Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 7

doc 4 trang Người đăng duthien27 Ngày đăng 31/08/2021 Lượt xem 338Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 7", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 7
Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 - Đề 7
Bài 1. Tính nhẩm
a) 34,81 x 100
b) 27,8 : 10
c) 721,8 x 0,01
d) 4,06 : 0,1
Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a) Giá trị của chữ số 1 trong số 217,85 là:
A. 10       B. 1      C.1/10      D.1/100
b) Số “một trăm linh bảy phẩy không sáu” viết là:
A. 10,76      B. 107,6       C. 107,06       D. 107,006
c) Số thập phân 5,7 viết dưới dạng hỗn số là:
d) 15ha 45dam2=ha
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 1545      B. 15,045      C.15,0045        D. 15,45
Bài 3. Đặt tính rồi tính:
a) 17,95 + 27
b) 49 – 2,5
c) 25,7 x 1,06
d) 52,92: 4,9
Bài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
b) 2,4 giờ = 2 giờ 4 phút ▭
c) 5m2 8dm2= 5,8m2 ▭
d) 8 tấn 7 tạ = 8,7 tấn ▭
Bài 5. >,<=,?.
...37        
b) 35,0835,8
c)41,641,59       
d) 0,020,220
Bài 6. Cho hình tàm giác vuông ABC vuông ở A và có các kích thước như hình vẽ bên.
a) Tính chu vi hình tam giác
b) Tính diện tích hình tam giác
Đáp án và Hướng dẫn giải
Bài 1:
a) 34,81 x 100 = 3481
b) 27,8 : 10 = 2,78
c) 721,8 x 0,01 = 7,218
d) 4,06 : 0,1 = 40,6
Bài 2.
a.A
b.C
c.B
d.D
Bài 3.
Bài 4.
a.Đ
b.S
c.S
d.Đ
Bài 5.
a)       d) <
Bài 6.
a) Chu vi tam giác đó là:
      3 + 4 + 5 = 12 (cm)
b). Diện tích tam giác đó là:
      (3 x 4 ) : 2 = 6 (cm2)
            Đáp số: a) 12cm       b) 6cm2
Tham khảo chi tiết các đề thi học kì 1 lớp 5
https://vndoc.com/de-thi-hoc-ki-1-lop-5

Tài liệu đính kèm:

  • docde_on_tap_hoc_ki_1_mon_toan_lop_5_de_7.doc
  • pdfde-on-tap-hoc-ki-1-mon-toan-lop-5-de-7.pdf