Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi vòng 2 cấp trường năm học: 2015 – 2016 môn: Vật lý 7 thời gian làm bài: 120 phút

doc 5 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 1402Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi vòng 2 cấp trường năm học: 2015 – 2016 môn: Vật lý 7 thời gian làm bài: 120 phút", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi khảo sát chất lượng học sinh giỏi vòng 2 cấp trường năm học: 2015 – 2016 môn: Vật lý 7 thời gian làm bài: 120 phút
PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO
TRƯỜNG THCS BỒ LÝ
-------------
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG VÒNG 2 CẤP TRƯỜNG 
Năm học: 2015 – 2016 
Môn: Vật lý 7
Thời gian làm bài: 120 phút
Ngày thi: 21 / 01/ 2016
( Đề này có 02 trang)
Câu 1(4 điểm):
Một thỏi nhôm đặc hình trụ cao 20cm, bán kính đáy 2cm. Tính khối lượng của thỏi nhôm? Biết khối lượng riêng của nhôm là 2,7g/cm3
Một vật khác có kích thước đúng bằng thỏi nhôm được treo vào một lực kế, lực kế chỉ 19,6N. Tính khối lượng riêng của vật liệu dùng làm vật đó?
Câu 2(4 điểm): 
Hai tia tới SI và SK vuông góc với nhau chiếu tới một gương phẳng tại hai điểm I và K như hình vẽ (H.1).
a) Vẽ tia phản xạ của 2 tia tới SI và SK.
b) Chứng minh rằng 2 tia phản xạ ấy cũng hợp với nhau 1 góc vuông
Câu 3(4điểm): 
 Cho hai điểm sáng S1 và S2 trước một gương phẳng như hình vẽ( H.2):
a) Hãy vẽ ảnh S1’ và S2’ của các điểm sáng S1; S2 qua gương phẳng.
b) Xác định các miền mà nếu ta đặt mắt ở đó thì chỉ có thể quan sát được ảnh S'1; ảnh S'2; cả hai ảnh S'1, S'2 và không quan sát được bất cứ ảnh nào.
H.1
Câu 4( 6 điểm): 
Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ ( H.3)
	a) Biết ampe kế A chỉ 5A, cường độ dòng điện Đ1
Đ3
(H2)
Đ2
Đ4
Đ1
Đ3
(H2)
Đ2
Đ4
Đ1
Đ3
(H2)
Đ2
Đ4
Đ1
Đ3
(H2)
Đ2
Đ4
chạy qua đèn 1 và đèn 2 bằng nhau và bằng 1,5A.
Đ1
Đ3
Đ2
Đ4
 Xác định cường độ dòng điện qua đèn Đ3 và cường 
độ dòng điện qua đèn Đ4.
b) Mạch điện trên được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 12V. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ2 bằng 4,5V. Tìm hiệu điện thế giữa hai đầu các bóng đèn còn lại. 
Câu 5(2 điểm): 
	Một người đứng cách mục tiêu 800m và bắn vào mục tiêu, viên đạn bay với vận tốc 200m/s hỏi:
a) Người đứng gần mục tiêu trên thấy viên đạn tới mục tiêu trước hay nghe tiếng súng nổ trước .
b) Viên đạn rơi đúng mục tiêu cách tiếng nổ bao nhiêu giây.
------------------ Hết------------------
Lưu ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO
TRƯỜNG THCS BỒ LÝ
-------------
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG VÒNG 2 CẤP TRƯỜNG 
Năm học: 2015 – 2016 
Môn: Vật lý 7
Câu 1(4đ):
- Thỏi nhôm đặc hình trụ cao h = 20cm, bán kính R = 2 cm, D1 = 2,7g/cm3
- Khối lượng thỏi nhôm là: m1= V.D1 = = 3.14. 22.20.2,7 = 678,24g
- Vật có kích thước bằng thỏi nhôm được treo vào lực kế, lực kế chỉ 19,6N. Đó là trọng lượng của vật P2. 
 - Vậy vật có khối lượng m2 là:
m2 = = = 1,95 kg= 1950g	 
-Và khối lượng riêng của vật này là:
 D2 = = 7,76g/ cm3 7,8. g/ cm3
0,5đ
0,5đ
1,0đ
1,0đ
1,0đ
Câu 2(4đ):
a)(2đ) 
- Hình vẽ như bên
- Nêu cách vẽ:
+ Lấy S’ đối xứng với S qua gương
+ S’ là ảnh của S qua gương
+ Vì tia phản xạ có đường kéo dài đi qua 
ảnh nên nối S’I, S’K kéo dài lên mặt
 gương ta được tia IR và KR’ cần vẽ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
b) (2,0 đ)
Chứng minh được = 
Suy ra góc= góc=900
Vậy S’R S’R’
2,0 đ
Câu 3(4đ): 
a) Vẽ được ảnh S’1; S’2 ( có thể bằng phương pháp đối xứng)
b) Chỉ ra được:
	+ vùng chỉ nhìn thấy S’1 là vùng II
	+ Vùng chỉ nhìn thấy S’2 là vùng I
	+ Vùng nhìn thấy cả hai ảnh là vùng III
	+ Vùng không nhìn thấy ảnh nào là vùng IV
2,0đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Đ1
Đ3
(H2)
Đ2
Đ4
 Câu 4(6đ):
a) (3,0đ)
Xét mạch điện gồm (Đ1//Đ2//Đ3)ntĐ4
Số chỉ của ampe kế A là 5A => Cường độ dòng điện trong mạch chính I = 5A
Ta có I = I123 = I4 = 5(A)
Xét mạch gồm Đ1//Đ2//Đ3
Ta có I123 = I1 + I2 + I3 
=> I3 = I123 - I1 - I2 = 5 – 1,5 – 1,5 = 2(A)
b) (3,0đ)
Ta có U = U123 + U4
Mà U123 = U1 = U2 = U3 = 4,5 (V)
Nên U4 = U – U123 = 12 – 4,5 = 7,5 (V)
Vậy hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 1 bằng hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 3 và bằng 4,5 (V); Hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn 4 bằng 7,5 (V)
1đ
1đ
1đ
1đ
1đ
1đ
Câu 5(2,0đ):
a) Người đứng gần mục tiêu sẽ nghe tiếng súng trước khi thấy viên đạn rơi vào mục tiêu .
Vì vận tốc của âm thanh ( 340m/s) lớn hơn vận tốc của viên đạn (200m/s).
b) 
- Tóm tắt: s = 800m, v1 = 340m/s, v2 = 200m/s, t = ?
- Thời gian để tiếng nổ truyền đến tai người đó:
 t1 = s/v1= 800/340 = 2,35 (giây) 
- Thời gian mà viên đạn bay tới mục tiêu:
 t2 =s/v2 = 800/200 = 4 (giây)
Viên đạn rơi đúng mục tiêu sau tiếng nổ t = t2 - t1 = 4 - 3,35 = 1,65 (giây)
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
Lưu ý: 
Thí sinh giải theo cách khác mà phù hợp với nội dung chương trình đang học thì vẫn cho điểm tương ứng tối đa.
Đây là thang điểm 20 nên khi giám khảo chấm xong thì có thể quy về thang điểm 10 tương ứng.

Tài liệu đính kèm:

  • docDe_HSG_Vat_li_7_moi.doc