Đề tham khảo kiểm tra học kỳ II – Môn học Toán 6 năm học 2015 - 2016

doc 4 trang Người đăng phongnguyet00 Lượt xem 647Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tham khảo kiểm tra học kỳ II – Môn học Toán 6 năm học 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề tham khảo kiểm tra học kỳ II – Môn học Toán 6 năm học 2015 - 2016
Trường THPT Lương Thế Vinh
Gv: Nguyễn Thị Hồng Nga	
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II – TỐN 6
 Năm học 2015 - 2016
Bài 1: (2 điểm) Tìm các số nguyên x, y, z, t biết 
Bài 2: (2 điểm) Thực hiệp phép tính (tính hợp lý nếu cĩ thể)
 b) c) 
Bài 3: (2 điểm) Tìm x, biết:
a) 	 b) 	 c) 
Bài 4: (2 điểm) Lan có 72 cây bút gồm bút đỏ, bút xanh và bút đen. Số bút đỏ chiếm số bút Lan có. Số bút đỏ bằng số bút xanh, còn lại là bút đen. Tính số bút mỗi loại.	
Bài 5: (2 điểm) Vẽ hai gĩc kề bù xƠy và yƠz sao cho xƠy = 600.
Tính yƠz.
 b) Vẽ tia Om là tia phân giác của yƠz. Tính yƠm và xƠm.
Trường THPT Lương Thế Vinh	Năm học 2015_2016
ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ II
Câu 1: 
x = -16, y = 12, z = 42, t = 15
0.5x4
Câu 2:
a)
b)
c)
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
Câu 3
a/ 
0.25
0.25
0.25
b/
0.25
0.25
0.25
c/
TH1:
TH2:
0.25
0.25
Bài 4:
Số bút đỏ : (bút)
Số bút xanh : (bút)
Số bút đen: (bút)
0.75
0.75
0.5
Bài 5: 
Hình vẽ
a/ Ta cĩ xƠy + yƠz = 1800 (hai gĩc kề bù)
 600 + yƠz = 1800
 yƠz = 1800 - 600
 yƠz = 1200
b/ Ta cĩ: yƠm = mƠz = yƠz/2 =1200/2= 600
 xƠm = xƠy + yƠm = 600 + 600 = 1200
0.5
0.25
0.25
0.5
0.5

Tài liệu đính kèm:

  • docDe TK HKII_Toan 6 _LuongTheVinh_15-16.doc