Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2009 - 2010 môn thi : Lịch sử – Lớp 12 – thpt thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

doc 1 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 384Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2009 - 2010 môn thi : Lịch sử – Lớp 12 – thpt thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2009 - 2010 môn thi : Lịch sử – Lớp 12 – thpt thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)
ubnd tỉnh bắc ninh
Đề chính thức
sở giáo dục và đào tạo
đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh
năm học 2009 - 2010
Môn thi : lịch sử – lớp 12 – THpt
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày thi 14 tháng 4 năm 2010
==============
Câu 1. (3 điểm)
 	Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 đã mở ra một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt nam.
 	Bằng sự hiểu biết về Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của bản thân, Em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.
Câu 2. (4 điểm)
Trong bản Tuyên ngôn độc lập (02/9/1945) của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết:
 “Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp...”. Em hãy giải thích và chứng minh nhận định trên.
Câu 3. (3 điểm)
 	Đại hội toàn quốc lần thứ III (tháng 9- 1960 ) của Đảng họp trong hoàn cảnh lịch sử nào? Nội dung ý nghĩa của Đại hội đó?
Câu 4. (4 điểm)
Bằng những sự kiện lịch sử có chọn lọc, hãy nêu ngắn gọn những thắng lợi tiêu biểu vào thời điểm mùa xuân trong lịch sử dân tộc từ khi có Đảng lãnh đạo đến năm 1975 và phân tích ý nghĩa lịch sử của những thắng lợi đó.
Câu 5.(3 điểm)
 	 Nêu những quyết định của hội nghị I an ta (tháng 2 năm 1945) và phân tích hệ quả của những quyết định đó .
Câu 6. (3 điểm)
Hãy trình bầy sự thành lập, mục tiêu, hoạt động của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN ).
--------------Hết------------
Đề gồm có 01 trang
Họ tên thí sinh: ........Chữ kí giám thị 1............................... 
Số báo danh : .............. Chữ kí giám thị 2...............................

Tài liệu đính kèm:

  • docDe Su HSG THPT 09-10.doc