên
Câu 4: D
HD:Tốc độ trung bình bé nhất trong T/6(/3) đối xứng qua trục hoành
=>Vtb=6A(2-)/T
Câu 5. A
HD:Những điểm đối xứng qua nút thì dao động ngược pha(những điểm đối xứng qua bụng dao động cùng)
B
A
-Trên hình vẽ thấy có 10 điểm dao động cùng biên độ với M(kể cả M)
-Vì những điểm dao động cùng pha với M khi đối xứng qua bụng nên chỉ có điểm H,I,K,N,P thỏa mãn=>có 5 điểm
M
H
I
K
N
P
M
Cau 6: D
HD Gia tốc đổi chiều tại vị trí cân bằng.
Va chạm giữa hai vật là va chạm mềm →Vận tốc của hai vật sau va chạm 
Biên độ dao động ban đầu của vật 
Độ giảm biên độ sau một lần qua vị trí cân bằng là:
Trong nửa chu kì thứ 3 đó coi vật dao động quanh vị trí 
Với biên độ  
vận tốc tại lúc gia tốc của vật đổi chiều lần thứ 3 tương ứng với li độ  x=0,025 cm trong hệ trục O'x là V=A'.=0,77 m/s
Câu 7: D
HD: tại thời điểm t1: x1=Acos(=2 ; x2=Acos(=Acos(=Asin(
	=>	=>=-4 
Áp dụng công thức độc lập thời gian ==2=4cm/s (vẽ DTLG ra thấy v>0)
Câu 8: B
HD: độ lớn gia tốc không nhỏ hơn 500cm/ 
a
v
x
500
H
N
I
M
Khi a-500 và a500 ứng với thời gian T/2=>góc quay =>mỗi góc nhỏ tương ứng 
=>cos ==>=1000=A =>=250 =>K=50N/m
Câu 9: C
HD:biên độ dao động tổng hợp =++2A1A2cos(-) =>cos(-)==cos()
=>-= (không lấy - vì theo điều kiện đề bài) =>=+
Mặt khác tan==>tan==>=2/3
Cách 2: từ =+ thay lần lượt các giá trị đáp án tìm đc . Tổng hợp dao động x1,x2 nếu giống như x thì lấy 
Ví dụ: dáp án A:=-/6=>=2/3=>x1+x2=cos(4t+) x (loại)
Kl:Chỉ có =2/3 thỏa mãn
Câu 10; A
Vàng
tím
Lục
lam
Điều kiện để có tia ló là i <igh
Mà sinigh=1/nVì nvighv>ighluc>ighlam>ight 
Mà tia lục đi là là mặt phân cách=>i=ighluc=>tia màu lam và tím bị phản xạ toàn phần
=>chỉ có chùm tia vàng ló ra
Câu 11: C
HD: Khoảng vân i= mà khoảng vân giảm xuống
Câu 12: B
HD:ZL==>:ZL==>ZL=1,8(40+(40-ZL)_ =>ZL=120 hoặc ZL=60
 Với ZL=120=>I==>P=IR=240W
Với ZL=60=>I=2=>P=320W
Câu 13: D
HD:=>N1>N2=>U2máy hạ áp	
Câu 14: A
Hd: Khi thay đổi biến trở để có cùng giá trị công suất thì ==60
=>cos==0,6 ; Tương tự cos=0,8
Câu 15: C
Câu 16: A
HD: điều kiện có sóng dừng trên dây đàn hồi là l=k/2=kv/2f =>> f=kv/2l
Tai người nghe đc âm từ 16 đến 20.000hz=>>16 =>>0,33k45,45 =>> tai người nghe đc 45 họa âm
Câu 17: C
Câu 18: B
HD: Mức cường độ âm L=10lg =>I===>P=I.S=I.4.=3,14W=0,134mW
Câu 19: D
Giai:
* Vi tri bien dau tien la vi tri co Fdh max (voi do gian cuc dai A1)
* Ta co 9,8.m à Fdh max =kA1 =1,99N
Câu 20: A	D:20cm
HD:M nằm trên đường vuông góc với AB tại B nên thỏa mãn =+AB=+100
 A,B dao động ngược pha,M dao động biên độ cực tiểu nên d2-d1=k để khoảng cách từ M đến B nhỏ nhất thì M phải nằm trên cực tiểu ngoài cùng,k=-3 =>d2-d1=90=>d1=d2-90 thay vào (1)=>d2=10,56cm
Câu 21: B
HD: phương trình sóng tại trung điểm I là
UI=u1I+u2I=Acos(t+/3-2d1/)+Acos(t+-2d2/) mà I là trung điểm AB=>d1=d2
=++2A.Acos(-/3)= =>AI=A
Câu 22: B
HD:Bề rộng bụng sóng là 4a=>biên độ của bụng là 2a
a
2a
Vì các điểm dao động cùng pha đối xứng qua bụng nên độ lệch pha là ==>=3d=60cm
Lập tỷ số =>có 4 bụng
1
2
a
Câu 23: A
HD: Áp dụng biến thiên động năng khi electron vừa rời khỏi catot đến anot dưới tác dụng của lực điện trường
	Wd-Wdo=UAk	=>Wdmax=UAk+Wdomax=UAk+-A=4,3055J
Câu 24: B
HD:Gọi số vòng các cuộn dây của MBA theo đúng yêu cầu là N1 và N2
 Ta có N1 = 2N2 (1) Với N1 = 220 /1,25 = 176 vòng
 Gọi n là số vòng dây bị cuốn ngược. Khi đó ta có
 (2)------> 
 121(N1 – 2n) = 110N1 ----> n = 8 vòng
Câu 25: D
Hd:Chu kỳ con lắc khi chưa tích điện To=2 
Con lắc tích điện q1 =>T1=2 (vì T1g1>g=>g1=)=>T1=0,8To =>g=0,64g1=>=9g/16
Con lắc tích điện q2 =>T2=2 (vì T2>To=>g2g2=)=>T2=1,2To =>g=1,44g2=>=11g/36
=>=81/44=>q1/q2=-81/44(vì 2 điện tích trái dấu)
Câu 26: D
HD:năng lượng dữ trữ của pin để bù lại năng lượng tiêu hao do tỏa nhiệt : Q=15,5.= 
 Với =>t=861111s=14351phuts=239 giờ=10 ngày
Câu 27: D
HD: Bán kính lớn nhất trên bề mặt anot có electron đập vào là Rmax=2d
Câu 28: A
HD: 
Vì không phụ thuộc với mọi giá trị của biến trở R khi và chỉ khi =0=> =>L=
Câu 29: C
HD: Khi góc tới nhỏthì độ lệch của chùm tia ló là 
Câu 30: B
Câu 31: D
HD: Khi cuộn cảm với C1 và C2 mắc nối tiếp +=
	Khi cuộn cảm với C1 và C2 mắc song song =>(;)=(80 hoặc 60)
Mà C1>=>=80MHz
Câu 32: A
A:1/	B:3/
HD: P0,1P => R0,1. (mà P=UIcos=>I=250A)=> R16
Câu 33: A
HD:
Câu 34: C
HD: Biên độ dao động tại điểm bất kỳ thỏa mãn
AA1+A2=> 0A10
Khi 2 nguồn vuông pha biên độ tại điểm bất kỳ A=2acos()
=>trung điểm O của đoạn AB dao động với biên độ 5cm10
0
-10
5
=>độ lệch pha giữa điểm O và điểm gần nhất đứng yên(biên độ bằng 0) là
==>d===0,5cm
Câu 35: B
Câu 36: C
HD:Vị trí vân trùng đầu tiên thỏa mãn K1=K2=>k1=k2/
Trong khoảng giữa 2 vân sáng liên tiếp đếm 9 vân=>N1+N2=9 N1+1+N2+1=11 K1+K2=11 thay (1 )vào
= thay vào =>4,03K25,9 =>K2=5=>0,5292m=5292
R
TB
K
A
r
Câu 37: B
HD: Định luật ôm cho toàn mạch I= (1)
Mà dòng quang điện triệt tiêu khi UAK=Uh==4,25V=I.R=>I=4,25/R(2)
Từ (1) và (2)=>R=2,125 
Câu 38: B
Câu 39: A
HD: Công thức tính điện dung C với góc xoay bất kỳ là : C=Cmin+
Mà bước sóng =2c=>C=5.=50pF => 50=10+ =>=20
Câu 40: D
HD:K=50N/m. Lò xo nén 10cm,thả nhẹ=>A=10cm
 Khi lò có chiều dài cực đại lần đầu tiên ,là ở vị trí biên =>WA=K
Sau va chạm,2 vật dính liền vào nhau. Hệ vật đạt vận tốc cực đại khi ở vị trí cân bằng =>Wo=(m1+m2)/2
Không có lực ma sát cơ năng bảo toàn WA=Wo =>Vmax=0,5m/s
Câu 41: D
Hd: Bước sóng =2c => 2c 2c => 10100 =>sóng ngắn
Câu 42: A
HD
Ulmax = nhân cả tử và mẫu với I =>Ulmax = =>=() (1)
Khi ZL==>ZL.Zc==>UL.Uc==> =200UL và =200UL-200 thay vào (1)
	=>(200UL-200 )=30000(200UL)=>UL=300V
Câu 43: C
HD: Khi xe đang chuyển động thẳng đều (a=0)=>T=2 ; T’=2 (với g’==>=>T’=T
Câu 44: A
HD; trên DTLG khi a= thì x=A/2 => 
Câu 45: C
HD: Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 3(nằm khác phía vân trung tâm là) 3i+3i=6i=6D/a=9mm
Câu 46: A
Câu 47: A
HD: Công thức anhxtanh =+. Với ==>= (1); với ==>=(2)
Lấy (2):(1)=>=3
 Câu 48: C
HD: Xem lại các tính chất của sóng điện từ=>Đáp án C
Câu 49: D
HD: diện tích khung S=0,2 x0,1=0,02; N=100 vòng dây; B=0,138T ; tần số góc =4
Từ thông =NBScos(t) => suất điện động cảm ứng e==NBSsin(t) . thay t=5/24s vào =>e=4V
Câu 50: A
HD: Khi chiếu ánh sáng trắng thì các vệt sáng có màu cầu vồng (màu tím gần vân trung tâm nhất,màu đỏ xa vân trung tâm nhất ). Bề rộng quang phổ bậc K là 
Phần giao nhau giữa quang phổ bậc 2(của ánh sáng đỏ) với quang phổ bậc 3 của ánh sáng tím là 

Tài liệu đính kèm:

  • docde xo 18.doc