Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Tin học Lớp 6 (Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Hưng Điền (Có đáp án)

I. TRẮC NGHIỆM

 

Câu 1: Thiết bị nào giúp kết nối các máy tính với nhau và truyền thông tin từ máy tính này tới máy tính khác?

 

A. Cáp mạng, Switch và Modem                           B. Cáp điện, cáp quang

 

C. Webcam                                                           D. Vỉ mạng

 

Câu 2: WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây?

 

A. World Win Web                                               B. World Wide Web

 

C. Windows Wide Web                                         D. World Wired Web

 

 Câu 3: Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu?

 

A. Internet                                                            B. Máy tính

 

C. Mạng máy tính                                                 D. Laptop

 

 Câu 4: Website là:

 

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập

 

B. Gồm nhiều trang web

 

C.

D. Tập hợp các trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

 

Câu 5: Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

 

A. Gửi thư điện tử                                        B. Truy cập mạng LAN

 

C. Xem thông tin trên các trang Web.           D. Tất cả đều sai

 

Câu 6: Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

 

A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,

 

B. Google Chrome, Cốc Cốc, Mozilla Firefox, UC Browse,

 

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,

 

D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Yahoo, Google,

 

Câu 7:Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

 

A. Hình ảnh                                                B.Văn bản

 

C. Dãy bit                                                   D. Âm thanh

 

Câu 8: Địa chỉ thư điện tử nào sau đây không đúng?

 

A. khoa123@gmail.com                              B. minhtuan.gmail.com

 

C. nmha@hnmu.edu.vn                              D. thuyk39@yahoo.com

 

Câu 9:Thư điện tử có ưu điểm gì so với thư truyền thống?

 

A. Thời gian gửi chậm                                                    B. Chi phí cao

 

C. Chi phí thấp, tiết kiệm thời gian, thuận tiện, .           D. Có tặng kèm virus

 

Câu 10: Khi tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm, kết quả là danh sách liên kết dưới dạng nào?

 

A.Văn bản                                                  C. Hình ảnh

 

C. Video                                                     D. Văn bản, hình ảnh, video

docx 5 trang Người đăng Mai Đào Ngày đăng 09/06/2024 Lượt xem 137Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Tin học Lớp 6 (Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Hưng Điền (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi kiểm tra học kì 1 môn Tin học Lớp 6 (Cánh diều) - Năm học 2021-2022 - Trường THCS Hưng Điền (Có đáp án)
PHÒNG GD&ĐT PHỤNG HIỆP
TRƯỜNG THCS HƯNG ĐIỀN
(Đề thi có 04 trang)
THI KIỂM TRA HKI
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN TIN HỌC – Khối lớp 6
Thời gian làm bài : 45 phút
(không kể thời gian phát đề) 
 
Họ và tên học sinh :....................................................... Số báo danh : ...................
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên(Học sinh trả lời bằng cách điền vào bảng sau.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Thiết bị nào giúp kết nối các máy tính với nhau và truyền thông tin từ máy tính này tới máy tính khác?
A. Cáp mạng, Switch và Modem	B. Cáp điện, cáp quang
C. Webcam	D. Vỉ mạng
Câu 2: WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây?
A. World Win Web	B. World Wide Web
C. Windows Wide Web	D. World Wired Web
 Câu 3: Người dùng có thể tiếp cận và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng, tiện lợi, không phụ thuộc vào vị trí địa lý khi người dùng kết nối vào đâu?
A. Internet	B. Máy tính
C. Mạng máy tính	D. Laptop
 Câu 4: Website là:
A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập
B. Gồm nhiều trang web
C. 
D. Tập hợp các trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung
Câu 5: Phần mềm trình duyệt Web dùng để:
A. Gửi thư điện tử	B. Truy cập mạng LAN
C. Xem thông tin trên các trang Web.	D. Tất cả đều sai
Câu 6: Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:
A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,
B. Google Chrome, Cốc Cốc, Mozilla Firefox, UC Browse,
C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox),Word,
D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Yahoo, Google,
Câu 7:Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:
A. Hình ảnh	B.Văn bản
C. Dãy bit	D. Âm thanh
Câu 8: Địa chỉ thư điện tử nào sau đây không đúng?
A. khoa123@gmail.com	B. minhtuan.gmail.com
C. nmha@hnmu.edu.vn 	D. thuyk39@yahoo.com
Câu 9:Thư điện tử có ưu điểm gì so với thư truyền thống?
A. Thời gian gửi chậm	B. Chi phí cao
C. Chi phí thấp, tiết kiệm thời gian, thuận tiện, .	D. Có tặng kèm virus
Câu 10: Khi tìm kiếm thông tin bằng máy tìm kiếm, kết quả là danh sách liên kết dưới dạng nào?
A.Văn bản	C. Hình ảnh
C. Video	D. Văn bản, hình ảnh, video
Câu 11: Em hãy sắp xếp các bước dưới đây để đăng nhập hộp thư điện tử?
1. Nháy cuột vào Tên người gửi hoặc Tiêu đề thư để mở thư
2. Truy cập vào trang mail.google.com
3. Hộp thư mở ra với danh sách các thư trong Hộp thư đến
4. Đăng nhập vào hộp thư
5. Nháy chuột vào nút Đăng xuất để ra khỏi hộp thư điện tử
A. 2-3-4-5-1	B. 2-4-3-1-5
C. 3-2-4-1-5	D. 4-2-3-1-5
Câu 12: Theo em một người có thể mở được nhiều tài khoản thư điện tử không?
A. Có	B. Không
 Câu 13: Chọn các đáp án đúng: Trong các thiết bị sau đâu là thiết bị đầu cuối?
A. Điện thoại thông minh	B. Hub, Swich
C. Wireless, Router	D. Tivi thông minh
Câu 14: Một Gigabyte (GB) bằng bao nhiêu byte (B)?
A. Xấp xĩ 1 nghìn byte	B. Xấp xỉ 1 tỷ byte
C. 1024 KB	D. 1024 B
Câu 15: Trong máy tính thiết bị ra là thiết bị nào sau đây?
A. Đĩa CD, DVD	B. Phím, chuột
C. CPU	D. Màn hình, loa
Câu 16: Một bit được biểu diễn bằng
A. Một chữ cái	B. Một kí hiệu đặc biệt
C. Kí hiệu 0 hoặc 1	D. Chữ số bất kì
Câu 17: Kết quả của việc nhìn thấy hoặc nghe thấy ở con người được xếp vào hoạt động nào trong quá trình xử lý thông tin?
A. Thu nhận	B. Lưu trữ
C. Xử lý	D. Truyền
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Dữ liệu chỉ có thể được hiểu bởi những người có trình độ cao.
B. Dữ liệu là những giá trị số do con người nghĩ ra
C. Dữ liệu được thể hiện dưới dạng con số, văn bản, hình ảnh, âm thanh
D. Dữ liệu chỉ có ở trong máy tính
Câu 19: Để tìm kiếm thông tin về lớp võ Trái Đất, em sử dụng từ khóa nào sau đây để thu hẹp phạm vi tìm kiếm? 
A. Trái Đất	B. Lớp vỏ Trái Đất
C. “Lớp vỏ Trái Đất”	D. “lớp vỏ” + “Trái Đất”
Câu 20: Sử dụng máy tìm kiếm em sẽ nhận được kết quả là gì?
A. Danh sách liên kết trỏ đến các trang web có chứa từ khóa
B. Nội dung thông tin cần tìm trên một trang web
C. Danh sách địa chỉ các trang web có chứa thông tin cần tìm
D. Danh sách liên kết dạng văn bản
Câu 21: Thông tin trên trang web được tổ chức như thế nào?
A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách
B. Thành từng văn bản rời rạc
C. Thành các siêu văn bản kết nối với nhau bởi các liên kết
D. Một cách tùy ý
Câu 22: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?
A. Giấy	B. Cuộn phim
C. Thẻ nhớ	D. Xô, chậu
Câu 23: Đặc điểm nào sau đây không thuộc về máy tính
A. Thực hiện nhanh và chính xác	B. Suy nghĩ sáng tạo
C. Lưu trữ lớn	D. Hoạt động bền bỉ
Câu 24: Ba dạng thông tin cơ bản của tin học là:
A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói;	B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;
C. Các con số, hình ảnh, văn bản;	D. Âm thanh chữ viết, tiếng đàn piano.
Câu 25: Trong thực tế người ta đo dung lượng thông tin bằng đơn vị gì?
A. byte (dãy 8 bit liên tục)	B. bit (gồm 2 kí tự 0 và 1)
C. kilobyte (KB)	D. megabyte(MB)
Câu 26: Công việc nào sau đây đóng vai trò là truyền thông tin?
A. Quan sát đường đi của một chiếc tàu biển
B. Ghi chép sự kiện của một chuyến tham quan
C. Ghi chép một bài hát em yêu thích
D. Thuyết trình chủ đề tình bạn trước lớp
Câu 27: Chức năng chính của bộ nhớ máy tính là?
A.Thu nhận thông tin	B. Lưu trữ thông tin
C. Hiển thị thông tin	D. Xử lí thông tin
Câu 28: Trong các hoạt động dưới đây hoạt động nào là xử lí thông tin?
A. Bố em xem chương trình thời sự trên tivi	B. Em chép bài trên bảng vào vở
C. Em thực hiện một phép toán tính nhẩm	D. Em nghe nhạc trên youtube
II. TỰ LUẬN
Câu 29: Em hãy trình bày đặc điểm chính của internet? (1đ)
Câu 30: Trình duyệt web là gì? Em hãy kể tên một số trình duyệt web được sử dụng hiện nay? (2đ)
---HẾT---
ĐÁP ÁN
I. TRẮC NGHIỆM
Câu
Đáp án
1
[0,25] A
2
[0,25] B
3
[0,25] A
4
[0,25] D
5
[0,25] D
6
[0,25] B
7
[0,25] A
8
[0,25] C
9
[0,25] B
10
[0,25] C
11
[0,25] D
12
[0,25] B
13
[0,25] A
14
[0,25] C
15
[0,25] C
16
[0,25] B
17
[0,25] A
18
[0,25] C
19
[0,25] D
20
[0,25] A
21
[0,25] B
22
[0,25] D
23
[0,25] C
24
[0,25] A
25
[0,25] B
26
[0,25] A
27
[0,25] B
28
[0,25] B

II. TỰ LUẬN
Câu 29: Em hãy trình bày đặc điểm chính của internet? (1đ)
Đáp án:
Internet có nhứng đặc điểm chính sau: Tính toàn cầu, tính tương tác, tính dễ tiếp cận,, tính không chủ sở hữu
Câu 30: Trình duyệt web là gì? Em hãy kể tên một số trình duyệt web được sử dụng hiện nay? (2đ)
Đáp án:
* Trình duyệt web: Là phần mềm giúp người dùng truy cập các trang web trên internet.
* Một số trình duyệt web: Google Chrom, Cốc cốc, Mozilla Firefox, Safari, UC Browser, ..

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_tin_hoc_lop_6_canh_dieu_nam_hoc.docx